الشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر الشتر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
موحدى فر فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 8سال کانونی 123
نظر پور فرشته تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 44
صالحى مهدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
محمودى رضا انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 19
ملكى نژاد محمد ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 22
اكرمى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 46
يوسفوند محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 57
تازنابى مازيار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 5سال کانونی 86
ندرى فاطمه ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
باقرى ليلا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
نورمحمدى محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 15
ملكى حسنوند على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 19
جوانمرد هانيه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 5سال کانونی 65
اميرى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 5سال کانونی 94
صالحى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان 5سال کانونی 79
حسنوند عارف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 4سال کانونی 58
جوانمرد سمانه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 39
صالحى محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 14
حسنوند محدثه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 39
گودرزى كلثوم ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 35
فلاح محمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
اسدالهى حديث تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 11
ازادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 37
اميرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال کانونی 16
حسنوند انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 10
اكرمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 23
دكامى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 35
شهبازى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 11
يوسفوند ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 10
دوستى ميلاد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
نصير زاده انسانی باستانشناسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 13
حسنوند تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 7
احمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
حسنوند تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 11
فتح الهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
على جانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 34
اميرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
گنجى ميرزائى انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 8
يوسفوند تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
اسدالهى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباد دلفان دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
حيدرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 40
عطايى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 11
نادرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
يوسفوند ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 11
حسنوند تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
ابراهيمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 8
نورى زاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 10
اسدالهى تجربی شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 5
پورشيخى تجربی زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 10
محمودزاده تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباددلفان دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 7
حسنوند انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 9