شهرك مهاجران

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر شهرك مهاجران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
معرفتي پور مهديه هنر صنايع دستي -دانشگاه هنرتهران-شبانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 23
اسماعيلي سيده سارا ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
صابري رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
عرفاني پوريا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 5
مختاري افشين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
گل محمدي شهريار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-شبانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 18
كرم وندى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 5
باوى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 5
دهقان دوست ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 16
مختارى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20