چالوس

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر چالوس

ترابي گلسفيد طاها

ترابي گلسفيد طاها

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمودبابويي محمد

محمودبابويي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رويين مهسا

رويين مهسا

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
اكبري دادامحله صدرا

اكبري دادامحله صدرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شريفي جلودار ساناز

شريفي جلودار ساناز

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قربانيان ياسمن

قربانيان ياسمن

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قنبرزاده نيار بهار

قنبرزاده نيار بهار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كيا هيرسا

كيا هيرسا

مهندسي صنايع -دانشكده سلامت ايمني ومحيطزيست وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
حسيني سيده اكرم

حسيني سيده اكرم

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رستمي معصومه

رستمي معصومه

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضوي زاده معصومه

رضوي زاده معصومه

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كرمي رضا

كرمي رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
گرجي بحري مريم

گرجي بحري مريم

روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خدابخش رضا

خدابخش رضا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ملايي كندلوسي عليرضا

ملايي كندلوسي عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ويسي گلسا

ويسي گلسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مدني سيدكوشا

مدني سيدكوشا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
درويش صفت غزاله

درويش صفت غزاله

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فقيه عبدالهي مرتضي

فقيه عبدالهي مرتضي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سليماني پورلك سامان

سليماني پورلك سامان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بايي لاشكي رسول

بايي لاشكي رسول

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دراج الا

دراج الا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مجيدايي سماكوش الهام

مجيدايي سماكوش الهام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ملكي فاطمه

ملكي فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بالي لاشكي عاطفه

بالي لاشكي عاطفه

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پاشازانوس علي

پاشازانوس علي

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جعفري سجوبي اسانا

جعفري سجوبي اسانا

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مطهري كلارستاقي سيدعليرضا

مطهري كلارستاقي سيدعليرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرادنوري پريسا

مرادنوري پريسا

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جعفرصالحي بهاره

جعفرصالحي بهاره

دامپزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كيالاشكي مريم

كيالاشكي مريم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
راسخ لنگرودي فاطمه

راسخ لنگرودي فاطمه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ردايي دانيال

ردايي دانيال

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رودگرنژاد عذري

رودگرنژاد عذري

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
باقرزاده افرمجاني محسن

باقرزاده افرمجاني محسن

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جعفري معصومه

جعفري معصومه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قرباني ميانرود زهرا

قرباني ميانرود زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عيسي پور فاطمه

عيسي پور فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نعيمايي عالي مريم

نعيمايي عالي مريم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نارياني مهسا

نارياني مهسا

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسيني كندسكلايي سيده مهديه

حسيني كندسكلايي سيده مهديه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اسدي پور مرضيه

اسدي پور مرضيه

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرج پور محمد

فرج پور محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدكيادليري مجيد

احمدكيادليري مجيد

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فهيمى

فهيمى

حسابداري -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
انگورج تقوي جواد

انگورج تقوي جواد

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
طهماسبي قصابسرايي مسعود

طهماسبي قصابسرايي مسعود

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حاجتي كنارسري رضا

حاجتي كنارسري رضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فشنگچى

فشنگچى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مختارى نژاد

مختارى نژاد

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هرسج

هرسج

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كياپاشا

كياپاشا

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرادى شوئيلى

مرادى شوئيلى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عشورنژادلاكلايه

عشورنژادلاكلايه

مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ويسى

ويسى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
منصورلكورج

منصورلكورج

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمود بابوئى

محمود بابوئى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
شمس ناترى

شمس ناترى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شمس ناترى

شمس ناترى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كاويانى

كاويانى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خوش صولت

خوش صولت

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مشايخى فيروز

مشايخى فيروز

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كلارستاقى

كلارستاقى

مهندسي شيمي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
الياسى

الياسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سام دليرى

سام دليرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوروزى طيولا

نوروزى طيولا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شمس ايلى

شمس ايلى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صفررضوى زاده

صفررضوى زاده

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسن نژادلاكلايه

حسن نژادلاكلايه

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سليمانى پورلك

سليمانى پورلك

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضانژاد

رضانژاد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هادى پور

هادى پور

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نعمت زاده

نعمت زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سينكائى

سينكائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رادمهر

رادمهر

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جنتى

جنتى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
طويرسيارى

طويرسيارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جلالى كندسكلائى

جلالى كندسكلائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صالحانى

صالحانى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ردائى

ردائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رضوى نيا

رضوى نيا

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمديان زوات

محمديان زوات

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گرمانى

گرمانى

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عيسى پور

عيسى پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يوسفى لمنجوبى

يوسفى لمنجوبى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جمالى كيكوج

جمالى كيكوج

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روحى جاهدنوشهر

روحى جاهدنوشهر

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دارپرنيان

دارپرنيان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ثنائى نورانى

ثنائى نورانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رمضان كراتى

رمضان كراتى

مهندسي شيمي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فقيه

فقيه

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پاكدل

پاكدل

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
امينيان

امينيان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حبيبى مقدم

حبيبى مقدم

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضوى نيا

رضوى نيا

اماروكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صادق كوهستانى

صادق كوهستانى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فقيه عبدالهى

فقيه عبدالهى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رياحى نژاد

رياحى نژاد

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جهاندار لاشكى

جهاندار لاشكى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زال پور

زال پور

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قاسمى پاشا

قاسمى پاشا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه حلي چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سام دليرى

سام دليرى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرهمند

فرهمند

مهندسي شيمي -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
منصوريان

منصوريان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احسانى

احسانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
حيدرزاده مقدم

حيدرزاده مقدم

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ميردار منصورى

ميردار منصورى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كيادليرى

كيادليرى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حكيم زاده

حكيم زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حبيبى گيلاكجانى

حبيبى گيلاكجانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پوستين دوز

پوستين دوز

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تيرگرفاخرى

تيرگرفاخرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي مارليك -نوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سيارى مازندرانى فرد

سيارى مازندرانى فرد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كنعانى هادى بگلو

كنعانى هادى بگلو

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كريم نياى رودسرى

كريم نياى رودسرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رستم ميرى

رستم ميرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نورى گرجى

نورى گرجى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صفررضوى زاده

صفررضوى زاده

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
توكلى فر

توكلى فر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
هرسيج

هرسيج

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدپوركوشالشاهى

احمدپوركوشالشاهى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سينكائى

سينكائى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صفررضوى زاده

صفررضوى زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ايكانى

ايكانى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محمودابادمازندران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسمعيل زاده كلدره

اسمعيل زاده كلدره

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محمودابادمازندران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پوركلهر

پوركلهر

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ثابت نيا

ثابت نيا

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
پيكرزاده

پيكرزاده

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گرمانى

گرمانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی