حاجي آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر حاجي آباد

ميرزايي سيرويي عهديه

ميرزايي سيرويي عهديه

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
برخورداري احمدي زهرا

برخورداري احمدي زهرا

دبيري علوم اجتماعي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ميرزاده عظيمه

ميرزاده عظيمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اماني فاطمه

اماني فاطمه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نبى پور

نبى پور

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
على دادى

على دادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس-تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
صفوت

صفوت

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زاميران

زاميران

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قاسمى نژاد رايينى

قاسمى نژاد رايينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دولتى

دولتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
برزگر

برزگر

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
ناصرى پور تكلو

ناصرى پور تكلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صادقى پور

صادقى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جمالى كوهشاهى

جمالى كوهشاهى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خوانچه مهر

خوانچه مهر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پيام

پيام

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صمدى تيراندازى

صمدى تيراندازى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محسنى تكلو

محسنى تكلو

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
افسا

افسا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی