سنقر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سنقر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسنى پوريا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 52
قاضى زاده محمد معين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 32
ايمانى سنجر صبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 49
صميمى محمد سعيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 49
پاكزاد اميرحسين زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 51
سالارى محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
بارگاهى امير سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
حاجيان ثمين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 59
بياتى كوثر هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 25
نورى جواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمانشاه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 19
فتحى نيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 11
سالارى سيديونس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 32
اسدى سارا ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
صيدى اشكان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
حشمتى شيلان تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 59
پيروندى كاوه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
جعفرى على تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 32
ملكيان محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
ابراهيمى محدثه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 23
سبزه اى محمدمعين تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 22
مرادى نرگس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 23
سليمى وحيد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 33
ياورى زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
كلهرى روناك ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 1سال کانونی 19
ترابى حاتم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل کوهدشت دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 20
ولى اللهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 35
حق پناه ریاضی مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
جهانبخشى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 6
محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 17
محمدى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
ويسى سطرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 9
حاطمى تجربی مديريت اموربانكي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 1سال کانونی 18
حشمتى تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
حبشى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
شمسى تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 32
امجديان ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 21
قاسمى ریاضی فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
سپيد دست ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
احمدى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
مشكينى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 19
فعله گرى تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 20
درويشى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 16
رنجبر قروه تجربی زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 21
حسنى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18