نجف آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر نجف آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبدالعظيمي رضوان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 58
مويدي نجف ابادي فرزانه انسانی راهنمايي ومشاوره -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم پرديس حضرت معصومه - قم 2سال کانونی 36
پورقاسميان محمدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
شفيعي نجف ابادي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 44
كريمي پريا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 42
مختاري سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
شهيدي هاجر انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
نورمحمدي ابادچي ابراهيم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 40
مشتاقيان محمدعلي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
خليلي نجف ابادي مريم تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
محزوني حامد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 40
قرباني معصومه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 45
صفرنوراله پريسا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 60
سلحشوري سميه انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 42
يزداني رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 46
شاهپوري اراني مهري هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
پيرمراديان نجف ابادي مينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 47
وسايلي نجف ابادي حسنعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 47
هاديان غزاله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 43
ايزدي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 37
عبدالعظيمي نجف ابادي عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
صافي نجف ابادي رضا انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدباهنر-اصفهان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 23
حجتي نجف ابادي محترم انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
نورمحمدي مرضيه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 36
براتيه نگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 6سال کانونی 116
حيدري محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 38
براتي ريحانه ریاضی دبيري رياضي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم پرديس زينبيه - پيشوا 1سال کانونی 17
محمدي نجف ابادي شادي تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 39
شمسي كهريزسنگي فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 46
موسوي نجف ابادي سيدجواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 6سال کانونی 106
يزداني مينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 59
تمدن نجف ابادي حميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 65
قادري زهرا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 72
حسيني جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 10
قاهري نجف ابادي رضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 26
حاجي صادقيان نجف ابادي نرجس تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 43
شريعتي راضيه انسانی باستانشناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
رحيمي اسفيدواجاني مسعود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
جعفري اكرم انسانی رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال کانونی 45
شريعتي نجف ابادي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 41
اسپناني سعيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 39
ابوالقاسمي نجف ابادي محمد هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 1سال کانونی 12
نورمحمدي ابادچي صالح ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 56
غيور اميرمحمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 68
توبه ياني فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 11
خوشاوي نجف ابادي سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 42
عظيمي مهين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
مولايي نجف ابادي فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 46
كاظمي نجف ابادي عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حصومي عباس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 37
درخشان هوره موسي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 26
شكراللهي ميلاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 44
حاجي علي عسگري نجف ابادي نسيم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
هاديان نجف ابادي مهسا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
صالحي زهرا تجربی اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 23
انتشاري نجف ابادي نرگس تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم پرديس حضرت معصومه - قم 1سال کانونی 18
صفري نجف ابادي سحر انسانی تاريخ -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
ابراهيم نجف ابادي امين زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 24
يوسفي ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 48
محمدي جمالويي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 53
ابراهيمي نجف ابادي سپيده زبان زبان روسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 43
محمدزاده امير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 47
عيديوندي ابراهيم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 10
عسگري سوادجاني فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 45
باقري عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
شكرالهي يانچشمه شقايق تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 3سال کانونی 63
بهادرنجف ابادي الهام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال کانونی 72
شياسي اراني مريم انسانی تاريخ -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 29
ادريسي اراني فرزانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
موحدي نجف ابادي مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 24
حجتي نجف ابادي مليكا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 62
احمديان نجف ابادي سروش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 40
بهارلويي عاطفه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 44
محمدي محمدصادق ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 33
خزاييلي نجف ابادي احمد انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 3سال کانونی 52
سلماني زهرا تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 2سال کانونی 32
ملكي فاطمه تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 7سال کانونی 122
محمدي محمدجواد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 45
حسيني افاراني سيده مهسا ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 45
هلاكويي فيل ابادي محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 37
رجبي اميرمسعود ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
منتظري نجف ابادي حميد ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
هاشم زاده نجف ابادي پريسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 39
بذركار فرزانه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
شفيعي شهركي الهام تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 48
جمشيديان قلعه سفيدي رسول ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 47
احساني محمدامين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 49
محمودي كوهي احمد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 26
حبيب اللهي سعيده تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 2سال کانونی 27
حشمتي مهدي ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
قيصريان نجف ابادي ليلا ریاضی مهندسي مواد-دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 3سال کانونی 53
بهالوهوره سميرا زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 19
وهابي محمد ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبح صادق - اصفهان 6سال کانونی 94
يزدانيان نجف ابادي پريسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
عظيمي ليلا ریاضی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 2سال کانونی 40
قادري نجف ابادي زهرا تجربی علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 2سال کانونی 40
موسوي سارا تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 68
يزدان پرست مسعود ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران 1سال کانونی 24
آيتى پور نجف آبادى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 19
فاضل نحف آبادى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
دكمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 26
ميرعباسى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
مهدى ششجوانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 40
قائدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 2سال کانونی 40
افلاكيان نجف آبادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
سورانى ریاضی مهندسي مواد-دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 30
اصلانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
رستگارى نجف آبادى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 40
محمدى نجف آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 76
پورمحمدى نجف آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 46
عابدينى نجف آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 27
مقصودى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
بهاءلوهوزه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
على نقى جمالوئى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 10
بهرامى قلعه سفيدى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 69
كريمى ریاضی مهندسي مواد-دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 28
براتى چادگانى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 2سال کانونی 36
نجفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 39
آزرم ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
ايمانيان نجف آبادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 23
بى ريايى نجف آبادى تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 1سال کانونی 25
تقى فارغ نجف آبادى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
رضائى ميرقائد تجربی علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اصفهان-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 2سال کانونی 39
بافنده دهقى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 24
معين دوست تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 47
نيكوبخت تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 49
خسروى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 40
احمدى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 16
معين دربارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
اخلاقى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
اسمعيل زاده انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 25
كريمى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 31
حقيقى نجف آبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 23
اكبران ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 2سال کانونی 33
كارشناس نجف آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 30
اسماعيلى تجربی حسابداري -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 55
زواران حسينى تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 40
گشول تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
قيصريه ها نجف آبادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
جمشيديان تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 38
رسولى فر تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 3سال کانونی 53
چترائى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
پورقيصرى نجف آبادى تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
حسينى خيرآبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
مهرابى كوشكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
شمسى نجف آبادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
يزدانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
شريف تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 27
احمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهرضا-شبانه مركز آموزش عالي شهرضا 2سال کانونی 38
طباطبائى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
وحدتى افوسى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 21
افيونى تجربی حسابداري -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 45
چترائى عزيزآبادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 43
نوريان ریاضی مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - اصفهان 1سال کانونی 18
قيصريه نجف آبادى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
داودى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 26
كيانى موگوئى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
دادخواه تهرانى تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 42
قريشى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
مهديه نجف آبادى ریاضی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 12
حافظى بختيارى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 37
اميدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
طالب نجف آبادى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 64
ساعدى مرغملكى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 23
بهرامى فلعه سفيدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 2سال کانونی 36
همتيان ریاضی مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال کانونی 79
يزدانى نجف آبادى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 19
ميكلانى تجربی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 23
پويان فر ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان 1سال کانونی 20
باقرى كيچى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جامي - نجف آباد 1سال کانونی 25
گروهى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
غلامى ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 25
ادريسى ارانى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 19
هنرمند ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 3سال کانونی 38
اطفال شان ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان - اصفهان 4سال کانونی 71
بهارلوئى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 2سال کانونی 31
فاضل نجف آبادى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 20
على پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 43
قندهارى ریاضی مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جامي - نجف آباد 1سال کانونی 18
دهقادنى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 38
عابدى ارانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 52
كارشناس ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 48
عظيمى يانچشمه تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
قنبريهانجف آبادى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-نجف اباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نجف آباد - نجف آباد 1سال کانونی 16
مختارى نجفآبادى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد - اصفهان 2سال کانونی 36
موسوى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 40
محمدى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 15
جهانبخش نجف آبادى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
جعفرى شاهدانى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جامي - نجف آباد 1سال کانونی 15
مقدسى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جامي - نجف آباد 1سال کانونی 22
همتى ها ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي /-روزانه دانشكده فني و مهندسي نوين گلبهار 3سال کانونی 19
سلطانى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 2سال کانونی 27
حرى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 2سال کانونی 29
منتظرى نجف آبادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 4سال کانونی 27
جمشيديان قلعه سفيدى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - اصفهان 2سال کانونی 35
بهجتى نجف آبادى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
رنجبرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 17
توكلى نجف آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 3سال کانونی 51
درعلى بنى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 51
كدخدائى نجف آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 24
فرقانى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 3سال کانونی 47
آيت تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 15
كيانى موگوئى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-نجف اباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نجف آباد - نجف آباد 1سال کانونی 13
دواشى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 3سال کانونی 51
حيدرى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهار - مشهد 4سال کانونی 25
مردانى نجف آبادى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد - اصفهان 1سال کانونی 6
اكراميان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 18
آذرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 40
رهبر ریاضی مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي پالايش -خميني شهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پالايش - خميني شهر 2سال کانونی 35
سياسى نجف آبادى تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
شاهپورى ارانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
مهديه ریاضی مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جامي - نجف آباد 2سال کانونی 28
زواران حسينى ریاضی مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد - اصفهان 2سال کانونی 40
محمدى قلعه سفيدى ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهر/اصفهان /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 13
على عسگرى نجف آبادى ریاضی مهندسي معدن -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - اصفهان 1سال کانونی 11
قربانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 8
رحيمى ورپشتى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان 1سال کانونی 21