بروجرد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بروجرد

باريكاه محمد

باريكاه محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زهره على

زهره على

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شاه محمدى على رضا

شاه محمدى على رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
غروى عليرضا

غروى عليرضا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مطهرى شهريار

مطهرى شهريار

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شاهوردى على

شاهوردى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كلانترنيا فرنوش

كلانترنيا فرنوش

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آدينه محمدحسين

آدينه محمدحسين

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فلاحى وحيد

فلاحى وحيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گودرزى مهدى

گودرزى مهدى

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدى روزبهانى سميه

احمدى روزبهانى سميه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معظمى گودرزى حسام

معظمى گودرزى حسام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دخانى نگار

دخانى نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آهنچى مسعود

آهنچى مسعود

علوم سياسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صابونى احسان

صابونى احسان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نيكزادفرخى على

نيكزادفرخى على

مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هدايت پور زهرا

هدايت پور زهرا

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
سرايى فرزاد

سرايى فرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باقرى محمدحسين

باقرى محمدحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اميرسردارى فاطمه

اميرسردارى فاطمه

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جهانگيرى سهيل

جهانگيرى سهيل

باستانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
ساعتچى نگار

ساعتچى نگار

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
فريادى كيميا

فريادى كيميا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
فرزان محسن

فرزان محسن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بهراد رضا

بهراد رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حنفيه محمد

حنفيه محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خسروفر فائزه

خسروفر فائزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زينعلى بهنام

زينعلى بهنام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فطرس نرگس

فطرس نرگس

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شاهوردى پيام

شاهوردى پيام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
روزبهانى سكينه

روزبهانى سكينه

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صوفى سيد امين

صوفى سيد امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حميدى فائزه

حميدى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-مناطق محروم-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گودرزى مهفام

گودرزى مهفام

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
شفيق شهاب الدين

شفيق شهاب الدين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گودرزى دهريزى رضا

گودرزى دهريزى رضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محسنى جنانى مهسا

محسنى جنانى مهسا

مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گودرزى زهرا

گودرزى زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهكردى فرنوش

دهكردى فرنوش

مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گودرزى مهشيد

گودرزى مهشيد

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
يارمحمدى رضا

يارمحمدى رضا

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
البرزى محمدمهدى

البرزى محمدمهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
تولائى آرش

تولائى آرش

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
گردان هستى

گردان هستى

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زندى اميررضا

زندى اميررضا

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
دعاگوى روزبهانى عباس

دعاگوى روزبهانى عباس

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
گودرزى محمد

گودرزى محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طلائى محمد

طلائى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
گودرزى كيان

گودرزى كيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
موسوى سعيد

موسوى سعيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فتح الهى نسيم

فتح الهى نسيم

روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كيان آنيتا

كيان آنيتا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گودرزى زاد مهدى

گودرزى زاد مهدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى سارينا سادات

حسينى سارينا سادات

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نصر الهى ناصر

نصر الهى ناصر

علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
موسيوند عليرضا

موسيوند عليرضا

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محقق سينا

محقق سينا

مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-مناطق محروم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حق نظرى سارا

حق نظرى سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
معظمى گودررزى مريم

معظمى گودررزى مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آريا على

آريا على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاهوردى زاده محمدامين

شاهوردى زاده محمدامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حجتى ريحانه

حجتى ريحانه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
شيرزاده ثمين

شيرزاده ثمين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رجبى مهران

رجبى مهران

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيد حسينى على

سيد حسينى على

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى كياندخت

مرادى كياندخت

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چنگاوى پگاه

چنگاوى پگاه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دليرانى شاداب

دليرانى شاداب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

7سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
فيروزى نگار

فيروزى نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گوهرى محمد

گوهرى محمد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سبزيان ملايى عاطفه

سبزيان ملايى عاطفه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پونكى فرزام

پونكى فرزام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اميديان آرمان

اميديان آرمان

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ياراحمدى محمد

ياراحمدى محمد

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كاكاوندى فاطمه

كاكاوندى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گودرزى همايون

گودرزى همايون

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كدخدا آرش

كدخدا آرش

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رضائى على

رضائى على

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
تركاشوند پيمان

تركاشوند پيمان

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ناصرالساداتى نگين

ناصرالساداتى نگين

زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
شماعى

شماعى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
علويان قوانينى آراد

علويان قوانينى آراد

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عليدادى

عليدادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زينعلى عرفان

زينعلى عرفان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شاه ولايتى روزبه

شاه ولايتى روزبه

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسين پور سارا

حسين پور سارا

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شعبان ژاله

شعبان ژاله

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مولائى تارى نرگس

مولائى تارى نرگس

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
كاظميان حيدرى حميدرضا

كاظميان حيدرى حميدرضا

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شجاعى محمد

شجاعى محمد

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
همتى مطهره

همتى مطهره

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ترابى گودرزى سروين

ترابى گودرزى سروين

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

زبان
نيك نژاد ناديا

نيك نژاد ناديا

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهرى اشترينانى امير حسين

طاهرى اشترينانى امير حسين

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مميوند رضا

مميوند رضا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوى حسينى نسترن

موسوى حسينى نسترن

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصيرى پيربازارى آذين

نصيرى پيربازارى آذين

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پيريايى

پيريايى

زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
روزبهانى فاطمه

روزبهانى فاطمه

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باجلان

باجلان

فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مظفرى نيما

مظفرى نيما

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
كبيرى گلنوش

كبيرى گلنوش

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
معصوم زاده فاطمه

معصوم زاده فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
گودرزى نگاره

گودرزى نگاره

مكاترونيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احدى رضا

احدى رضا

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سليمانى عليرضا

سليمانى عليرضا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بهلولى احسان

بهلولى احسان

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مرادى زهرا

مرادى زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى حسان

مرادى حسان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاضلى نژاد احمد

فاضلى نژاد احمد

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عارف صفائى

عارف صفائى

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ياراحمدى اميرمحمد

ياراحمدى اميرمحمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرادى فرد على

مرادى فرد على

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
رازانى

رازانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي شهرستان تهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
روميانى

روميانى

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مميوند

مميوند

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
لواشى

لواشى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
گودرزى

گودرزى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل بروجرد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معظمى گودرزى

معظمى گودرزى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصرالهى

نصرالهى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زالى

زالى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بلوريان

بلوريان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وهيب

وهيب

مهندسي معماري -دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
تركاشوند

تركاشوند

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پيرزادى

پيرزادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل بروجرد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نوابى

نوابى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ياراحمدى

ياراحمدى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
معظمى گودرزى

معظمى گودرزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ملك زاده

ملك زاده

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيرانوند

بيرانوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

زبان فرانسه -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
باجلان

باجلان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ممدوحى

ممدوحى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
خوش سخن

خوش سخن

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريم پور

كريم پور

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
علائى روزبهانى

علائى روزبهانى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گودرزى دهريزى

گودرزى دهريزى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
درويش پور

درويش پور

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خردمند

خردمند

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شعبان

شعبان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كريمى فرد

كريمى فرد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صحرايى فر

صحرايى فر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابوالفتحى

ابوالفتحى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كبيرى

كبيرى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پيرهادى تواندشت سفلا

پيرهادى تواندشت سفلا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غروى

غروى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زندى

زندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مستجاب الدعوه

مستجاب الدعوه

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرهنگ فر

فرهنگ فر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حاجبى

حاجبى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملائى

ملائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يگانه مهر

يگانه مهر

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهره

زهره

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يارمحمدى

يارمحمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ساكى

ساكى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روشن كار

روشن كار

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خجسته

خجسته

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فولادوند

فولادوند

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهانى

بهانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امجدى

امجدى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شعبان زاده

شعبان زاده

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اميدعلى

اميدعلى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرشدى

مرشدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى خسروى

حسينى خسروى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ساسانى

ساسانى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هرجى

هرجى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كاوند

كاوند

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كاه وندى

كاه وندى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
لوائى

لوائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يارى يگانه

يارى يگانه

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
چرخستانى

چرخستانى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جديدى نيا

جديدى نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خداداديان

خداداديان

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نصرالهى

نصرالهى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
روزبهانى

روزبهانى

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
دژآگاه

دژآگاه

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دالوند

دالوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مسيبيان

مسيبيان

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مريخى

مريخى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفايى پوريگانه

صفايى پوريگانه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
معظمى گودرزى

معظمى گودرزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شهبازى

شهبازى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
روح بخش

روح بخش

زيست شناسي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تيزهوش

تيزهوش

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
روزبه

روزبه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي افرينش -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نورخدايى

نورخدايى

شيمي -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محقق

محقق

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملكى لرستانى

ملكى لرستانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاوند

كاوند

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميرسردارى

اميرسردارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
البرزى

البرزى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل دامغان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خاكى

خاكى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نظامى

نظامى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شادل

شادل

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گردشى

گردشى

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نقوى

نقوى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدايى

خدايى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سنبله كار

سنبله كار

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فصيحى

فصيحى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صادق زاذه

صادق زاذه

شيمي -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مجلس نژاد

مجلس نژاد

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
معظمى گودرزى

معظمى گودرزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
برهانى

برهانى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ولى پورى گودرزى

ولى پورى گودرزى

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيخى مطلق

شيخى مطلق

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يارمحمدى

يارمحمدى

اماروكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كشفى فر

كشفى فر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پوررضا

پوررضا

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سبزعلى نژاد

سبزعلى نژاد

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كريمى زند

كريمى زند

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هرمزى

هرمزى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فلسفى

فلسفى

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سبزعلى نژاد

سبزعلى نژاد

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كاكاوند

كاكاوند

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجارزاده

نجارزاده

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بيدآبادى

بيدآبادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مديريان

مديريان

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گل دستور

گل دستور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اصلانى فر

اصلانى فر

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباددلفان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معظمى گودرزى

معظمى گودرزى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بنايى

بنايى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شاه ويرانى

شاه ويرانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قبادى

قبادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معظمى گودرزى

معظمى گودرزى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رزمخواه

رزمخواه

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كوشكى

كوشكى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دارابى فر

دارابى فر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قانعى

قانعى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي افرينش -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ثلاثى

ثلاثى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ملتمسى

ملتمسى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كردى

كردى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
روزبهانى

روزبهانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-شبانه-محل تحصيل سرايان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غياثوند

غياثوند

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابتكار

ابتكار

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معظمى گودرزى

معظمى گودرزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صميمى فر

صميمى فر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
م عبدى

م عبدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زال پور دزفولى

زال پور دزفولى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی