خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خاتم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فياضي زاده زينب انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
سهاميان هراتي فاطمه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 5
پورتيموري سميه تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 24
محمودى ميمند انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
دهقان زاده ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 26
محمودى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
حيدرى انسانی فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-شبانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 17
پور محمدى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
دهقان هراتى انسانی تاريخ -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
فلاحتى مروست تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
ثقفى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 26
تقديرى تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 26
طاهرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
آغاز تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 16
حيدرى تجربی شيمي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 13
فلاحتى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 4سال کانونی 34