سرپل ذهاب

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سرپل ذهاب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نيكزاد احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 56
مرادى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 8
زارعى مهكى على هنر موزه داري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 14
صفرى كوثر ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 39
كاكاپور على ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
كشتمند شهلا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
رستمى فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 7
اسكندرى ناديه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
صفرى مصيب تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 23
محمدى ناصر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
كاكاخانى ليلا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
مرادى محسن تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 29
همتى مريم ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
مرادى حسام الدين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
بابلى سارا زبان زبان فرانسه -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 9
بابائى ندا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
بيگمرادى الهام انسانی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
يارى سينا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 49
حواسى احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
حاتم بيگى الهام زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
قاسمى فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
دارابى زاد يزدان تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 8
الماسى فرهاد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
مرادى رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 41
قاسمى اميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
سهرابى اميد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
بيگمرادى پوريا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
صفرى عارف ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 6
فرجى وحيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 9
فتاحى مهسا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 21
شاهمرادى سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
رنجبر پدارم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
بهرامى امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
پيرويسى مهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي قزوين - پرديس خودگردان 1سال کانونی 18
اكبرى نژاد شراره تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 15
مرادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 8
احمدپور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 7
رضائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 23
كشتمند تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
مهرافروزى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
يارى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
ويسى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 13
يارى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 13
احمدى تجربی شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 6
غلامى ریاضی فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
سليمانى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
حسينى انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
حيدرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل قائن دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 18
حسينى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 23
الماسى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
شهبازى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
گودينى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
قاسمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
جاسمى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
شعبانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
نصورى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
مرادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
بابايى تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
يارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
منصورى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 16
قنبرى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 6