نوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر نوشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رودگركوهپر حسام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 51
خزايي علي اباد اميرحسين ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
محمدي فيروز محمدحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 49
هدايتي سقاواز محمدحسام ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 42
نعيمايي عالي راحله تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 62
رضاپورپاشاكلايي مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 62
بحريني مصطفي ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 36
شادمان ياسمين هنر صنايع دستي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 7
اسدي امين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 24
رمضان زاده مقري پويا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال کانونی 53
اسحق نيموري جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 45
شعبان پوركساري مصطفي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
موسوي ميركلايي سيده مهديس ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 35
نقدعلي زاده منيره زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 50
فروتن محمدتقي انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 35
عابدكوران كرديه سحر ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 61
جلالي شقايق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 42
ملاصالحي الناز انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
عبادي نژادحسيني سيده زينب انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
خزايي شعله انسانی تاريخ -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
ملايي كهنه سرا سيما ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
بالي لاشك محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 50
واحديان عادله تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
متاجي نيموري ابوالفضل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 37
اسحق نيموري كبري ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 47
خزايي كوهپر اميرحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال کانونی 50
يوسفي نژاد جيران انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
حسيني اب بندانك سيده محبوبه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 48
برومند مرجان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 33
عليخاني كشكك معصومه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 44
خواجوندلاشكي حنانه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 41
مصطفي پوركندلوس مجتبي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 46
پالوج اردشير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
بالي چلندر محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 36
بالي جيرپشته زهرا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 20
قره داغي قره تپه محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 44
طاهايي سيددانيال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال کانونی 53
شفيعي مقدس سيدعليرضا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 31
حسينى كالج ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 32
موسى زاده ريابى تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
مهدوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
نعيمايى عالى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
موسوى ميركلائى ریاضی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 3سال کانونی 32
حسينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 35
خجيرانگاس ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 15
خزائى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 55
خزائى على آباد ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 19
پاشازانوسى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 12
فلاحتى ریاضی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 37
جمشيدپور تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 54
درويش ساسى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 49
خجيرانگاس ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 15
ظهيرنيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 40
جلالى كندلوس ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 17
جمشيدپور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 57
اوجانى ریاضی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 15
درويش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 15
حسنى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 37
خيرى امير تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 5
متاجى نيمورى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 17
عيسى كاكرودى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 57
پولادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
حسينى على آباد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 17
اسحق نيمورى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 6