فريمان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر فريمان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نيكفر محدثه انسانی دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 1سال کانونی 17
اتفاقي ناهيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 37
اعظم نور سجاد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال کانونی 45
زارع كاريزان فرزانه تجربی دبيري زيست شناسي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 1سال کانونی 23
احمدزاده ساجده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 17
اعرابي طبق سر فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 25
حلمي رشيدفريماني هانيه ریاضی فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
ايين پرست سجاد ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 3سال کانونی 41
ايزدي فريماني زهرا ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
پاسبان موسي اباد زهرا تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد 2سال کانونی 42
دهقان مياندهي مهدي انسانی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 13
صادقي مرضيه تجربی حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
توسلي قلعه شيري محسن انسانی دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 6
غلام زاده وحيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 23
ذوقى چنار بو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 2سال کانونی 30
نورى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 33
كارگر ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي اسفراين 2سال کانونی 10
دهقاني اميررضا ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 22
ترحمى رسول ابادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
رنجبر آلى تجربی علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 1سال کانونی 18
چنارانى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 20
افلاكى تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 3سال کانونی 40
خسروى پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 48
حاجى پور تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 24
واقف پناه فريمان تجربی علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 3سال کانونی 35
محمدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
حيدرپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 8
عاشورى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 22
ايزدى فريمانى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد 1سال کانونی 10
طالبى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 8
شهرى فريمانى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سجاد - مشهد 1سال کانونی 16
تعقيبى فريمانى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا(ع) - مشهد 3سال کانونی 26
ديندار تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
توكلى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
گل بهارى خير آبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 13
پورقربانى انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 1سال کانونی 25
موسوى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 2سال کانونی 23
صيادى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار 1سال کانونی 5
صادقيان تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 31
هلال ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اسرار - مشهد 1سال کانونی 12
نجاتى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 16
قربانى انسانی علوم اجتماعي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد 1سال کانونی 7
ناصرى شكيب ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سبحان نيشابور-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سبحان - نيشابور 1سال کانونی 9