رودسر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر رودسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كشت كارطيولا افشين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
محبي كجيدي حسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 62
يوسفي نژادرودسري اسماعيل انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 42
خوش فكررودسري حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
ميرهدايتي رودسري سيدسروش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 39
اكبرپوربازرگاني محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 58
صديقي پورچافجيري فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
ذوالقدري خاناپشتاني رويا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 25
بحركاظمي مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال از سوم راهنمايي 85
سليمي لاهيجي مجيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 74
بحركاظمي زينب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال از سوم راهنمايي 86
ميرزااقايي مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 59
اميرپور نسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 59
محمدي داخل كاوه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 40
كوشا مصطفي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهدوي روشن مرتضي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال از دوم راهنمايي 76
موسي زاده كسكري محمدرسول ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 6سال از دوم راهنمايي 85
غياثي چنيجاني علي انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 30
نوروزي سزيرود سعيد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
سبحاني درزي محله سحر انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 41
سليمي فر محمد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
باقرزاده حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 72
شيرخاني جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 25
عباسي دوگل سرا زليخا ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 60
ربيع زاده گيل پويا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 19
عليجان پور محسن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
نجف زاده شوكي مختار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 51
بابايي ارين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 22
شمسايي مشكله نگار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 46
شهابي كلدره ميترا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
پناهى بلالمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 30
ملك زاده تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 24
شهيدى كلدره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 35
على نيا رزدره انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 18
قربانيان اطاقورى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 51
حجازى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 18
نژادمحمد درياكنارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 22
ايوبى گركرودى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
حيدرپور دعويسرائى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
بنى مهد كيوانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
ابراهيم زاده تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 4سال از اول دبيرستان 68
اكبرى كلدره ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 46
ذوالقدرى خاناپشتانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 25
مسعودى لله رودى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
مراديان ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
خوشنود تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 31
حسن نژادچافجيرى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 36
حسابى عليكلايه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 29
موسوى نژاد تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
نباتى پور ديلمى تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 35
شاهين فر ریاضی مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسن زاده اينى ریاضی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال از سوم دبيرستان 39
قاسمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 26
سعيدى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
اسمعيل پور دوستكوهى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 40
احمدى سرده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 42
رضاپور سرمستانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 21
غلامى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 30
داداش زاده احمد آبادى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 42
كفش دوز رودسرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 5سال از سوم راهنمايي 85
رهبرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 12
مجيدپور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 18
بهراميان پرچكوهى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 26
ميرزاجانى سياهكلرودى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه مركز آموزش عالي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 40