سمنان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر سمنان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محقق امير انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
شاهي شايان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 13
حاجي قرباني زهرا انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
ملك احمدي كوثر زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
نبوي چاشمي سعيده انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
خاتمي مهشيدسادات ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 87
ربانيان اميرحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 51
ابراهيميان محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 34
شاطري محمدجواد انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 61
قزوينيان دانيال ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
سالمي نژاد عباس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
صالحيان نيلوفر هنر صنايع دستي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 5
مشيري عطيه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 33
حيدريان حسين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
خيرالدين نادر انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
طاهريا ارغوان هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 2سال کانونی 26
توفيقيان محمدرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 43
نعمت الهي سروش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 19
ميركمالي محمدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
لاسجردي حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 64
مشتاقي نگار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
صفا سعيده انسانی علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم پرديس الزهرا(س)-سمنان 1سال کانونی 24
ارويي الاله زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم پرديس الزهرا(س)-سمنان 1سال کانونی 25
طاهريان محمدحسين انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
اميني فرد راضيه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 42
حاجي زاده شبانكاره ايمان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 39
سهرابي محيا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
محمدخاني فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 41
بيرقي رامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 37
توفيقيان مرجان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 18
شكري فائزه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
رفيعيان سجاد انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 2سال کانونی 25
مولايي اميرمسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 49
حاجي عليان حسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
اسكندريان عاطفه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
اكبرپور زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
صمدي اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
استشاره فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 62
طباطبايي حانيه السادات ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 53
ترابي الناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 22
مداح شرمين هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 5
معروفي سيدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 37
صفاريه محمدمهدي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 19
اكرمي فرشته السادات انسانی حسابداري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
رفيعيان بهنوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 52
صفايي عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 5سال کانونی 101
قدس عطيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 5سال کانونی 76
جديدي وحيد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
مومن حميدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
رحمانيان اميررضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 35
مداح ميلاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 24
رحيميان فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 42
طاهريان پرديس انسانی علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم پرديس الزهرا(س)-سمنان 3سال کانونی 50
مجيدي اتنا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 20
دانشگر محدثه زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم پرديس الزهرا(س)-سمنان 3سال کانونی 52
صفايي سيده زينب انسانی روانشناسي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
همتي محمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 22
اسماعيلي حانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 35
يغمايي فرناز ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 45
بنار رسول ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
صفاييان حسين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 26
فهيمي ميلاد ریاضی دبيري رياضي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 2سال کانونی 37
دخانيان فهيمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
ايماني فاطمه ریاضی دبيري رياضي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم پرديس زينبيه - پيشوا 1سال کانونی 26
صادقي محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 44
بيرقي زيور تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 30
صابري نغمه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
مرتضي نژاد زهراسادات انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
حسيني نژاد مرجان سادات تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 41
قادري مهران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
موئيدي زاده محمدصادق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 41
داييان پريسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
پهلوان سروش تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 47
مجردي كژال ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
خيرخواه سحر ریاضی دبيري رياضي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم پرديس زينبيه - پيشوا 1سال کانونی 18
مومني نيما ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 68
معينيان محبوبه تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 58
طالب فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
اكرمي محدثه سادات انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
رحماني اميرمهدي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
يداللهي علي ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
معصوميان محمودرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 22
نوراني سيده مبينا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 62
صبحي سارا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
پارسا سپيده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 55
رهبر درسا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 75
رجبي مينا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
فيض محمدرضا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
عبدوستي بيتا انسانی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
مرادي الهه انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
ملك احمدي عطيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
خواهان بيدختي مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 47
عمراني عرفان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 22
فدايي اسلام مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
فكوري نژاد يگانه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
عموزاده مطهره انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
صحت شهرزاد تجربی اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 4سال کانونی 55
خانگلدي شقايق ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
نيك زاده دماوندي محمدصالح ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 30
مهرنيا سميرا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 41
ميراخورلو فاطمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
پهلوان محسن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 43
ميرحسيني سيدشهاب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
عمادالدين رضا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 25
رفائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 31
طيبي نويد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
حاكمي محمدامين ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 22
جباري عليرضا تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
طاهريان محمدحسين ریاضی دبيري رياضي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 3سال کانونی 48
فرزانه حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 20
ساجدي فر مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
مهرجو فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 19
ميرزاخاني سيدحسين ریاضی مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 26
وحدتي زهرا ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 82
نورانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
عبداله پور محمد ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال کانونی 97
اميري شهاب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 63
اقاعمو محدثه السادات ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
عرب فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال کانونی 73
ساساني نفيسه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 8سال کانونی 136
پاكدل مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 26
ديواندري نازنين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
صفاريه محدثه تجربی علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم پرديس الزهرا(س)-سمنان 3سال کانونی 49
اميرجان زهرا ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
برهاني فاطمه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
خليلى آتنى انسانی علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 6
وليخاني اناركي مرضيه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 14
جهانى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
مداح شهريار تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
رستميان نرگس تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 25
عبدالحسينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 51
حقيقت ابتين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 8سال کانونی 147
افضلي مهسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 28
همتي مهديه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
محمودي سحر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
ديهيم فر مطهره انسانی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
تقوي پور سحر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
گرگان محمدي علي تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اراك 1سال کانونی 5
پارسا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
بابايي عليرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
جلال حميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
ضيايي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 44
شهرياري احسان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 26
زماني ياسمن انسانی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
زياري سميه انسانی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
سقائيان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
كاشفى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 10
جعفرى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
محمودى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
كاشى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 6سال کانونی 83
دانائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 59
امين بيدختى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 23
مراديان تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 47
رفيعيان انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
نجار ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
عرب كرمانى تجربی علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم پرديس الزهرا(س)-سمنان 1سال کانونی 23
دانائى فرد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 48
خيرخواهان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 41
نجاران ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
خالصى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 32
پيوندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
برهانى ریاضی علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم پرديس الزهرا(س)-سمنان 1سال کانونی 22
دليل صفائى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
قنبرى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
فيروزيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
فيروزى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
محقق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
كيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 7سال کانونی 111
خسروى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
ولى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
اخلاقى تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
خالقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
حسنان انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
مزينى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
حسينى دوست ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
قضوى شريعت پناهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
لواف ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
ترابى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
عبدوس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 62
نبوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
زارعى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
شهريارى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
مستخدمين حسينى ریاضی شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
گوهرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
اعوانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
اصغرى زارمى تجربی علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم پرديس الزهرا(س)-سمنان 2سال کانونی 40
معصوميان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 15
دوست محمدى تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
شهادت تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
رحيميان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
قربانيان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 70
زرگر ریاضی علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم پرديس الزهرا(س)-سمنان 2سال کانونی 45
كرك آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 37
طاهردوست تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
سليمانى پاچى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
كارخائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 5سال کانونی 83
رحيميان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 44
موسوى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 48
عرب حجى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
حميدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
نيك نسب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
مقامى پور ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 20
حاجى خانى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
دوست محمدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 46
خاتمى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 58
هونستانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
شاهورانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 5سال کانونی 95
عبدوس تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 38
اكبرى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
زنگيان ركن آبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 14
محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
مداح ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
مستخدمين حسينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 21
زاهدى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -سمنان-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - سمنان 2سال کانونی 35
فاميلى فرد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
گلباغى تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 57
صادقى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
تبريزى امجد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
چهار پاشلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 19
ذوالفقارى تجربی علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم پرديس الزهرا(س)-سمنان 1سال کانونی 16
صفاهانى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
صفائى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 23
كسائيان تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
لواف ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
خسروى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
ارغانى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 19
ملائيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 34
قوشچيان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 22
ركابدار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 5سال کانونی 103
قوام ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
جامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 56
مومن آبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 9
نيكفر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 20
ديهيم فر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 25
عبدوس انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
قدس تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 52
زينعليان انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
حيدريه ریاضی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
شفيعى ریاضی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
بسيج ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
نظيرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 5سال کانونی 102
كيا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 56
ابونوري ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 8سال کانونی 97
دوست محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
هاشمى تجربی روانشناسي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
گلباغى تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 59
يوسفى فولادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 20
قنبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
ضميرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 3سال کانونی 30
ذوالفقاريان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
يحيائى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
خيرخواه تجربی علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم پرديس الزهرا(س)-سمنان 4سال کانونی 76
چلويان ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
سها انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
مسلمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 19
پهلوانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
باستانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
حامدى ریاضی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 24
داودى ریاضی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
همتيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 22
رهبر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 39
رجبى نسب ریاضی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
پاكزاديان تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
عزالدين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
كوهى آقابيك تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 33
محمدى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
حيدريان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
يغمائى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 31
قدس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
شعبانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
ميرترابى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
پاكزاديان انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
معمار تجربی علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم پرديس الزهرا(س)-سمنان 1سال کانونی 15
حميدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 34
ميثاقى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
كلانتريان تجربی علوم تربيتي -پرديس الزهرا/س /-سمنان-تربيت معلم پرديس الزهرا(س)-سمنان 3سال کانونی 41
نجفى آغوزگله ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 28
عرب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
ترحمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 60
خرم تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
صفائى پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
نبوى چاشمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 22
تجلى صفا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 36
آذرى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشد دانش - سمنان 1سال کانونی 16
نادعليان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 20
جعفرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
قره چلو دوستى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 13
قدسى زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
مظلوم حسينى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
عبداللهى ریاضی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
عظيمى ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 54
احمدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
نجاريان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 15
صباغيان ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 25
شربتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 40
بهره بر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
غيبى خيرآبادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 31
رشيدى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 28
حدادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 42
افتخارى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 53
همتى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
شريفى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 18
نظرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 45
صندوقدار ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 36
فولاديان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
مزارعه ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشد دانش - سمنان 1سال کانونی 13
مداح ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
نداف ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
شاه چراغ تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
خرم منش ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
حامدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 25
اكبرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
مسلمى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
اقوامى پناه ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
اميديان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 31
قزوينى ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 27
عرب ریاضی شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
پشتوان ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشد دانش - سمنان 1سال کانونی 19
دژداه تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
طاهرى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
غريبشاهيان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 18
طحان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 40
م اسدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
محمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
صفائيان ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشد دانش - سمنان 1سال کانونی 19
يوسفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 48
كاشى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-شبانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 38
پناهى پور تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 41
عرب حسن آبادى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
غريب شاه تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 3سال کانونی 54
مراديان تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
طاهرى تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
عرب تجربی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 53
آزاده تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 45
برنامى ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
بلند ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشد دانش - سمنان 1سال کانونی 17
طالبيان تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
خانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 15
صباغيان ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشد دانش - سمنان 1سال کانونی 12
احمدى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
عجم ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
صالحى تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 21
بهمن تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
ادب تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 8
دستورانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 40
شريف حسينى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 21
خاتمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 36
نصيرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 9
نجفى تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 9
مدرس ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
عرب حسن آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 10
لواف تجربی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
نوروزى نژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 57
ناظريه تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
الياسى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي طبري - بابل 1سال کانونی 9
عزيزى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 44
على يارى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشد دانش - سمنان 2سال کانونی 35
شرفيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشد دانش - سمنان 1سال کانونی 15
تبيانيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشد دانش - سمنان 2سال کانونی 32
سعيدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تجن - قائم شهر 2سال کانونی 33