كرمانشاه

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كرمانشاه

فلاحى محمد سعيد

فلاحى محمد سعيد

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى محمدسهيل

محمدى محمدسهيل

عكاسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
دهنوى ميلاد

دهنوى ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهر باف محمد امين

شهر باف محمد امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سميعى عليرضا

سميعى عليرضا

عكاسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
سهرابى على

سهرابى على

سينما-دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
بهرامى احسان

بهرامى احسان

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صيد محمدى بشرى

صيد محمدى بشرى

كارشناسي فرش -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

هنر
ايريلوزاديان رعنا

ايريلوزاديان رعنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضايى بهنام

رضايى بهنام

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
نوخاصى پدرام

نوخاصى پدرام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كريمى سارا

كريمى سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رهبرى نونا

رهبرى نونا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حشمتى گيلانى شايان

حشمتى گيلانى شايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سهراب بيگ اميرحسين

سهراب بيگ اميرحسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اجاقى محمدامين

اجاقى محمدامين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
معنوى شاد امير

معنوى شاد امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فقيرى شاهين

فقيرى شاهين

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
زنگنه فائزه

زنگنه فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صيدى سيد شكرى مهشيد

صيدى سيد شكرى مهشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نجاتى سامان

نجاتى سامان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رستم آبادى على

رستم آبادى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جمشيدى عليرضا

جمشيدى عليرضا

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سوداوى عليرضا

سوداوى عليرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رزم گير كوثر

رزم گير كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يگانه صالح پور مهشيد

يگانه صالح پور مهشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رستمى محمد جواد

رستمى محمد جواد

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اميرى مهدى

اميرى مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادقى بهراد

صادقى بهراد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرزايى محيا

ميرزايى محيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوخاصى هانيه

نوخاصى هانيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوى سيدمحمد

موسوى سيدمحمد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيدى ميانكلى مهسا

سيدى ميانكلى مهسا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسد زاده ساحل

اسد زاده ساحل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رزاقى سينا

رزاقى سينا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
آزادى على

آزادى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
چمن برديا

چمن برديا

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيدزاده زهراالسادات

سيدزاده زهراالسادات

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
فيض رهنمون محدثه

فيض رهنمون محدثه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قدمى محيا

قدمى محيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اختيارى ساحل

اختيارى ساحل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گلمحمدى ميثم

گلمحمدى ميثم

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
فتاحى پور شهريار

فتاحى پور شهريار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مروتى ساناز

مروتى ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خسروى فر مينا

خسروى فر مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معادى خواه محمدمهدى

معادى خواه محمدمهدى

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
جليليان غزل

جليليان غزل

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رازيانى زهرا

رازيانى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى خزايى اميد

مرادى خزايى اميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حيدرى روح اله

حيدرى روح اله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مرادى على

مرادى على

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ايزدى سعيده

ايزدى سعيده

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سردارى محمدجواد

سردارى محمدجواد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رحمانى مسرور

رحمانى مسرور

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دوستوندى بهاره

دوستوندى بهاره

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ازادى نيا سارا

ازادى نيا سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سپندجى حسين

سپندجى حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه-محل تحصيل فني مهندسي شهيد عباسپور

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رجبيان مينا

رجبيان مينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ويسى سعيده

ويسى سعيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تقى پور محمدجواد

تقى پور محمدجواد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
همتى پريسا

همتى پريسا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى لاچينى مهران

محمدى لاچينى مهران

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كمرى فاطمه

كمرى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مومنه زهرا

مومنه زهرا

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى ناهيد

محمدى ناهيد

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حبيبى عفت

حبيبى عفت

مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شريفى عليرضا

شريفى عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فلاحى سرونوى وحيد

فلاحى سرونوى وحيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نقشى پريا

نقشى پريا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
توفان مليكا

توفان مليكا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حكيمى مهدى

حكيمى مهدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
روندى زهره

روندى زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سليمانى امير

سليمانى امير

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نقدى نگين

نقدى نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميريان پارسا

اميريان پارسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تقيى كرجى آرش

تقيى كرجى آرش

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زرپوش مهسا

زرپوش مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يارى مريم

يارى مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مارابى عاطفه

مارابى عاطفه

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فيض جواديان سيد آرش

فيض جواديان سيد آرش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ملكى ادريس

ملكى ادريس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زاهدى اهورا

زاهدى اهورا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدى مهدخت

محمدى مهدخت

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حشمتى فرزام

حشمتى فرزام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

7سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سراجى پرديس

سراجى پرديس

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نوابى سيد محمد

نوابى سيد محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدزاده دنا

محمدزاده دنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نقيب زاده على

نقيب زاده على

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رضايى شهربانوئى رضا

رضايى شهربانوئى رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يلوه عليرضا

يلوه عليرضا

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
داورى محمد مهدى

داورى محمد مهدى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
تنهااحمدوند طاهره

تنهااحمدوند طاهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اختيارى دريا

اختيارى دريا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خيام سحرى سمانه

خيام سحرى سمانه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمديان سيدعلى

احمديان سيدعلى

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
اعظمى بهزاد

اعظمى بهزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خالدى پريا

خالدى پريا

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
قمبرى حاجى شوره سامان

قمبرى حاجى شوره سامان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خزايى رامين

خزايى رامين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اشرفى محمد معين

اشرفى محمد معين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نديمى پرناز

نديمى پرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خزايى محمد مهدى

خزايى محمد مهدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پورعاطفى على

پورعاطفى على

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرادى قيسوندى مهيا

مرادى قيسوندى مهيا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ضرغامى فيروزه

ضرغامى فيروزه

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
فرهادى مصطفى

فرهادى مصطفى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه- محل تحصيل اهواز

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
علوى سپيده

علوى سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
چشمه كبودى حجت اله

چشمه كبودى حجت اله

مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مهدى پورجليليان شيرين

مهدى پورجليليان شيرين

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ازادى راد محمدمهدى

ازادى راد محمدمهدى

سينما-موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
صفرى عرفان

صفرى عرفان

مهندسي برق -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سارابى رسول

سارابى رسول

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حياتى دهلقى پريا

حياتى دهلقى پريا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بابايى بهار

بابايى بهار

فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خزايى نيلوفر

خزايى نيلوفر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حقانى حسام

حقانى حسام

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عظيمى محمدامين

عظيمى محمدامين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صفرى الهه

صفرى الهه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رفعتى صادق

رفعتى صادق

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عظيمى امير حسين

عظيمى امير حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الماسى امير محمد

الماسى امير محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرى كوثر

اميرى كوثر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هژبرى على

هژبرى على

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدى زهرا

محمدى زهرا

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
باباخانى برديا

باباخانى برديا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نجومى ايدا

نجومى ايدا

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كريمى دستجرده عليرضا

كريمى دستجرده عليرضا

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اقايى محمد

اقايى محمد

حقوق -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مرزبانى حامد

مرزبانى حامد

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محمدى مهشيد

محمدى مهشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ياريجانى كيميا

ياريجانى كيميا

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
معتضدى صبا

معتضدى صبا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوى عطيه السادات

موسوى عطيه السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سليمى تكيه غزل

سليمى تكيه غزل

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عبداللهى نيا ساحل

عبداللهى نيا ساحل

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نعمت اللهى انگزى محمد

نعمت اللهى انگزى محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
توان مريم

توان مريم

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رجبى محمد مهدى

رجبى محمد مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معينى مهنا

معينى مهنا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
همافر زهرا

همافر زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميريان مهسا

اميريان مهسا

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
گوهرى نظرى پوريا

گوهرى نظرى پوريا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسينى حميد

حسينى حميد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جهانى عليرضا

جهانى عليرضا

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
لطفى بيردايى زينب

لطفى بيردايى زينب

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رضايى مهدى

رضايى مهدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
انگزبانى مريم

انگزبانى مريم

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اله ويسى سيدپدرام

اله ويسى سيدپدرام

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

زبان
سهرابى چقابلكى احسان

سهرابى چقابلكى احسان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضايى اميررضا

رضايى اميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امامى امير

امامى امير

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رنجبر مريم

رنجبر مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلامرضايى نيا نگين

غلامرضايى نيا نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خانجانى صادق

خانجانى صادق

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رضايى فراز مسلم

رضايى فراز مسلم

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهيمى فائزه

ابراهيمى فائزه

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
چشمه سفيدى شبنم

چشمه سفيدى شبنم

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فروتن فر فاطمه

فروتن فر فاطمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خاطرى پويا

خاطرى پويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دوستى بهنام

دوستى بهنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قنبرى ساجده

قنبرى ساجده

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فرهادى پور مصطفى

فرهادى پور مصطفى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اقايى البرز

اقايى البرز

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
كرم پور محمد على

كرم پور محمد على

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غلامحسين پور مريم

غلامحسين پور مريم

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فلاح ثمين

فلاح ثمين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صيدى محمد جواد

صيدى محمد جواد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضايى محمد

رضايى محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى گلين

حيدرى گلين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقى باغنى رسول

صادقى باغنى رسول

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عزيزى روژين

عزيزى روژين

زبان وادبيات ژاپني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
خشنو كوثر

خشنو كوثر

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كوهى بهاره

كوهى بهاره

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
صامتى زهرا

صامتى زهرا

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قنبرى نصر ابادى عليرضا

قنبرى نصر ابادى عليرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اختيارى گورگاورزى سهراب

اختيارى گورگاورزى سهراب

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قاسمى زهرا

قاسمى زهرا

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ويسى سارا

ويسى سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سليمى باوند پورى صنم

سليمى باوند پورى صنم

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
رضايى سرجوبى طيبه

رضايى سرجوبى طيبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
تيشه كنى حسين

تيشه كنى حسين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
چقازردى هادى

چقازردى هادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سلطانى مينا

سلطانى مينا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اريان زانيار

اريان زانيار

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خانى روژين

خانى روژين

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
ازادى بهار

ازادى بهار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اردلانى معراج

اردلانى معراج

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صلواتى كيانا

صلواتى كيانا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضايى اردلان

رضايى اردلان

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نظرى دريا

نظرى دريا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اميرى پريان نگار

اميرى پريان نگار

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خزائى سپيده

خزائى سپيده

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

7سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
امير خانى ثنا

امير خانى ثنا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ريزوندى مريم

ريزوندى مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرمى مريم

كرمى مريم

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادى وفا آناهيتا

مرادى وفا آناهيتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منصوريان عليرضا

منصوريان عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خمسه پور اميررضا

خمسه پور اميررضا

زبان ايتاليايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
غلامى مطلق فاطمه

غلامى مطلق فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
بارانى چقا بورى ناهيد

بارانى چقا بورى ناهيد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
شاهمرادى رضا

شاهمرادى رضا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قنبرى آرش

قنبرى آرش

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحمانى  شبنم

رحمانى شبنم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
كرمى طاها

كرمى طاها

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
احمدى قروه مازيار

احمدى قروه مازيار

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صفرى زينب

صفرى زينب

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نصورى سماء

نصورى سماء

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
خالصه فرنوش

خالصه فرنوش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شانظرى زهره

شانظرى زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جليليان سعيده

جليليان سعيده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نوذرى گيلان فوژان

نوذرى گيلان فوژان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
نورى جاويد

نورى جاويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گوهرى مبينا

گوهرى مبينا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خانمرادى نيما

خانمرادى نيما

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اخوى پور اميد

اخوى پور اميد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سليمى مهدى آبادى مهنوش

سليمى مهدى آبادى مهنوش

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
ملكى ميثم

ملكى ميثم

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
چنانى مينا

چنانى مينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جلالى حسين

جلالى حسين

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
وكيلى ميلاد

وكيلى ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پورحسن زهرا

پورحسن زهرا

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مظفرى ثمين

مظفرى ثمين

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ويسى سطرى فائزه

ويسى سطرى فائزه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نصيرى خليل الهى ميلاد

نصيرى خليل الهى ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بابايى راد محمد

بابايى راد محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قادرى سعيد

قادرى سعيد

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اشرفپور

اشرفپور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نصرتى پارسا

نصرتى پارسا

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نيكورزم هستى

نيكورزم هستى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى لعل آبادى زهرا

محمدى لعل آبادى زهرا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
درفشى على

درفشى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گليارى كوثر

گليارى كوثر

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
غلامى كندابادى شبنم

غلامى كندابادى شبنم

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مرادى فاطمه

مرادى فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اژنگ سهند

اژنگ سهند

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
بزرگى سعيده

بزرگى سعيده

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
سجادى راد

سجادى راد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قبادى زهرا

قبادى زهرا

مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
چراغى  كوثر

چراغى كوثر

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

5سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شاكر سرتختى محمد

شاكر سرتختى محمد

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زارعى سيدجواد

زارعى سيدجواد

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معتضدى محمد

معتضدى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرادى سر تختى يگانه

مرادى سر تختى يگانه

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كريمى تبار هديه

كريمى تبار هديه

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شفيعى حوريا

شفيعى حوريا

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صفرى حسين

صفرى حسين

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كرمى جعفرابادى روژين

كرمى جعفرابادى روژين

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساركى قزانچى على

ساركى قزانچى على

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
سلطانيان بهنام

سلطانيان بهنام

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
زارعى محمد

زارعى محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بيگى سميرا

بيگى سميرا

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اميرى مهتاب

اميرى مهتاب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كمالى نگار

كمالى نگار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فتاحى باوندپور ارش

فتاحى باوندپور ارش

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريم پورسكندرى بهنام

كريم پورسكندرى بهنام

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نورابى عاطفه

نورابى عاطفه

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلطانيان رامين

سلطانيان رامين

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پيرى كاكاوند حديث

پيرى كاكاوند حديث

ژئومورفولوژي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
زارعى مهدى

زارعى مهدى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شعبانى هانيه

شعبانى هانيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
متعالى شادى

متعالى شادى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فضلى سارا

فضلى سارا

ژئومورفولوژي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زنگنه اكرم

زنگنه اكرم

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عاطفى گلرخ

عاطفى گلرخ

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميرى مينا

اميرى مينا

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسن زمانى سيد محمد

حسن زمانى سيد محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فتاحى خجسته

فتاحى خجسته

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كولانى امير حسين

كولانى امير حسين

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مظفرى محمدرسول

مظفرى محمدرسول

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
براتى زيبا

براتى زيبا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ياورى پرگل

ياورى پرگل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كولانى الهام

كولانى الهام

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سعيدى شيما

سعيدى شيما

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زمانى فرد محمدجواد

زمانى فرد محمدجواد

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اميرى فاطمه

اميرى فاطمه

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حيدرى سارا

حيدرى سارا

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قربانى فردين

قربانى فردين

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
راى مهسا

راى مهسا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
حيدرى محمدهادى

حيدرى محمدهادى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيميان مارگيرانى شاهين

رحيميان مارگيرانى شاهين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
آزادى على آبادى

آزادى على آبادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فيروزى پويانى مژده

فيروزى پويانى مژده

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدى سميرا

احمدى سميرا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
نيرى كامياب

نيرى كامياب

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دارابى ارش

دارابى ارش

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
منهويى دريا

منهويى دريا

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حجت خواه سيده اتنا

حجت خواه سيده اتنا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فتحى سرورانى فاطمه

فتحى سرورانى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آرامش محمد حسين

آرامش محمد حسين

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
برزيده محمدامين

برزيده محمدامين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مختارى مريم

مختارى مريم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هاشمى كيميا

هاشمى كيميا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
كرمى حافظ

كرمى حافظ

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فرخ پى زهرا

فرخ پى زهرا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرى سياسياهى روشنك

ميرى سياسياهى روشنك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مسافرورمزانى حديث

مسافرورمزانى حديث

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قاسمى مريم

قاسمى مريم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امانى پور سهيل

امانى پور سهيل

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بهره بر محمدرضا

بهره بر محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هاشميان محمدارشيا

هاشميان محمدارشيا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يوسفى پويا زينب

يوسفى پويا زينب

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدشريفى شايان

محمدشريفى شايان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پرويزى جمور نسترن

پرويزى جمور نسترن

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امينى عرفان

امينى عرفان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يارمرادى ايمان

يارمرادى ايمان

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نيك رفتار

نيك رفتار

زمين شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مجير ليلانى محمد رضا

مجير ليلانى محمد رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باصرى محمد مهدى

باصرى محمد مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
افشارنيا مريم

افشارنيا مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صالحى پارسا

صالحى پارسا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
احمدى آرمان

احمدى آرمان

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حيدرى شقايق

حيدرى شقايق

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
الفتى مال اميرى حسن

الفتى مال اميرى حسن

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ريزه وندى على

ريزه وندى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اهنرباى نسترن

اهنرباى نسترن

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
ازادى زهرا

ازادى زهرا

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غلامى انجيركى زهرا

غلامى انجيركى زهرا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاتمى دوكشكانى هانيه

حاتمى دوكشكانى هانيه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ازادى زهرا پريا

ازادى زهرا پريا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضايى گيلانه يگانه

رضايى گيلانه يگانه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
خسروى سپيده

خسروى سپيده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ويسى معصومه

ويسى معصومه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زيدعبدى پويا

زيدعبدى پويا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الفيده محمدسعيد

الفيده محمدسعيد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمدى قمشه

احمدى قمشه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهرنگار

مهرنگار

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عبدى سياه بيدى

عبدى سياه بيدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اخلاقى

اخلاقى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نمدى

نمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دارابى سرچشمه

دارابى سرچشمه

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ذره بينى

ذره بينى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بدرى نسب

بدرى نسب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رضيئى

رضيئى

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ياورى تبار

ياورى تبار

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نادرى ولاشجردى

نادرى ولاشجردى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمودى بيانى

محمودى بيانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى مريم نگارى

مرادى مريم نگارى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسمار

اسمار

زبان وادبيات عربي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اميريان

اميريان

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پيرى

پيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

8سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
مطلوبى

مطلوبى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مراديفر

مراديفر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كسرايى

كسرايى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خاكسار

خاكسار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرزندوى

فرزندوى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دائى چين

دائى چين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تنومند

تنومند

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حيدرى مجد

حيدرى مجد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سارويى

سارويى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عزيزى كلاره

عزيزى كلاره

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حيدرى زاده

حيدرى زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
موسوى بلشتى

موسوى بلشتى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
افشار پور

افشار پور

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عاطفى

عاطفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حمزه اى

حمزه اى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
خنجرى

خنجرى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مجردى گيلان

مجردى گيلان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جليلى برازنده

جليلى برازنده

علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رفعتى

رفعتى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
توسلى

توسلى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صميمى

صميمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عنايتى فتح اله

عنايتى فتح اله

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باخويى

باخويى

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قهرمانى كوره

قهرمانى كوره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرادى گورگاوزرى

مرادى گورگاوزرى

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرادى منش

مرادى منش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روندى

روندى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رفيعى زاده

رفيعى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كريم پور

كريم پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
چهرى

چهرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پيشوايى

پيشوايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ارغا

ارغا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رفعتى اژدر

رفعتى اژدر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسلامى فر

اسلامى فر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اويسى

اويسى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
الهى سرخه ليژه

الهى سرخه ليژه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گومه

گومه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پور محمدى

پور محمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شجاعيان

شجاعيان

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
برگستوان

برگستوان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل بهشهر

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پژوهش فر

پژوهش فر

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
چهرى

چهرى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قبادى

قبادى

مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جاويدان

جاويدان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ازاد منش

ازاد منش

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيك كردار

نيك كردار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نقدى

نقدى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
باقرى پياز آبادى

باقرى پياز آبادى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
على ئى

على ئى

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان كرمانشاه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
بشيرزاده

بشيرزاده

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-شبانه-

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خداكرمى

خداكرمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كرمى شاه ملكى

كرمى شاه ملكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
گنجى مرادى

گنجى مرادى

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قادرى درويتى

قادرى درويتى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اعظم

اعظم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بزگداريان

بزگداريان

علوم سياسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نيما

نيما

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اصوليان

اصوليان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-شبانه-محل تحصيل مرند

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ملكى آرام

ملكى آرام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
روشندل

روشندل

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي نساجي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل بروجرد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فلاحى پيرمزدى

فلاحى پيرمزدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل رازي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدلى جمور

عبدلى جمور

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلطانى كيا

سلطانى كيا

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خاطرى

خاطرى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
باباخانى گوهرچقايى

باباخانى گوهرچقايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملكى رحيم آبادى

ملكى رحيم آبادى

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حديدى

حديدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيرى سيدحسينى

شيرى سيدحسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
براتى ميدرسفلى

براتى ميدرسفلى

مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شباب

شباب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسفنديارى

اسفنديارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شجاعيان

شجاعيان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اقايى

اقايى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يعقوب نژاد

يعقوب نژاد

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خداداديان

خداداديان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خادمى

خادمى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صارمى

صارمى

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فلكنازى

فلكنازى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طالمى

طالمى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صوفى سنقرابادى

صوفى سنقرابادى

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گراوندى

گراوندى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گمركيان

گمركيان

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى مجد

مرادى مجد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شاه آبادى

شاه آبادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آبكار

آبكار

زبان وادبيات عربي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دايى چينى

دايى چينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فريدونى

فريدونى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محرابى پور

محرابى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

مهندسي نساجي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادى مجد

مرادى مجد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
همت گر

همت گر

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
افراسيابى

افراسيابى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيرانى لبنى

حيرانى لبنى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نصر الهى

نصر الهى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورمند

پورمند

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پيروزى

پيروزى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محسن پور

محسن پور

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهى سرينى

الهى سرينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
چراغى

چراغى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خزايى

خزايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بالاگبرى

بالاگبرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جمشيدى فر

جمشيدى فر

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قادرى زاه

قادرى زاه

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

5سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سورنى

سورنى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كوچكى

كوچكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل بهار

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرويزى

پرويزى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صارمى

صارمى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عينائى

عينائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهره وند

زهره وند

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تميار

تميار

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيكجوفر

نيكجوفر

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نامدارزنگنه

نامدارزنگنه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل اسدآباد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه-محل تحصيل بيجار

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
منصورى جليليان

منصورى جليليان

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملك پور

ملك پور

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يارى گرورانى

يارى گرورانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى مير عزيزى

محمدى مير عزيزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حيدرى رحيم ابادى

حيدرى رحيم ابادى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادى مارانتوئى

مرادى مارانتوئى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نيگران

نيگران

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سعيدى بيستونى

سعيدى بيستونى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زريرى

زريرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى سه چشمه

محمدى سه چشمه

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابرى

ابرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سنجرى پاامامى

سنجرى پاامامى

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سجادى اصل

سجادى اصل

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرى درمرانى

ميرى درمرانى

مهندسي رباتيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اياره گر

اياره گر

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آسبوس

آسبوس

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل سنقر

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چمن ازادشهرى

چمن ازادشهرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان كرمانشاه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ويسى

ويسى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اخترى خزائى

اخترى خزائى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دره

دره

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابرناك

ابرناك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پسندى

پسندى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جهانگيرى

جهانگيرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دارابى

دارابى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بزرگى

بزرگى

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاشفى

كاشفى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گلالى

گلالى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عباس آبادى

عباس آبادى

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-شبانه-محل تحصيل مياندوآب

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نصرتى ميرعزيزى

نصرتى ميرعزيزى

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جليليان

جليليان

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ارجمندنيا

ارجمندنيا

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كرمى سفيد چقايى

كرمى سفيد چقايى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل كرمانشاه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حيدرى وفا

حيدرى وفا

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اكبر پور

اكبر پور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مرادى ميانه

مرادى ميانه

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيخ پور

شيخ پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فلاحى

فلاحى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مرادى مير عزيزى

مرادى مير عزيزى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
گراوندى

گراوندى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهى سرخه ليژه

الهى سرخه ليژه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صادقى پويا

صادقى پويا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادى قيماسى

مرادى قيماسى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حياتى

حياتى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل كوهدشت

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بريموندى

بريموندى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاصلى

حاصلى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كهراريان

كهراريان

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نوروزى ده مجنونى

نوروزى ده مجنونى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خالوندى

خالوندى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فروزانفر

فروزانفر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موقوفه ئى

موقوفه ئى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كرمى سرابله

كرمى سرابله

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وليئى

وليئى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-روزانه-محل تحصيل مهدي شهر

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميرزا عسگرى

ميرزا عسگرى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فخرى

فخرى

اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كاكايى سرجوبى

كاكايى سرجوبى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رستمى چشمه گچى

رستمى چشمه گچى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيم چى

سيم چى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
انگزى

انگزى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صادقى كرتويچى

صادقى كرتويچى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاهينى

شاهينى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدخانى

محمدخانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اميدى

اميدى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لره مير

لره مير

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل كرمانشاه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گلخندى

گلخندى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهشت رويان

بهشت رويان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اقايى ظلم ابادى

اقايى ظلم ابادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
چراغى

چراغى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جاهدى

جاهدى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ديوالايى

ديوالايى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اله يارى

اله يارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي افرينش -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
باقرى باوندپورى

باقرى باوندپورى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صيدى

صيدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حقيقيان

حقيقيان

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اميريان

اميريان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
متوسلى

متوسلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
منوچهر آبادى

منوچهر آبادى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين زاده شهرى

حسين زاده شهرى

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
چوكيان

چوكيان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شيرازى

شيرازى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل سنندج

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى مقدم

احمدى مقدم

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
گل محمدى

گل محمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خاموشى

خاموشى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی