زيدون

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر زيدون

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مرادي منير تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 61
موسوي صادق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
كشت زر اسما انسانی حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
ارام محمدرضا انسانی حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 17
گناوه مريم انسانی حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
حسيني سيدجلاالدين تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 38
گشتاسبي فروغ تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
رعيت مريم انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 41
فرجي ميلاد تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 21
ستوده قربانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 18
آقاجرى نژاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
شهبازي مژده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
احمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
زري نژاد رامين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 34
چوپانى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد - شيراز 1سال کانونی 18
معتمدى نژاد ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 28
محمدپور تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 6
غلامى مقدم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 17
زمانى زاده ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 1سال کانونی 16
رجبى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 58
آقاجرى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 58
رضايى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 2سال کانونی 31
موسوى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 15
كوهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا(ع) - مشهد 3سال کانونی 53
موسوى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
قنواتى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19