نقده

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر نقده

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نوبهاري علي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 65
كرده كلواني امير زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 2سال کانونی 26
حسيني اقابيگلو فايزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
شيخكانلوي ميلان پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 32
بهرامي قلعه جوق احسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 83
اميري سارا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 39
حقيقي فرزام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 47
فيضي پور نسرين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
اقايي خاچك منيره تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 34
مرادرسولي گابازله مژگان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 16
سعيدي علي ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
بي ستي عيسي ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 36
حمزه خليفاني فاطمه تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 61
خليلي مرادخانلو مريم تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 12
نيكخوداش تپه فرشاد تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 28
نجف زاد زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 48
نادري علي تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 5سال کانونی 94
مهدي زاده خليفاني علي تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 100
حاجي حسن زاده پوريا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 47
اسلامي نقده حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
تندرو زهرا انسانی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 3سال کانونی 31
اكبري زهرا تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 38
زيرك مسعود تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 75
واحدي ثاني ميلاد انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدمفتح -شهرري-تربيت معلم پرديس شهيد مفتح - شهرري 1سال کانونی 18
خسرودوست ماكويي ارش تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 59
مرادي سعيد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 16
روحي چيانه احسان تجربی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 17
رحمتي زهرا تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 17
خضري زاده فرزانه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 48
معصوم زاد امير تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 62
مرادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 13
شيرزادنقدهي نسرين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 35
معيني زاده محمد تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 46
جلاليان شيشوان فردين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 34
فرزانه علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 19
رستم زاداغجه زيوه ميلاد تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 44
عبدى وش بكطاش تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 27
اميرعشايرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 69
برنا ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 31
حبيبى تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 3سال کانونی 44
سليمان زاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 69
قربانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 40
ناصرى تپه رشت تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 39
عزتى هشترودآغبلاغ تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 38
صادقى حسنلوئى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 76
رجائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
محمدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 32
اكبرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 42
ميكائيلى پروين انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
فضلى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 3سال کانونی 41
نجفى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
محمدى چراغبدال تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 37
پيرى ریاضی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 25
فاتحى قره چال تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 7
عليزاده اقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
آغول تجربی علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 1سال کانونی 19
عيسى لوى اصل تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 28
حاجى خضرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 14
دوستى فام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 18
كرمى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
صيامى شيخ احمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 17
قادرزاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 41
عليزاده اقدم تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
اذرجهان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 45
قلندرزاده تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 3سال کانونی 38
راميار ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 16
اشرفى زاده خليفانى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 28
رحيمى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 4سال کانونی 70
گله زردى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
حسينى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 9
ولى زاده شونقارى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 37
قلى زاده تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 23
شريفى خليفانى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 4سال کانونی 65
رستم زاد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
شوكت نقده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
بهرامى گوران اباد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 28
ولى زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 19
جنگجو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 11
رمضانى كاروانسرائى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 2سال کانونی 31
مباهى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 2سال کانونی 36
يكانى تاچين آباد ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 6
نژادشاه محمد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 30
استوار تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 3سال کانونی 44
اميرپور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
مهدى فر تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 32
چاخرلوى توپوزآباد تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 31
قائمى ميرآباد تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 11
حسنى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كمال - اروميه 3سال کانونی 28
تيمورپور ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 1سال کانونی 6
برنا تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
نازى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 16
نورائى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 11
گل هروان ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كمال - اروميه 1سال کانونی 9
محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
نيكخو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 34
ايوب زاده ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كمال - اروميه 1سال کانونی 11
هاشمى عجملو تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
سلطانى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كمال - اروميه 1سال کانونی 15