قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر قلعه گنج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فلاحى فاطمه انسانی دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 19
چمك وجيهه انسانی دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 15
احمدى فائزه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
موريانزاده احمد انسانی دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 20
پورحيدرى قاسم انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس شهيد باهنر - بيرجند 1سال کانونی 22
ريسى چاه نصير الهه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 14
خارايى ازيتا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 16
احمدى فاطمه تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 26
دادخدايى محمد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
جام گوهرى مهتاب انسانی دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس بنت الهدي صدر - رشت 1سال کانونی 14
خازنى ميثم تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس شهيد باهنر - بيرجند 1سال کانونی 23
صادقى چاه نصير ساناز انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 20
سهرابى فريبا ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 9
دادخدايى پور انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 15
پاكباز انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 17
هيجوان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 11
چمنى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 14
تابش فرد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 15
بازگير انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 15
صميمى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
بازگير انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 1سال کانونی 14
رمشكى انسانی تاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
جعفرى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 10
زارع كهنعلى انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
بيانى مقدم تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 15
رئيسى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان پرديس شهيد باهنر - بيرجند 1سال کانونی 8
مانده گارى كهن ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 10
توپالنيا انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
محمدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 19
جوزاك پور انسانی زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
دادخدايى نژاد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 21
زمان زاده تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رسالت -كرمان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رسالت- كرمان 3سال کانونی 41