بوانات /سوريان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بوانات /سوريان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قاسمي زهرا هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
محمدي مينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 34
رحيمي حسن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 25
كاظم پور مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 35
يوسفي فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 31
خدابخشي مجتبي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 20
توكلي ليلا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 18
هاشمي محمدامين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
شجاعي زهره تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
مكارمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 10
اسفنديارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 19
گندمكار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال کانونی 52
طهماسبى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 2سال کانونی 10
ايزدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
برزگر تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 8
عابدپور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
نيكبخت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 15
حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 9
منصورى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14