پرديس

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر پرديس

نصيرى فاطمه

نصيرى فاطمه

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بابايى فاطمه

بابايى فاطمه

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رضايى حسام

رضايى حسام

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نظرى شكيبا

نظرى شكيبا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نوروزجو سعيد

نوروزجو سعيد

سينما-دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
كريم زاده ندا

كريم زاده ندا

مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جمالو پوريا

جمالو پوريا

مهندسي برق -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
همراهى مهديه

همراهى مهديه

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عسگرى نيا فاطمه

عسگرى نيا فاطمه

مهندسي مواد-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زارع فائزه

زارع فائزه

زبان وادبيات ژاپني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
رئيسى زيارانى فرزانه

رئيسى زيارانى فرزانه

مهندسي معماري -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بزم فرزانه

بزم فرزانه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ابراهيميان عليرضا

ابراهيميان عليرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
داج فاطمه

داج فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بهشتى مريم

بهشتى مريم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسنى سحر

حسنى سحر

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ساعد مرضيه

ساعد مرضيه

تاريخ -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
كيومرثى عاطفه

كيومرثى عاطفه

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فرخ نژاد پرنيان

فرخ نژاد پرنيان

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عليجانى افسانه

عليجانى افسانه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تبريزى پور كامياب

تبريزى پور كامياب

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رحيمى سپيده

رحيمى سپيده

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فتورائى

فتورائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شهبازى دهنده

شهبازى دهنده

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مجتهدى سرابى

مجتهدى سرابى

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خورشيدى نژادفرد

خورشيدى نژادفرد

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سجده اى

سجده اى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شبانى

شبانى

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قضات

قضات

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پاك سرشت

پاك سرشت

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل خرمدره

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جلولى

جلولى

اماروكاربردها-دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
خدايارى

خدايارى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
به نصر

به نصر

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جهانگير

جهانگير

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گلى نيا

گلى نيا

مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رستگار رامشه

رستگار رامشه

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ميزبان

ميزبان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميلاد

ميلاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاجى ناميله

حاجى ناميله

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عرفانى شفازاده

عرفانى شفازاده

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ماهرى دثار

ماهرى دثار

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابريشمى

ابريشمى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
حسين آبادى

حسين آبادى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بهمن

بهمن

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روحبانى

روحبانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زرين قلم

زرين قلم

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي-محل تحصيل قزوين

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امين رئوف پور

امين رئوف پور

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

مهندسي شيمي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گرايلى گرپى

گرايلى گرپى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عسگراولادى

عسگراولادى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نگارستان

نگارستان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضايى انزهايى

رضايى انزهايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
دانش

دانش

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باجول

باجول

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-شبانه-محل تحصيل مهدي شهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی