سراب

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر سراب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
غفاري مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 61
دادخواه احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 59
قهرماني رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 93
مرادخاني حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
حيدرزاده زهره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 39
يميني نرگس تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 38
غلامي پورشربياني حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 13
جاهدثاني عسل تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 12
حلاجي احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 56
عطايي فريبرز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
رضانژاداغجه كندي داود انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
فولادي سرابي افشين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 38
بالايي سهيل ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 97
فرقاني مهرداد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 16
كمال منش بهنام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 5سال کانونی 38
طاهري اعظم اميررضا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 32
غفراني سحر انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
نيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 21
امينيان تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 12
ناصرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 27
هاشم زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 22
پيله ور ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
منصفى فركوش ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
اوسطه اوغانى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
جديدى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 13
موسوى نسب تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
نادرى جاويد انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
صباحى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
پيرانى تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 17
ظفرى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 33
بهروز تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 17
سيار تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 13