قرچك

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر قرچك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رجبى محمد انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
عليزاده مصطفى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 32
غلام زاده آتنا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
حسنى مطلق امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 41
شاهى مهسا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
بابوى عزيز كندى على ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 21
فولاد لو شهريور محمد ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 30
عسگرى آقچه قشلاق حميد رضا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
عليزاده سياوش ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
اصلانى حاجى خواجه لو بهمن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 19
سيد گرمرودى مير احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 23
منطق آغميونى زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
رضايى بنيادابادى بهناز ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 9
حنيفه زاده خديجه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال کانونی 52
ملك زاده رضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
مميوند پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 47
سهرابى زهرا ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
جعفرى زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 13
جوادى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
كريمى رسول انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
عمرانى هانيه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
آفتابى محمد رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 34
شيرين آبادى على انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
گلرو على ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
احمد پور سعيده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
شهروس وند زهرا انسانی باستانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
جعفرى امير حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 22
خدايارى شفق زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 53
اسحاقى مصطفى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 69
فتحى زينب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 21
ولى پور محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 12
دارابى رضا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 28
اصلانى حاجى خواجه لو بهنام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
سعيدى فائزه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
اسمعيل پور مسعود ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
منصورى على آباد فرزانه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
بيگى رضا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
حيدرى برنا محمد ریاضی مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 16
امامى سحر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
خانى فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
خردمند محمد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
محموديان مهيار ریاضی مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 13
شوقى حسين حاجلو مهدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 11
نيك پور اميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي شهرستانهاي استان تهران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 34
طاهرى على تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 11
مير مرزدشتى فرنوش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 20
زارع نوق ميلاد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 23
قريبى ميلاد ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
بيگى الهام ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 32
على رحمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
محمودى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 21
سليمى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 11
پير هادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 15
ادهمى پيله رود تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-محل تحصيل اراك-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 35
آزادى رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 14
فرزانه كندرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 24
مرادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 13
خسروى محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 8
غريب لكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-بومي استان تهران دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 15
بحيرايى الهه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 13
حسن تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 26
حكيمى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 33
كمرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
محموديان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل قم دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
شفيعى انسانی تاريخ -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 10
اسدى ابقاء تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 28
جديدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 12
فتحى تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 18
حيدرى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
تقيان تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 12
قبادى اينلو تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 13
سلطان پور تجربی زمين شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
عليارى تجربی حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 24
هل اتايى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 8
جانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 29