سرپل ذهاب

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سرپل ذهاب

نيكزاد احسان

نيكزاد احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مرادى فاطمه

مرادى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارعى مهكى على

زارعى مهكى على

موزه داري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
صفرى كوثر

صفرى كوثر

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كاكاپور على

كاكاپور على

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كشتمند شهلا

كشتمند شهلا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستمى فاطمه

رستمى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
اسكندرى ناديه

اسكندرى ناديه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفرى مصيب

صفرى مصيب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى ناصر

محمدى ناصر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاكاخانى ليلا

كاكاخانى ليلا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
مرادى محسن

مرادى محسن

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
همتى مريم

همتى مريم

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى حسام الدين

مرادى حسام الدين

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بابلى سارا

بابلى سارا

زبان فرانسه -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
بابائى ندا

بابائى ندا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيگمرادى الهام

بيگمرادى الهام

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
يارى سينا

يارى سينا

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
حواسى احسان

حواسى احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاتم بيگى الهام

حاتم بيگى الهام

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
قاسمى فاطمه

قاسمى فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دارابى زاد يزدان

دارابى زاد يزدان

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
الماسى فرهاد

الماسى فرهاد

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادى رضا

مرادى رضا

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قاسمى اميد

قاسمى اميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سهرابى اميد

سهرابى اميد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيگمرادى پوريا

بيگمرادى پوريا

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صفرى عارف

صفرى عارف

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فرجى وحيد

فرجى وحيد

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فتاحى مهسا

فتاحى مهسا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاهمرادى سارا

شاهمرادى سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رنجبر پدارم

رنجبر پدارم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهرامى امير

بهرامى امير

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پيرويسى مهدى

پيرويسى مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى نژاد شراره

اكبرى نژاد شراره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
احمدپور

احمدپور

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كشتمند

كشتمند

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهرافروزى

مهرافروزى

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يارى

يارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گودينى

گودينى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ايوانى

ايوانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جاسمى

جاسمى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نصورى

نصورى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يارى

يارى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شاهمارى

شاهمارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شامحمدى

شامحمدى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی