زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر زرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
امير سبتكى محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 101
افشارزاده زرندى فاطمه انسانی كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 61
عربپور ازاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 19
عبدى محمد امين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 82
مهدى زاده نسرين السادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 6سال کانونی 92
متصدى زاده زرندى محمد على تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 73
دانا حسين انسانی كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 6
محمدى اسماعيل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
اسلامى مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 66
عباس زاده شعبجره فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 50
سپهرى الهام هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
ابراهيمى زرندى ناديا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
زمانى بابگهرى زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 6سال کانونی 110
عربپور على ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
ابراهيمى زرندى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 40
رضازاده برفوئى مريم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 62
ضياالدينى دشتخاكى حديث انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 45
توحيدى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 8سال کانونی 78
ابراهيمى زهرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
ضيالدينى زهرا انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 45
تراب زاده امير محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 66
زارعى محمد ابراهيم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
عرب پور فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
گلستانى الهام انسانی روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 41
اثنا عشرى كهنوجى فهيمه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 59
عربپور داهوئى عارفه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 61
جماليزاده بهاابادى محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 32
جعفرى سيريزى طيبه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 32
ضيا الدينى دشت خاكى فاطمه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 85
اسمعيلى محمد سعيد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 3سال کانونی 54
تدين زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 42
حسينى اعظم السادات تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 47
اسلامى على ابادى محمد امين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 40
خير خواه فائزه انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
سلطانى على رضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 80
نخعى فاطمه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-محل تحصيل راور دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
فلاحى زرندى فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 54
مهدوى فر حسين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 26
سعيدى محدثه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
حسينى فاطمه السادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
منصوريده شعيبى مرضيه تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه-نيمسال دوم دانشگاه اروميه 5سال کانونی 90
ايرانى فتح ابادى رضا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 57
رستمى فاطمه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 9
عليزاده رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
مهدى زاده محسن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
حسن خانى دولت ابادى محمد رسول ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 17
منصورى مهلا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 21
اسلامى نژاد فاطمه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
جماليزاده تاج ابادى آتنا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 4سال کانونی 57
امراللهى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال کانونی 21
بهمن فاطمه انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
محسنى بابعبدانى فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 57
مختارى سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
رضازاده على ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 18
ستارند عليرضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 39
كردى كريم آبادى بهناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 6سال کانونی 104
جماليزاده بها ابادى فاطمه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 57
عرب پور داهوئى زهرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 51
رحمانى زهرا انسانی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل مشهد دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 8
احمدى اسمعيل ابادى الهه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران - پرديس خودگردان 3سال کانونی 55
حسن زاده فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال کانونی 35
محمود زاده ساناز انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
زارعى محمد حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 39
اسلامى طاهره انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
عليخانى سودابه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 20
ميرزائى حتكنى سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 53
افشار فاطمه هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 17
طاهر يزاده محمد حسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
متصدى زاده ليلا انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
على بيگى جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 21
يزدانى زرندى راحيل تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 48
اكبرى فاطمه ریاضی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
ثمره قاسم محمد مهدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
تراب زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
ابراهيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
لنگرى گراكوئى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 5سال کانونی 96
عربپور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 11
نوبهار تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 4سال کانونی 58
عبدلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
رشيدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 40
ميرزائى زبان مترجمي زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 15
ابراهيمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
گلستانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 39
حسن زاده زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 36
كارگر محمد ابادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 46
مختارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 7
منصورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 25
على نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل زرند دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 35
ضياالدينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه-محل تحصيل زرند دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
منصورى زرندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 55
افضل تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 19
ابراهيمى سيريزى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 4سال کانونی 61
مهدى آسا تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 8سال کانونی 93
هاشمى زاده زرندى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 78
يزدان پناه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
رشيدى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 18
اسلامى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 54
سردارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
خالقى تاج ابادى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 37
عليزاده بابتنگلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 50
منصورى بابهوتك تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 36
ميرزائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 10
محمد تقى زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 16
عربپور تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 15
زعيم باشى زرندى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 35
ميرزائى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
دهقانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 6
محسنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 50
مرادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 15
زمانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
كارگر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه-بومي استان كرمان دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 32
عبدلى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 14
نخعى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 20
حسنخانى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
ايزدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
سلاجقه تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 35
ربانى ریاضی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
رضازاده انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 27
خالقى ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-روزانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 14
ابراهيمى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 20
زمانى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
تهامى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 12
غنى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 24
سعيدى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
ميرزالى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 49
هنرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 30
زرباف تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 9
يزدانى تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
قلى زاده ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 15
جعفرى ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 17
حسن زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 10
رشيدى زرندى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 6سال کانونی 92
عربپور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 38
احمدى اسمعيل ابادى تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
دماوندى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 24
پور حسينى ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 35
اصفهانى زاده تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
يزدانى احمد ابادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
عباس زاده فتح ابادى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 50
جعفرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
رشيدى نعيم ابادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 42
خالقى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
زمانى انسانی زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 9
ضياالدينى انسانی زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 33
خسروى زرندى انسانی فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل بندرعباس دانشگاه مذاهب اسلامي 3سال کانونی 54
تهامى پور زرندى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 17
جعفر زاده تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
حسنخانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
سعيدى رشك عليا تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 37
سلطانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
كردى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 24
چراغى زرندى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 53
فروغى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 21
ميرزائى تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
زمانى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 36
سلطانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
اكبرزاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 20
يزدانى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 21
بخشى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 25