بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر بانه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حشمتي رامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 113
مجيدي پويا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 25
رشيدي زانا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 41
معروفي ساسان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 42
رحيم پناه شهين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
فتح الهي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
اميني امير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 14
احمدي بهمن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 25
بهروزي فرشته تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
عزيزي بانه سهند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
حسن نژاد هانا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 19
حسامي اروين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 38
حسن نژاد پريسا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 31
محمدپور ارش ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 27
صالح نژاد ارش ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
عزيزي نسب بهاالدين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 23
رحيم زادگان دلنيا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
قادرزاده اريكه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
محمدي بهزاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 26
پناهي امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
درويشي ژينو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 19
صديقي الهام تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 57
كاكي فردين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 14
شريفي محمد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
كتابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 21
رضائى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 43
عبدالله زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
فتاحى ریاضی حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
رحمنى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
كتابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
قادرخانزاده انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
على دوست ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 18
حسامى تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 39
رحيم زادگان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 54
خوشكلام تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال کانونی 76
فرجيان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
صداقت تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 20
عباسى بلوه تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال کانونی 24
رستمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 17
آل نبى انسانی فلسفه -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
سربازى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 22
احمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
طاهرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
نادرزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 19
خضرنژاد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 44
عادلى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
احمدى انسانی تاريخ -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
قادرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 8
غفورى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
احمدى ریاضی شيمي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 7
شاكرى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
عزيزى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 23
شاكرى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
عزيزى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 5
محمودى سونج ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
ايزدپناه تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
رحمانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
بختيارى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
عزيزى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
رحيمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
درويشى بياندره تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
شافعى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 42
قاسم نژاد تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 29
كريميان تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-شبانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 36
ملكى تجربی زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 15
محمدى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
شريف زاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 24
قادربگى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 10
فرج پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
سليمانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
رسول زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 23
احمدپناه تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
رحمت پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
احمدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 61
يونسى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 40
محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
حسينى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه نهاوند/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه نهاوند(ويژه خواهران) 1سال کانونی 22
حمزه پور تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
محمدى تجربی علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 24
احمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
رحيم پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5