فريدون كنار

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر فريدون كنار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مختاري شقايق هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 7
حسيني سوته سيده سميه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 59
اسماعيلي محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 59
حسيني سيده زينب ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 7سال کانونی 128
ساروي فرناز انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 60
يوسف نژادمهلباني سيده مايده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 25
عباسي اميرمحمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
محسني كلاگر اميررضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
شيري رضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 16
عسكرپور يلدا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 39
گرجي مهلباني اميررضا انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال کانونی 63
ربيعي كناري عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 25
قنبرنياسوته نجيبه انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 48
مسعودي منا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 35
ازادي كناري ماندانا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 23
قرباني منقاري زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 31
پورمومن گيلان اميرمحمد انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
احمدي سيده فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
محمدي شهاب الدين ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 7سال کانونی 126
كاظمي كوثر انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
محمدي رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 23
حبيب پور فاطمه تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 34
اسماني كناري سهيل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 36
درزي حيدري الهام تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 51
حسيني سيده زهرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 47
اكبرزاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 8
فاتحى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
فهيمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 15
رضازاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 19
حسن زاده سوته ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
سيفى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 65
ابراهيمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 20
رحيمى كنارى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 42
فيض اله اوغلى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 32
رحمانى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 4سال کانونی 66
سعادتى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 30
مقصودى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 54
نظافتى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 4سال کانونی 62
آشناور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
توحيدى كريمى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 32
بابكى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 38
غلامى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 42
قربانى فرمى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 19
آزادى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18