كوهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كوهدشت

خوشناموند ياسر

خوشناموند ياسر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
وفايى بهنام

وفايى بهنام

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شيربندى كياچهر

شيربندى كياچهر

حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حيدريان مجيد

حيدريان مجيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ساكى اوستا

ساكى اوستا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
گراوند نگار

گراوند نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
شفيعى آناهيتا

شفيعى آناهيتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سورى لكى منوچهر

سورى لكى منوچهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
همتى طيبه

همتى طيبه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدزاده شورابه نسرين

محمدزاده شورابه نسرين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
گراوند حديث

گراوند حديث

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
پيرمحمدى محمد باقر

پيرمحمدى محمد باقر

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
گراوند محمدامين

گراوند محمدامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سبزى هادى

سبزى هادى

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شيرى نسب فرشته

شيرى نسب فرشته

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جعفرپور حامد

جعفرپور حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اسدى فرد رامين

اسدى فرد رامين

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گرايى پرستو

گرايى پرستو

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شفيعى نگار

شفيعى نگار

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
دارابى حسين

دارابى حسين

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
معين پور فائزه

معين پور فائزه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مناطق محروم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على دادى ميلاد

على دادى ميلاد

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسين زاده آرمان

حسين زاده آرمان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رضايى مصطفى

رضايى مصطفى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
انصارى فرد عليرضا

انصارى فرد عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جمشيدپويا مهديه

جمشيدپويا مهديه

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
گراوند ميثم

گراوند ميثم

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بهرامى پروين

بهرامى پروين

علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قنبرزاده انيس

قنبرزاده انيس

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نظرى الهه

نظرى الهه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاهى پور زهرا

شاهى پور زهرا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تيمورى مريم

تيمورى مريم

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قبادى مهدى

قبادى مهدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رستمى حديث

رستمى حديث

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زمانى معصومه

زمانى معصومه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خسروى شيدا

خسروى شيدا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضايى فر سعيد

رضايى فر سعيد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
ميرزايى فتح آباد سعيد

ميرزايى فتح آباد سعيد

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اسماعيلى زينب

اسماعيلى زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شكرى راضيه

شكرى راضيه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رشيديانى رضا

رشيديانى رضا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
اكبرى وحيد

اكبرى وحيد

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 28 آزمون

زبان
كونانى محمد

كونانى محمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امرايى حديث

امرايى حديث

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 38 آزمون

زبان
مهدى نيايى ميثم

مهدى نيايى ميثم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نورى احمد

نورى احمد

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طاهر زاده زينب

طاهر زاده زينب

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمديارى سهيل

محمديارى سهيل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شيربندى كيارش

شيربندى كيارش

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ويسى احسان

ويسى احسان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى همت آباد سپيده

محمدى همت آباد سپيده

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امرايى على

امرايى على

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
ضرونى عرفان

ضرونى عرفان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمودوند سپيده

محمودوند سپيده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نظرى ساناز

نظرى ساناز

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رستمى نيا فرشته

رستمى نيا فرشته

هنراسلامي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
ضرونى رضا

ضرونى رضا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شاهى پور رضا

شاهى پور رضا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آزادبخت فاطمه

آزادبخت فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پيرزاده مسعود

پيرزاده مسعود

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عباسى رحيم

عباسى رحيم

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محرابى

محرابى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
برجيان چراغ اباد

برجيان چراغ اباد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اولادقباد

اولادقباد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روميانى

روميانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گراوند

گراوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرادى سرجويى

مرادى سرجويى

علوم سياسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدى نژاد

محمدى نژاد

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزايى گله دار

ميرزايى گله دار

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رئيسوند

رئيسوند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اكبرى مجد

اكبرى مجد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
گرايى گراوند

گرايى گراوند

اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رحيمى حسن آباد

رحيمى حسن آباد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كوشكى

كوشكى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تولايى فرد

تولايى فرد

تاريخ -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خدايارى

خدايارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل بروجرد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدى چشمه كبود

محمدى چشمه كبود

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مقصودى

مقصودى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رضائيان

رضائيان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعيانى

زارعيانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خدايگان

خدايگان

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل اليگودرز

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سليمى تيمورى

سليمى تيمورى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرزاپور

ميرزاپور

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كوشكى

كوشكى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
امرايى

امرايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نورى طبا

نورى طبا

مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادى پور

مرادى پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امرايى عمله

امرايى عمله

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رشنو

رشنو

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دارابيان

دارابيان

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سياهى

سياهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گراوندنژاد

گراوندنژاد

باستانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه-محل تحصيل شوش

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نورى

نورى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عزيزى فتاح آباد

عزيزى فتاح آباد

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زيدى هاشم آبادى

زيدى هاشم آبادى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

6سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آزادبخت

آزادبخت

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آزادبخت

آزادبخت

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نورى قرليوند

نورى قرليوند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
برخوردار

برخوردار

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

5سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شرفيان

شرفيان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خانى همت آبادى

خانى همت آبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وفايى رضائى

وفايى رضائى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه سمنان-شبانه-محل تحصيل مهدي شهر

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كونانى

كونانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آزادبخت

آزادبخت

زيست شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ساداتى ابدالانى

ساداتى ابدالانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مراديانى

مراديانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت لرستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صحرايى

صحرايى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی