خمين

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خمين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سراجي زهرا انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
عظيمي علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 12
موسايي صبورسادات انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 20
غلامي زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
ميراحسني سيدعلي انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 23
هداوندي علي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 6
محمدي زهره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 42
عباسي رضا انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 4سال کانونی 68
حمزه لويي رضا تجربی اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 18
برومند احمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 13
هاشمي پناه امير تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
رضايي سيداميربهمن تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
هاشمي شراره السادات انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 7
خسروي مريم انسانی علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 20
يوسفي محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 30
نوروزي مريم زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 10
ابراهيمي مليكا زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 13
عبادي محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 18
فريدوني نير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
شادي ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-شبانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 9
فرج الهي محمد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 23
قاسمي عليرضا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 18
مظاهري علي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 27
سليمي حسام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-شبانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 38
عباسى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
افشار تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 15
كاظمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 39
صمدى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
خليلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
مرادى نيا تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 29
عليجانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
شكرى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 7
رستمى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-شبانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 24
شريفى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 22
محمدى ریاضی علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 12
گلخندان ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 16
مهدوى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 31
ابراهيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 22
ترابى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 15
حيدرى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 13
اكرادى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 18
رنجبرى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 7
بنى اسدى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 15
شايسته تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 18
حاجى محمدى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 30
كريمى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 11
رسولى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 10
مهدى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 19
عزيزى پور ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 10
اخلاصى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
محمدى مقدم ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 7
قهرمانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
بخشش تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 15
شمسى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه نهاوند/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه نهاوند(ويژه خواهران) 1سال کانونی 16
بهشتى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
اسلامى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 14
مشايخى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 32
حسنى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
حيدرى ریاضی علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 6
ورمزيار تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 53