دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر دورود

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رازانى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 79
كاظمى مهديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 63
ساكى زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
رازانى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 41
دالوند محمد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 25
كاظمى راد معصومه ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
يوسفى محدثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 63
ورمزيارى وحيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 99
ساكى ابوالفضل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 24
كريمى محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 13
مريدى محبوبه انسانی حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 21
مهدى فرد ريحانه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 28
فرامرزى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 28
تارات زينب انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
نيك بخت مصطفى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 74
ذوالفقارى ريحانه زبان زبان فرانسه -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 14
حكيمى مهدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 19
لرستانى نژاد هانيه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
نيكو حنانه ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
لشنى طيبه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
پاپى محمد ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 3سال کانونی 59
قائدرحمتى مائده ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 16
بلاليان نگار انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
ماهروبختيارى جواد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 5سال کانونی 65
سالاروند هانيه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
صادقى محمد تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
احمدى على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 75
بساك مينا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 57
حسن پور گيتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
رازمند هانيه ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
عاروان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 18
بلبلوند ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 10
شيخى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 34
بوالحسنى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 37
قائدرحمتى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 22
پور آذين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 43
دالوند زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل کوهدشت دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
بختيارى انسانی حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
بهلولى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
پولادوند تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل اليگودرز دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 52
كرنوكر انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 21
دليخون ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 13
اميدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
پورمهر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 29
كرنوكر انسانی حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
بهرامى تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 19
احمدوند ریاضی مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 14
خسروى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
حسينى انسانی علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 54
روستايى تجربی مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 39
سالاروند تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 10
ياراحمدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
هداوند ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
مولايى تجربی شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 25
نيك آبادى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 38
ماهرو بختيارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
على محمدى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 11
خسروپور حاجيوند انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 7
پريشانى ریاضی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
نادرى ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 37
چگنى تجربی شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
ساكى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 7
لريايى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
خدايى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 36
درميانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-شبانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 34
محبت تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 42
حسينى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 26
رحمانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 4سال کانونی 57
شعبانى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
فرج زاده تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
بيرانوند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 36
احوالپرس ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 5سال کانونی 56
بيرانوند تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند وابسته به دانشگاه بوعلي سينا 1سال کانونی 13
آستركى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
سالاروند تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
فلاحى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
حسينى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
فولادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
حكيمى فر تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
درخشى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 5سال کانونی 73
هداوند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 14
بساك تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18