رامهرمز

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر رامهرمز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
هنرمنديان نسترن ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 11
بهمنش گل ارا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 13
خادمي اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 57
نيكوكار سينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
اخترشناس حامد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 40
خليلي پيربلوط سجاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 54
شجاعي معصومه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
كمايي هديه ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشكده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 7
بايماني ياسمن تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 56
كريمي پور فرزانه تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
برنده فرشاد تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 50
ملايي سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 14
سبزي كار زهرا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
شولي مهسا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 25
موسوي پور بهناز ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 5سال کانونی 70
ميرسالاري سيده رضوان تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
طريفي سرور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 38
كلاه كج بهاره تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 45
رفيعي عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 20
سنعلي پور عبدالله ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 28
اذرسا ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 12
قشقايي نژاد نگار تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 17
بهوندي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
اميري نسب اتوسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
ممبني نويد ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
مفتخر تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 12
ظهيرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 44
ممبينى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 21
خليلى اصل تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 30
رضايي نريميسا سينا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 43
رستگار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 25
احمدى راد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 31
احسانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 17
كريم پور بوربور ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 18
امينى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 42
بهمئى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
دشتي اذين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 10
معلمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 15
ميرسالارى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 33
جليلى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 13
رحيمى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 11
صالحى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
لطفى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 13
طلاورى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 33
مرادى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 10
رومز پور ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 6
پولادى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 33
عريضى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 12
مومبنى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 5سال کانونی 67
زمانى زاده ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
شيخى ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 7
عمورى تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 16
طيبى ریاضی فيزيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
مكوندى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 26
قاسمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 17