استهبان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر استهبان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
تيرانداز رعنا هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 38
نيك منش نجمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 67
مهرپرور حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 5سال کانونی 71
اشنا پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
اشنا پوريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
جعفري فرد سيدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 5سال کانونی 94
نجفي رضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 17
الهي فرخنده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 35
عالي منش نيلوفر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 40
فرجي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 31
ابراهيم پور مريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 41
نظري خديجه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 30
غيبي راضيه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 35
رونده محمدمهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 59
عابدي وحيد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 27
خازن فرشيد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 42
رستگارمند سعيد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
جاويدي مهدي تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
سريان بهرام ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 88
رضايي بكتي سامان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
زادسيرجان محمدمهدي تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 64
دميري محمدامين تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
عابدي فرشته ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
انصاري ابراهيم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
صفرپور اميرحسين ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 30
فقيهي فرشته تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 34
عسكري عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
خرمي حامد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
بناكار ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
قانع ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
نوبهار انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 10
صفارى ریاضی فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 12
نصراله پور رونيزى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 12
خواجه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 9
ميرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 45
موسوى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 35
مومن زاده حقيقى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 21
صفرپور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 12
آگنج ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 7
نوشاد تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 19
شيخى اصطهباناتى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 37
كرمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
كاظمى جامع بزرگى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 63
پراش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 30
رفيعيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 21
اردالى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي اسفراين 2سال کانونی 20
كيانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
حليمى ریاضی مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 35
خورده كار ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 9
تنها ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جهرم-شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 16
صادقى رونيزى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
فقيهى ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 32
رنجبر تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-روزانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 20
پذيرش ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 13
مرادى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 21
صادقيان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فسا-شبانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 14
زراعت پيشه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
الهى ریاضی فيزيك -دانشگاه جهرم-شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 16
فرازى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
ضميمه ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 7