كرمانشاه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر كرمانشاه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كرمي سريني حميد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 66
منصوريان بابك تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 32
نادري تبار محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 56
عواطف فاضلي معصومه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 108
سلطاني فايزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
شهسواري صالح تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 55
ذاكري نژاد علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 17
موسوي ثمرين فايزه السادات تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 16
دارين محمدامين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 47
اسفندياري علي زبان زبان الماني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
اسماعيلي نگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 22
حسيني سيدمحمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 8
شانظري علي انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
حسيني خواه مريم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 36
خنجري ده كلي محمدرسول تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 46
رحماني كامران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 50
احمدي محمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 25
نجفي مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 8
كياني منش ديبا هنر عكاسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
رحيمي عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 35
حقي نگين ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
چشمه كبودي سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 65
اميري كله جوبي رسول ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
جعفري كرمانشاهي اميررضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 5
نجفي حنانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 14
فروهر كيميا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 21
اذري هيمن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 40
محمدپناه مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 29
خليلي ياسمن هنر باستانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
فرشچي نرگس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 35
حسن پور ميلاد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 44
رجعتي افشين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 39
ابراهيمي پرهام ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 34
زرافشاني محمدكيان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 58
ميرزايي طاهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 59
فيض كاظمي محمدحسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 42
افضلي سيده ستاره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 12
رحماني محمدحسين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
فخري ناديا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
باوندپوركاروانه هوشنگ تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
زردلاني عرفان زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
عبدالملكي امين ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 27
صياد نازنين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 11
حشمتي افشين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 41
ياوري هانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 42
حسين پورمقدم اشكان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 26
قمبري حاجي شوره پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
ملكوتي ثمين السادات تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 10
شاويسي مرضيه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 24
رضايي عرفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
عبدالهي محسن ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 16
بهرامي سروش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 45
شيخي محمدجواد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
قبادي پوريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 11
خزايي زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
عظيمي هنگامه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
حسيني ولد ليدا انسانی روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 24
كاظمي صفا نرگس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
باقلي سعيد انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
منصوري رضوان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 65
رستم پور سرور تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 8
حبيبي شبنم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 33
ملك حسيني شيفته تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
مرادي حامد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 4سال کانونی 58
گرمه فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 5سال کانونی 102
رضازاده شايسته تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
احمدي اميرحسين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 20
نيك بنياد عرفان الدين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
نجاتي ارمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 41
سنجري نيا نازنين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 14
كرمي پور عليرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 61
خزاعي محمدرسول تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 44
مهرانديش صبا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 11
همتي غزل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 43
ويسي حسني تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 59
نظري صدف ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
صدرجوادي اميرمحمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 24
صادق صالحي حميدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 23
محمدي رايگاني مهدي تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 22
رضييي سارا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 71
غلامي سارا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 23
زماني پوريا انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
ميره حسني تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 34
مقدسي نيا نازنين تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 14
ملكي ارمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 61
سالاري روناك ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 40
طاوسه ساسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
كتابي محمد ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 41
كنجوري اردشير ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
منوچهري خوشي ناني اشكان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
محمودي مقدم حسنا تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 29
رفيعي صدف ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 27
قبادي علي ابادي مهتاب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
جوهري رضا تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 64
خراساني فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 42
انصاري ميلاد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 69
عطايي مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
سروري شيما تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
اكبرپور زهرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 41
صالحي كرتويجي سعيد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 17
نجفي چمه پرديس انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
فاخر علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 31
شعباني فاطمه انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
جليلي فرامرز تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 37
مرادي فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
صادقي باغني رضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
محمدي حديث تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
علي نژاد شاهين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
سيفي پيام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
بالاگبري محمدعلي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
زيدشفيعي علي تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 43
حسيني سيدبهرام ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 16
شرفي زينب ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 23
محمدي شرفي نسرين انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
صالح زهي ساغر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
قلخاني فرهود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
اشوري سهيل ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 8
اسيا ميلاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
رستمي نيا محيا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
طالبي مهناز انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
اميري نيما ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
مطهرنسب سجاد انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 21
محمدي بشري تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
باوندپور حديث تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 58
كريمي ناهيده انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
بساطي سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
انصاري ثمين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
قبادي علي ابادي نرگس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
قياسوند محمدامير تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 69
صيفي زينب تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 76
احمدي برشاهي پريسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
فيضي محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 9
محمدي ژاله ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 32
مهدي ابادي نرگس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 6سال کانونی 105
عيده پور مريم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
مولاييان اميرحسن تجربی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه 3سال کانونی 59
حسيني سيده زهره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
حيدري ياسر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 38
بازدار روشنك تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 12
سهرابي رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 33
يارمحمدي حسين انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
زيدشفيعي صنم تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
شريفي رامين تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 41
بديعي احمدابادي نويد انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
سرمستى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 12
قنبري بيان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 12
ميراني مهري ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
صيفي علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
صادقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
قادري ساحل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 39
الهي محمداحسان تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 48
اسدي مستعلي الهام انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
صالحي سارا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 28
بهره بر سعيده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
قاسميان بهارسادات تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 34
زنگنه پري ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
شفيعي پيمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 6سال کانونی 118
عزيزي كوثر انسانی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
پوريان زاده صادق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
احمدي فر فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 14
عباسي مجد امين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 20
جليليان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 8
محمدي فايزه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
قنبري صدف تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 30
عظيمي نگين السادات انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
مشايخى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 16
كهريزي حديث انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 25
شاه ابادي ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
جمشيدي فرد مريم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 20
كرمي درمراني ميلاد انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 37
چاله چاله اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
فعله گري صبا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 20
حسني زهرا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
رضايي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 31
حاتمي شادي انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 19
چترابگون ارمان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 35
پزشگان اهنيان اميركيا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
يوسفي كاوه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 29
محمدي زهرا تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 16
رحمت كش فردين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
رشيدي ميرطاهري ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 19
نعمتى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
قاسميان محمدرضا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 36
خليلي ماهرخ ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 13
رحيمي خيرابادي دلارام انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
بهادر سپيده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
پرنور زهرا ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشكده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 14
مظهري مهدي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
سپيداركيش سحر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 33
شهبازبيگي كيهان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
نجف زاده نيلوفر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
پاك بهار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 18
عزيزي منيره انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
مرادي سودابه انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
اميري عاطفه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
اهنرباي ارزو تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
منيعي نگين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
فلاحسيني نفيسه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
ميري فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 30
فرهنگ زهرا ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 11
قاسمي فر مهران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 4سال کانونی 60
مرسلي ايدا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 42
ستايش فر معصومه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 21
موسوي سيدرضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
طبرخون فريبا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 35
غلامي سارا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 18
ميربگ فلاحي فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
زريان ارغوان تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 10
بكري مريم انسانی فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
صادقي سراب قنبري مهسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 50
كولاني دنيا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
فهيمي صبا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 14
بختي اهورا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 4سال کانونی 51
لرستاني پوريا تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 10
محمدى پشته ريزه تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 15
خان مرادي رضا ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 32
اميري نژاد يحيي ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
منيعى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 8
براتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 20
اكبرى مراد ابادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 47
نيكويى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 40
اخگر پير غيبى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 20
مرادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
حشمتيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 4سال کانونی 51
خير خواه راد ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
پور يافر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 22
عباسى عزيزى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
ميرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 12
اهنرباى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 82
غرب ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 5سال کانونی 93
عالى مهر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
دركه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 22
خشيج تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 24
روزبهانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
رجايى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 12
جليليان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
اميرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
حاج هاشمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
ايراندوست انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
فرجاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 18
چهرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
نيازى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 4سال کانونی 59
عزيزى الياس وندى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 12
حيدرى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
كاكايى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
قنبرى عمله ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
مروتى بيامهء ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 38
رشيدى كرجى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 40
مهدوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 41
حبيبى متين تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 18
فرزامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 10
بحرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 10
نورابى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 49
موحدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
اسماعيليان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 41
جعفرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
سنبلى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 6سال کانونی 23
زارعى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 13
قادرپناهى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 56
اترس تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 34
اريا دوست ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 17
زين الدينى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
كيهان زاده ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 48
داود نورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
سياه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 53
پاليزبان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 35
ياورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 13
فرامانى زادلا انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
امينى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 43
پورمحمدى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 26
تقديرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 49
محبى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 51
نعيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 28
غلامى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 41
ميرزايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 17
كلوچه ء تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
خدا مرادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 20
محبى ریاضی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 31
رشيدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 10
فرازمندنيا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 46
رضايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 31
محمودى مقدم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 16
بيرامى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
فرخى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 40
حسنى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 14
محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 6
غلامى احمد آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 9
بنى عامريان تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
پرويزى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 18
پروينى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
شامبياتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 10
اشرف پور تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 5سال کانونی 96
كريمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
امين پور تجربی مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
حيدريان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 10
منتظرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 21
مرزبانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 22
خسروى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
شكورى زنگنه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
طيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 49
مسجدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 10
شوشترى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 27
خدادوستى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 34
عباسى نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
موسوى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 8
محبى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 8
زورپيكر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 36
حيدريان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 19
كله هوئى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 8
فتحى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 24
خشمين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
بشيرزاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 50
جاسمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 10
بهرام آبادى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
منصورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 10
نادرى زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 5
نورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 18
صادقى نيا تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 36
سمرقندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 25
عمرملى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
جمشيدى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
محمد پور ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
فضلى پير دوستى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
رفيعى مقدم تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 8
نادرى ولاشجردى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 7
شادوش ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
شرفى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 35
اگست تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
جمشيدى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
صالحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 7
نظرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
فتاحى باوندپور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 21
اميرى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
سانبلى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
ابراهيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
شاويسى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
مرادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
فولادى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
حسينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 33
نادرى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
چراغى تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 71
تيمورى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 18
طالمى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
مجردى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
حاجى عليانى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
كشتمند ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 32
جليليان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 37
خامه تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 35
عبدلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 21
حيدربيگى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 9
غلامى بيامه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
مرادى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
قاسمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 25
پوررستم تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
نادرى برج احمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
ولى زاده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
رادنيا ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
محمدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
جليليان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 23
حيدرى وفا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
بهاروندى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 29
جعفرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 5سال کانونی 47
عبدلى جمور تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 4سال کانونی 65
اميرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 31
صدقى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
قهرمانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
پورحسين تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 8
شوكتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 4سال کانونی 62
مختارى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 5
نظرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
بابايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 23
عزيزى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
جانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
باباخانى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
فرشاد نيا تجربی شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 14
كهريزى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
عزيزى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
دركه تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
الماس پور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 22
محمدى راسخ تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 25
كركوتى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 7
خجسته مهر تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
فلاحى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 7
كريمى يكتا تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
كرمى ریاضی فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
اكسته تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
جنت المكان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 31
خسروى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 8
رضايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي /-شبانه دانشكده فني و مهندسي نوين گلبهار 2سال کانونی 27
حمزه ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
جليلوند تجربی زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
سعدى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 16
كهزادى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
كريمى گزافى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 37
وزيرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
عبدالملكى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
سليمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 33
اميرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 4سال کانونی 67
چراغپور ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
ياقوتى ينگيجه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 33
پناهنده ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
رفيعى بوژانى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
شيربندقدس تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
ملكشاهى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 7
فيض الهى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 47
معصومى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 50
صادقى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 6
كاظمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
شريفى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
اميريان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
اميرى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 46
محراب زاده ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 28
باقرى ریاضی مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 6
ورمزيارده اسياب تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
مرادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 16
شكرى قره حسنى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
اميرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 7
شكريان بوالى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-شبانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 21
مينايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
مرادى تازه آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
لرستانى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 7
اميريان تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
محمدى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
نظرى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 29
رستمى احمدوندى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
نظرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
پارسامهر تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 46
كريمى موسى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
كرمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 40
داودى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 8
برخوردارى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
عزيزى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 23
مشعشى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
باقرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 18
رحمانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
على پور تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 40
سهامى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 20
ملكى تجربی شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 30
كريمى كاكاوند تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
محبى شاه پور آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 25
فرهادى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
تيمورى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 17
محبى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 19
ميرزايى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
مرادى تجربی مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
اكبرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ملاير-شبانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
وفاجو تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
اكبرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 5
فتاحى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 11
خالتى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 23
امينى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
رضايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 15
مرادى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 34
زارعى چشمه كبودى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 13
پيروزى نژاد تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
موحدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 29
ثباتى نسب تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 40
جعفرى كيا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 33
فدائى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13