ايرانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ايرانشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دادكاني سامان ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 7
ايرندگاني زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
پي خواسته فاطمه انسانی دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم پرديس رسالت - زاهدان 2سال کانونی 32
بامري محدثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 14
ايرندگاني زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 5
دادكاني ساميه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 26
رييسي امين الله ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 24
كياني تبغاب حسين ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 1سال کانونی 17
رييسي ادريس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 10
بخشي فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 26
فولادي فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 16
نارويي فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 27
دكالي محمدصديق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 15
بهلولي رامين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 11
دادكاني محمداحسان ریاضی دبيري رياضي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 24
هوتي فريبا انسانی علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم پرديس رسالت - زاهدان 1سال کانونی 18
عبدالهي زيور انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 9
نيرومند سيده فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 15
بلوچ لاشاري ابراهيم انسانی دبيري جغرافيا-پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - بيرجند 1سال کانونی 8
نارويي مهران زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 3سال کانونی 19
كردي تودزيل سميه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 9
ايرندگاني مهديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 41
يارمحمدزهي گرنچي حفيظ اله انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان-تربيت معلم پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 12
پردستان ياسر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 17
خمر معصومه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 9
دست پاك ميثاق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 25
سابكي فرزاد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 13
ريگى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 13
قره كلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 25
اربابى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان-تربيت معلم پرديس شهيد مطهري - زاهدان 2سال کانونی 17
سالارزهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 22
ستوده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 16
مرادى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 10
خدايارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 24
نارويى مقدم انسانی مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 18
كريمى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 17
مرگاني فرشته تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 18
عبدالهى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 9
دامنى انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 6
لكزايى ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 5
كلكلى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
ميرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 17
محمودزهى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 15
مير تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 25
داودى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 12
ايراندوست ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 3سال کانونی 15
آبو انسانی علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان-تربيت معلم پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 19
رحيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 9
بلوچى جان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 8
بامرى انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 8
پيشوا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 13
شيخ تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 18
بلوچ لاشارى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 7
كلكلى انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 5
فولادى گل انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 6
عمرزهى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 13
عبدالهى انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 11
منصورى پودينه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 16
بامرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 6
عبدالهى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 9
قاسمزايى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال کانونی 44
ريگى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
بارانى انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 6
دوستكام تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 6
قائينى حصاروئيه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 17
حميدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 15
سياه خانى انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 14
قلندرزهى يوسف آبادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 7
موحد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 18
داورى فرد ریاضی فيزيك -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 5
بلوچ لاشارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 9
بيابانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 19
ريگى ریاضی فيزيك -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 6
ريگى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 9
بلوچ لاشارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 5
ايرندگانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال کانونی 22
نارويى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان-تربيت معلم پرديس شهيد مطهري - زاهدان 1سال کانونی 5
ريگى كوته ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 14
قاسمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 7
محمدى ریاضی شيمي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 5
ريگى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم پرديس شهيد پاک نژاد - يزد 1سال کانونی 5
بستانى گزمه ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 10
سهراب زهى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 5
رسولى زاده تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال کانونی 35
رئيسى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 8
بهادرى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 15
روشنگر تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 17
بيابانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 12
خاشى تجربی مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
ايرندگانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 7
ابركار ریاضی فيزيك -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 9
دادگر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 30
حملى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال کانونی 22
ميربلوچ زهى تجربی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 12
ريگى تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
ياراحمدزهى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 3سال کانونی 23
بلوچى تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
شالى گر انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 7
بامرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 17
بيجارزهى تجربی حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 17
دامنى تجربی زمين شناسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 4سال کانونی 34
دامنى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 18
بلوچى تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 12
جهانگيرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 5
رنگيدن تجربی زيست شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 15
نارويى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
زين الدينى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 22
سجادى فرد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 10
بهرامى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 5