خرم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خرم آباد


شيراوند ميثم

شيراوند ميثم

مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
كمالي نسا

كمالي نسا

باستانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر