انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر انديمشك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صفري اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 39
قلاوند علي ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 18
مولايي محبوبه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
ميرزاوند فرخنده ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 25
قلاوند ازاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
بهاروند نفيسه ریاضی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 25
ميرالي ليلا انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 24
پاپي پوريا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 12
ميرچناري فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 35
عبدولي فاطمه انسانی حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
الهي بنوارناظر فرشيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 15
بهرامي ميرزاوند مريم زبان مترجمي زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 7
شاهونوند انيتا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 31
ارزم مژگان ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 12
معتمدي پريا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
ميرچناري سعيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 24
ميرعالي شادي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 49
ميرعالي بزرگ زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4سال کانونی 58
صيفوري جواد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 23
ميري سعيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 13
حسيني سيده فهيمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4سال کانونی 72
كليوندبهرامي عارف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 20
دلفان بيرانوند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 33
آرزم تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 66
سعادت فر تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 5سال کانونی 68
تترى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 24
رحمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 31
ميرعالى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
سعادت فر محمدحسين انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 10
رحيمى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 5
شريعت رضوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 11
نظريان ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
بيرم وند تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
مريدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 7سال کانونی 102
رشيدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 77
فرسن تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
حسن زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 38
نيك خو تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 9
قلاوند ايمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 9
حاجيوند راد ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
عزيزى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 55
سجادي منش شيرين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 26
فياضي فر مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 20
معتمدزاده تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 37
طافى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
حسينى موسوى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
مهكى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 5
شهاوند انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
شكيبا تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 8
شكوهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
موسوى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 26
كريمى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
پيغان ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
پيرزمان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 7
كريمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
مرادى پور بنوار ناظر تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 17
پاپى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 16
فلاح تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 4سال کانونی 72
حمدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
ماكيانى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 30
ميرعالميرى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 8
قادرى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 19
بهفر ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
انوشا تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 26
اركيان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 33
خسروى پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 39
قلاوند تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
حسينى موسوى تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 33
نصيرى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 6
باقرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 20
پارسه تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-شبانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
ميردريكوندى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 18
زارعى عبدولى تجربی زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 18
شهالوند تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 38
پاپى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه نهاوند/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه نهاوند(ويژه خواهران) 1سال کانونی 20
زارعى تجربی زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 3سال کانونی 27
قلاوند تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
نكوفر تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
مرادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 23
زادمهر تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 13
صادقى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 22
شهاوند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور-شبانه دانشگاه نيشابور 2سال کانونی 27