ني ريز

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ني ريز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
تقي زاده مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
صداقتيان نيلوفر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
كبريادار سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 47
اميري سعيده انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
مباركي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 53
حيدري حسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 44
رجبي محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 67
مهدوي زاده حامد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 16
شفيعي مينا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 41
زارع فاطمه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 18
خيري محمدجواد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 54
زراوشان علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 43
بيات سجاد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
رعيت نژاد فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 24
جمشيدي محدثه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 23
بيات ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 15
مهدوى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 16
طهماسبى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 38
افتخارى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 26
على پور انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-شبانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 8