كهنوج

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كهنوج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
هوتى شيما ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
صادقى حامد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 39
موحدى پور معصومه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 40
رئيسى منوجان مهدى انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
دورانديش فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
شفيعى على اكبر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 12
خادمى بنكى حميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان كرمان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 15
محمودى عليرضا انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
سالارى خواه عدنان ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه-محل تحصيل بندرعباس دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 15
رهبان فروغ تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 20
نورى نژاد شايان ریاضی مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد-شبانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال کانونی 16
درزاده جليل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 28
حيدرى مصيب ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 6
سعيدى نژاد آيت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 24
راوند على انسانی مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 11
ديناربر پروين انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بندرعباس دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 14
داورى فاطمه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
جلالى خالص الهه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
ميرشكارى ده كهان اكرم تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
محسنى فاطمه تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 13
كريمى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 21
بافقى يزدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 45
رادمنش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 5
فرد زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه-بومي استان كرمان دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 31
جشان پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
زكى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 18
خيرخواه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 32
كروكى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
شهريارى كوتك تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل زرند دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 15
ذاكرى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 12
ميرزائى انسانی علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 14
آزادى شيبكوه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 11
عبداللهى نيا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 38
پرآور انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
آزادى شيبكوه انسانی ايران شناسي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 10
مرادى زاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 26
كوه پيما انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
شفيعيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل رازي دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 19
نارويى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
پورجمالى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
نيك بين انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 14
تاجيكى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
بادره ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 6
عمرانى ده كهان ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 15
خانه زر تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
منظرى توكلى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
مهدوى پور انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 19
مداحى نژاد انسانی اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
جداوى انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل زابل دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 9
سليمانى پاى طاق تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 35
بازيار ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 15
پيام انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
مهديزاده كهنوج تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 12
اخلاصى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
پراور انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 13
ازادى شيبكوه تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 14
سالارى لورگى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
رئيسى پويا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
لورگ پور جمالى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 24
بامرى بلوچ انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خمين دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 12
آذرنژند تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 35
موحدى نيا تجربی شيمي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 22
شهريارى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
سهرنى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
عليدادى سليمانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 6سال کانونی 74
كوه پيما بنگى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
راحت تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
عزيزى ملك ابادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 7