رودسر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر رودسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كشت كارطيولا افشين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 24
محبي كجيدي حسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 62
يوسفي نژادرودسري اسماعيل انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 42
خوش فكررودسري حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 46
ميرهدايتي رودسري سيدسروش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 39
اكبرپوربازرگاني محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 58
صديقي پورچافجيري فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 58
ذوالقدري خاناپشتاني رويا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 25
بحركاظمي مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 85
سليمي لاهيجي مجيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 74
بحركاظمي زينب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 86
ميرزااقايي مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 59
اميرپور نسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 59
محمدي داخل كاوه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 40
كوشا مصطفي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 18
مهدوي روشن مرتضي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال کانونی 76
موسي زاده كسكري محمدرسول ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 6سال کانونی 85
غياثي چنيجاني علي انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 30
نوروزي سزيرود سعيد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
سبحاني درزي محله سحر انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 41
سليمي فر محمد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 26
باقرزاده حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 72
شيرخاني جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 25
عباسي دوگل سرا زليخا ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 60
ربيع زاده گيل پويا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
عليجان پور محسن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 27
نجف زاده شوكي مختار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 51
بابايي ارين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 22
شمسايي مشكله نگار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 46
شهابي كلدره ميترا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 19
پناهى بلالمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 30
ملك زاده تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 24
شهيدى كلدره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 35
على نيا رزدره انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 18
قربانيان اطاقورى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 51
حجازى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
نژادمحمد درياكنارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 22
ايوبى گركرودى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
حيدرپور دعويسرائى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 50
بنى مهد كيوانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
ابراهيم زاده تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 4سال کانونی 68
اكبرى كلدره ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 46
ذوالقدرى خاناپشتانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 25
مسعودى لله رودى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
مراديان ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 12
خوشنود تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 31
حسن نژادچافجيرى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 36
حسابى عليكلايه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 29
موسوى نژاد تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
نباتى پور ديلمى تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 35
قانع شلمانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 9
شاهين فر ریاضی مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
حسن زاده اينى ریاضی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 39
قاسمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 26
سعيدى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 34
اسمعيل پور دوستكوهى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 40
احمدى سرده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 42
رضاپور سرمستانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 21
غلامى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 30
داداش زاده احمد آبادى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 42
كفش دوز رودسرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 5سال کانونی 85
رهبرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 12
مجيدپور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
بهراميان پرچكوهى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 26
ميرزاجانى سياهكلرودى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه مركز آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 40