بوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بوشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
علوي سيده كوثر ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
ارامي ايدا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
كريمي اتوسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 16
شريعتي ناهيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 5سال کانونی 75
غلامپور مريم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 66
دهداري طوبي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 21
صفري زهره ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
نوري نژاد سپيده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
انصاري غزاله ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 21
كشاورز سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 14
انباركي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 14
انصاريان نرگس تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 8
جوكار شيوا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 15
بازيار اسما تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 12
دريانوردي هانيه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 13
داودي ميترا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 13
زارعي الهام انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
صداقت شعار مهديس تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
مرادي فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 22
جميري فاطمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 34
اقايان بهاره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 40
پورمحمد نازنين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 25
بحرالعلوم سيده مريم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 34
پولادي فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 26
هاشمي پانيذ ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 6
سليمي ماندانا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 18
دهدار فيروزه تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 28
چترسحر مهرنوش انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 13
جراحي زاده غزاله تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 33
بحريني درنا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 33
ابراهيمي فاطمه ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 31
نوشادي عاطفه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 14
بلالي ميترا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 25
اميري سيده حديث تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال کانونی 51
قلندري زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 24
سليمي صبا ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 19
قاسم پور الهه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 10
نجفي زهرا انسانی تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 11
خضري فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 26
رنجبران تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 24
مقاتلى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 23
دهقان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 15
ميرزائى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 24
حميدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 14
جعفرى اهرمى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 28
بى نياز تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 32
قناعت زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 42
خواجه ئيان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 16
جمالى ریاضی فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 40
روان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 12
ترك ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 20
خسروى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 32
زنده بودى انسانی تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 16
چرغان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 12
زارعى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 20
لطفى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 12
رفاهى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 16
نادى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 54
پولادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 5
اسماعيلى انسانی تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 15
مختارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 10
شهريارى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 42
حيدرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 21
جمالى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 13
فروتن ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 20
محسنى طبع ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 15
مزارعى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 7
فرهپور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 15
سرياز تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 22
خجسته تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 7
حيدرى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 10
هاشمى ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 17
محمدى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 24
بردبار ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 18
حسن ابراهيمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 28
زنگويى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 30
حيدرزاده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه جهرم-شبانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 13
بنوئى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 10
بحرانى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 24
فرامرزى ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 16
ابراهيمى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 22
مفتخر تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 7
عاربى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 25
توكلى ريشهرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 14
دهقانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 6
غريبى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 25
متقى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 7
ساجدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 23
محرزى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 17
بهارستانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 21
واسموس تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 15
بچاچرزاده تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 14
بدوى نژاد تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 11
رضايى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 24
دهقانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 13
آماره ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 41
ملك زاده تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 7
حقيرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 17
شورودى زاده اول تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 4سال کانونی 54
مقاتلى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 14
كمبارى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 11