الشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر الشتر

موحدى فر فاطمه

موحدى فر فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

8سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
نظر پور فرشته

نظر پور فرشته

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صالحى مهدى

صالحى مهدى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمودى رضا

محمودى رضا

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ملكى نژاد محمد

ملكى نژاد محمد

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اكرمى فاطمه

اكرمى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
يوسفوند محمد

يوسفوند محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
تازنابى مازيار

تازنابى مازيار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ندرى فاطمه

ندرى فاطمه

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرى ليلا

باقرى ليلا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قدمى  زهره

قدمى زهره

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
نورمحمدى محمد

نورمحمدى محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ملكى حسنوند على

ملكى حسنوند على

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جوانمرد هانيه

جوانمرد هانيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اميرى  زهرا

اميرى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
حسنوند مريم

حسنوند مريم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحى زهرا

صالحى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حسنوند عارف

حسنوند عارف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جوانمرد سمانه

جوانمرد سمانه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صالحى محمد

صالحى محمد

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسنوند محدثه

حسنوند محدثه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گودرزى كلثوم

گودرزى كلثوم

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فلاح محمد

فلاح محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدالهى حديث

اسدالهى حديث

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ازادى

ازادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-مجازي و بين الملل-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اكرمى

اكرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دكامى

دكامى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يوسفوند

يوسفوند

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دوستى ميلاد

دوستى ميلاد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
نصير زاده

نصير زاده

باستانشناسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسنوند

حسنوند

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فتح الهى

فتح الهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على جانى

على جانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گنجى ميرزائى

گنجى ميرزائى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
يوسفوند

يوسفوند

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسدالهى

اسدالهى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباد دلفان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسنوند

حسنوند

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رشنو

رشنو

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادزاده

مرادزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يوسفوند

يوسفوند

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نورى زاده

نورى زاده

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسدالهى

اسدالهى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پورشيخى

پورشيخى

زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمودزاده

محمودزاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباددلفان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نصرتى

نصرتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی