شهركرد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر شهركرد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كوهي حبيبي دهكردي پيمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
جعفرپوربروجني مهسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 61
قنبري نسب زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 30
رييسي دهكردي سياوش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 28
اماني جونقاني فرشاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 26
تمدن اميررضا انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
رضايي بهان دخت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
محمدخاني پردنجاني بهروز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 42
بيگي حسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
جعفريان ياسمين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 44
اباذري مريم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
رحيمي دستنايي مصطفي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 84
علوي ساماني نرگس ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 37
ملك زاده چالشتري مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 40
رييسي سرتشنيزي زهرا انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 25
باورصاد الا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
عباسي دهكردي دانيال تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
اسماعيلي فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 25
گودرزي سهيل تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 25
قايدي بارديي علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
مختاري ثابت مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 38
فرازنده شهركي فهيمه هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 12
محمدي هفشجاني مهسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 31
كيواني مرجان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
رييسي نافچي رويا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 32
تاجي اشكفتكي مرضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 42
سليمي محمد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
ركني دهكردي سيدسعيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
رييسي دهكردي نوشين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 34
شاهين شمس ابادي محمدامين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 36
فتح اللهي دهكردي بهار ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنرتهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 33
بيگي زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
همت زاده دستگردي ارسلان ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 18
سقايي دهكردي راحيل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
زمانيان دهكردي سيده منصوره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
فتح الهي دهكردي كيوان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
نادري ساماني فاطمه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 45
مرادي نوده محمدحسن انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
رضايي سورشجاني ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 18
باقري پبدني مهري انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
افضل دهكردي مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 20
قاسمي اشكفتكي محمدحسين ریاضی فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 22
احمدي شيخ شباني سيدرضا انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
ال رسول دهكردي سيده عصمت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 31
عسكري زهرا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 30
سهرابي دهنوي زينب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 20
بهرامي دشتكي محمود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 20
رييسي واناني ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 100
داوديان دهكردي پرديس زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
يادگاري دهكردي غزاله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 58
اورك كليچه بهاره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال کانونی 70
ابراهيمي دستگردي مهسا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 34
قايداميني اسدابادي فاطمه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 48
ميرزاييان اميرمسعود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 16
سقايي فاطمه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 39
اذري بني زهرا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 41
رحماني دهكردي ارش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
عليخاني فرادنبه پرنا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 55
رحيمي حميد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 17
جعفريان دهكردي محمد ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 2سال کانونی 38
فتحي زاده دهكردي پريسا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 20
اماني فر ارش تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
ضيايي نافچي مريم تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 30
صالحي محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
توكلي چالشتري روزبه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 20
كبيري دهكردي رشيد انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
رحيمي نفيسه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 33
عاليپور محمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 66
نجات دهكردي صفا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
عباسي تشنيزي عليرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 23
كرمي اشكفتكي نيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 28
امينيان دهكردي سپهر ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
فاضلي دهكردي سپهر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 25
علي پوردهكردي افشار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 37
سليماني مرغملكي رضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
كريمي دستگردي سجاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال کانونی 46
نامدارپورناغاني سينا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
اسداللهي دهكردي شقايق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 33
رياحي زانياني پريسا تجربی اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 18
حسيني تشنيزي فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 25
مراديان فرد پويا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 32
اسدي اله سوند شيرين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 21
ازمون دهكردي مهشاد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
بال افكن سيده حميده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
عبداللهي خراجي اسماعيل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 5سال کانونی 58
اميغي جونقاني مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 39
كريمي وردنجاني رضا ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر - وابسته به وزارت دفاع 1سال کانونی 17
رحيمي خويي رويا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال کانونی 72
مرتضوي باباحيدري سيده فاطمه تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 27
جان نثاري دهكردي اميرمحمد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
مولوي نافچي سارا تجربی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
يادگاري دهكردي فرنوش انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
پرويزي بابادي مهرنوش انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
قيصري ناغاني محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 11
رضايي خيرابادي مهري تجربی روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
قرباني نسترن انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
محمدي بهناز تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال کانونی 57
صامت حانيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 21
تيوتور مهدي تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 26
شاهين شمس ابادي عباس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
جعفري وردنجاني فاطمه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
معين فارساني اميرمحمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
خليلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 7
فرامرزي فيل ابادي جواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
عسگري پيربلوطي احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
بهروزيان نويد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 12
مختاري دهكردي رامين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 6
غفاري گوشه راضيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 27
عسگري كاجي مرضيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 30
نوروزي ساماني بهروز ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 17
خداوردي ساماني اميرحسين ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 11
عباسي هفشجاني محمدحسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
كريميان شيما تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 36
زمانيان دهكردي سيده فاطمه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 3سال کانونی 37
داوديان دهكردي امير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 28
مختاري حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
رييسي گهرويي عباس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
شاوردي رضا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
بني مهدي رامين تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 18
لله گاني الهام ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
حيدرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 32
جهانبازي گوجاني ليلا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 51
قرباني زاده خسرو ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 4سال کانونی 59
عسگري كاجي ريحانه تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
رفيعي سيدسهيل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
اميديان باجگيراني تهمينه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال کانونی 68
شاهي جونقاني مهسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
فاضل چهارمحالي سيداميرمحمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 29
رييسي اردلي عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 45
بيگي هرچگاني فرشته تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 19
رييسي حامد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
موسويان سيده الناز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
موجودي دهكردي رحمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 12
صادقى پور انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 18
خسروي دهكردي پريسا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 22
عليدوستي شهركي زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 27
فروزنده شهركي نگار ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 28
طهماسبي گندمكاري فروزان زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 31
نوري زاده دهكردي شهرزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 36
قاسمي پيربلوطي سمانه انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
گل چين نامداري گهرويي عليرضا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 33
حيدري طاقانكي فواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 28
مرادي علي تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
واحد محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
شيرعلي زاده سورشجاني علي ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
اديم جونقاني ياسر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
جعفريان پويان تجربی اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال کانونی 33
ظفري ده كهنه زهرا ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشكده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 38
خوانسارى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 20
بياتي اشكفتكي زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال کانونی 37
صابري هاروني معصومه انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 25
عبدالله عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 19
صالحي دهكردي رسول ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
زمانپور قاسم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 30
موسوي قهفرخي فروغ السادات تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
شهولي كوه شوري احمد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
خاكسارحقاني زهره تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 26
حيدري چالشتري محمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 18
خدامرادي چالشتري مهرداد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
كبيري چالشتري ارمان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 6
اسماعيلي نژاد محمدحسين انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
علي دوستي شهركي ريحانه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 30
هاديان دهكردي شكيبا تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 23
لطفى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 14
شاهرخ شهركي رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 32
احمدزاده چالشتري ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 18
قائد امينى انسانی فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه دانشگاه مذاهب اسلامي 1سال کانونی 16
كيانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 24
بنى شريف تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 17
رئيسى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 11
آستى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
نادعلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
اسدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
طاهرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 13
عباسى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
آقابابايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
اسماعيلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
قاسمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپوردزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 31
خسروى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 18
صادقى سفيد دشتى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 55
شاكردوست انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 19
جمالپور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 28
حسن زاده تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 21
ابوطالبى تجربی پرستاري -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 19
خوانسارى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
نوروزى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
حاجى پور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 26
انصارى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 2سال کانونی 31
گوجانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 33
فرامرزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 32
رضايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 13
قاسمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
عالى وربابادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 16
مومنى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهرضا-شبانه مركز آموزش عالي شهرضا 1سال کانونی 14
شمس تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 29
آذربهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 12
فدايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 3سال کانونی 47
ملك پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 11
شاهرخى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
پوركاوه ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
رفيعى انسانی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 11
شاهوردى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 12
خجسته منش تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 29
قربانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 12
ثرائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
جنابى تجربی حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
شمسى پور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 8
عظيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 14
جعفريان ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
رضايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 13
هاشمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 11
قاسمى انسانی تاريخ -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
نكويى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال کانونی 34
محمدى شمس ابادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 36
نفر تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 50
عليرضايى ریاضی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 25
اسكندرى ریاضی شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 10
نجاتى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
براتى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 2سال کانونی 28
گنجى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
حيدرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
ابراهيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
قاسمى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 25
امينى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 34
محمدى سرپيرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 25
مرادى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 10
اسماعيلى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
جهانگيرى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
ترابى دوست تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 19
باباميرساطحى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 26
كريمى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
صابرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 11
آقاباباپور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 25
اكبرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
صادقى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 39
جهانبازى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 33
حكيم آذر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 29
ملك پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 34
قربانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 10
احمدى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-شبانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 17
احمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 13
نوروزى چليچه ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 23
يزدانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 2سال کانونی 24
اسدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 18
اسدى پور ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 24
سليمى ناغانى تجربی شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 63
خسروى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 26
اسد پور ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 7
هادى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
رئيسى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 28
شاهرخى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
رحمانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 21
سياحيان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 10
زمانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
فرامرزى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
محمديان دهكردى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 5سال کانونی 50
كبيرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
نوربخشيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 36
نيازى مطلق ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال کانونی 54
بخشى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
احمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 8
ميراحمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 32
شكوهى راد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
باقرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 10
كيانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 27
مردانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
داودى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
سليمى فرد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
اسيوند تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
كريمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
خليليان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 28
عليخانى ریاضی حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد 2سال کانونی 44
سليمانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
هاشمى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
حسينى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 19
نوروزى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
فاضل تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 32
طالبى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 12
ميرزاخانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
جعفريان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 33
تاج الدينى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
باقر زاده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 30
قربانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
قائدى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 38
يوسفى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
كريم زاده بارده تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 36
مولوى نافچى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 51
قانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
باقرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
ذوالفقارى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 10
محمدى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - اهواز 1سال کانونی 19
مهرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
محموديان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 8
حاتمى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 19
رئيسى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
فتح الهى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 11
رياحى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 24
نجات تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
قربانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اردكان-روزانه مجتمع آموزش عالي اردکان 4سال کانونی 61
رئيسى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 14
شفيعى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
سلطانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 11
رضايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
رحمانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
روحانى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي اسفراين 2سال کانونی 32
رستمى فر تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 37