رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر رودبار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شاهلى بر ايوب انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 13
صادقى سميه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 20
فروتنى فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 24
نوروزى پور انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 16
روهينا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 18
محمدعلى زابلى ریاضی فيزيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 15
دستورى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 21
مرادى نيا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان-روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 2سال کانونی 25
احمدى نژاد انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 22
ده ميرى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 21
شيرخانى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 16
جرگه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 18
شهريارى سابقى انسانی باستانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه-محل تحصيل نوشهر دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 14
محمدى پور انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 8
بلوچ براهويى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 9
پاى بست انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 9
خانه گير انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زاهدان دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 19
دهمردى انسانی تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 18
حسنى پور انسانی تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 17
گرگندى پور انسانی تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 20
روهنده انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زاهدان دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 8
زمانى پور انسانی تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 9
اسا انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 13
سابقى انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زاهدان دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 10
حاجب انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 15
سالمى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
دژبند سنجرى انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زابل دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 24
خداداد نژاد ساردوئى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 8
رهبرى پور انسانی مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 16
ميراحمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 12
مريوزاده تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 21
حاجب انسانی زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 13
فرامرزى نمداد تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 15
جهش تجربی شيمي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 18