رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر رفسنجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شعباني حميدابادي فايزه انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
نوه حسيني سارا انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 35
قايداميني محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 7سال کانونی 106
محمدي نعمت اباد مريم انسانی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 24
شيربيگي پورهمت اباد مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 23
احمدي نژادفتح ابادي فاطمه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
صفاريان مرجي نجمه هنر هنراسلامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
سرداري سمانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 31
سلطاني اسماعيلي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 51
اميري پور رعنا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 34
كاظمي مهسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 40
عرفاني فاطمه انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
صادقي نسب دهنوي فاطمه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 30
اثار سحر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 15
ميرزايي خليل ابادي رضوان زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 59
عبداللهي دولت اباد محمدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 24
ضياشهابي امير ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 26
مهديان شهاب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 7سال کانونی 65
اسماعيل زاده ابراهيم اباد رضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
ايرانمنش فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 29
كاظمي مهرانگيز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 28
صادقي نسب شيرين زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 36
حسيني مهدي اباد فاطمه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 15
فاتحي چنار محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 6سال کانونی 97
ارياني شيوا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 42
نژادكوركي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 47
كياني فر عباس انسانی دبيري تاريخ -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - بيرجند 1سال کانونی 19
رحيمي صباغ كمال ابادي الهه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 20
اسماعيلي رنجبر فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 17
رشمه الهه تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 5سال کانونی 59
ميرزايي شيما تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 32
محمدخاني منا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 28
عسكري پورنعمت اباد زهره تجربی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
اسماعيل خاني ندا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 38
عسكري چاورچي زهرا تجربی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
عليزاده سيددانيال تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 13
كرمي راويز افسانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
پورمختار غزل تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
دانشمند فاطمه السادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 43
پناهنده مهديه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 21
علي محمدي زاده حسن ابادي محسن زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 22
رشيدي نژادبشرابادي زهرا تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
جعفربيگي علم ابادي فاطمه ریاضی دبيري رياضي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 5سال کانونی 75
پورجعفري ابوالفضل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
پيلتن هانيه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 55
بلوچ رفسنجاني الهه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
حدادرضايي فاطمه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 6سال کانونی 52
برشك فائزه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 59
نقي زاده مهدي اباد فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 33
نصيري نسب رفسنجاني اردلان تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 42
ابوالهادي فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 6سال کانونی 103
رضاعسكري شمس اباد سارا زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
ناظوري دره دري مريم ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
ارسلاني پوريا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 35
رضايي پورماهونكي هانيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 29
رضاپورخليل اباد محمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 19
خادم پير حميده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
گنجى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 17
فتاحي ميترا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 33
قاسمعلي زاده شيرين ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 16
چوب فروش كيانا انسانی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 22
دانشمند فاطمه السادات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 36
رنجبركبوترخاني محمدجواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
صابري محمدسعيد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 39
مجيدي زهرا تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 22
رضاخاني رنجبرجعفراباد فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 79
عبدالله سلمانى زاده تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
ميرزايى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 7
وطن پرست تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 30
شمسى ظهيرآبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 17
حيدرى هرمزدابادى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
محمدى رنجبر زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-رفسنجان-روزانه دانشگاه حضرت نرجس(س)(ويژه خواهران)-رفسنجان 1سال کانونی 15
عبداللهى دولت آباد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 30
محمدى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 70
غلامحسين نسب شاهجهان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
فتحى ریاضی علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 22
حسينى عصار تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 32
سنجى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 20
غلامعلى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 33
جليل پور افشار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
ده شيرى پاريزى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 64
عباس زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 14
زنبق تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 18
فتحى سنگ آوازى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 45
جعفرى خليل آبادى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 23
افضلى نيا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 5
قاسمى احمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 6
عبدالله پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
جلالى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 82
نورى كرباسكى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
كرمى پور عباس آباد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 31
نعمتى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
خليلى زاده ماهانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 22
رضايى شريف تجربی تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 1سال کانونی 24
رجبى بهجت تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 37
عباسى لاهيجانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 12
رحمتى جنت اباد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 14
نيك زاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 57
صادقى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 33
ملاحسينى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 35
سيريزى نژاد صالح اباد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
مداح حسينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 35
ملا اكبرى زاده درجوزيان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
باقرى فهرجى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 35
كمالى زاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 24
نصراللهى مقدم ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 27
حسينى جلال اباد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 10
كرمى عباس ابادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 15
نيكويى دستجردى تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
عليزاده حميدآباد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 29
نورالدينى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
حسين پور اودرجى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 19
شريفى نعمت اباد تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
مداح حسينى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 29
جديدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 69
محيط تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 21
جوكار راهزنى تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 38
قنبرى دهنويى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
حسين زاده تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
لاله زارى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 8
عظيمى راويز تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
نظرى نژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
حاجى پور تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 41
فتحى راويزى تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 30
كريميان سرخانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 23
محمدرضايى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 16
جمالى مقدم تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
روشن ریاضی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
فتحى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 6
اسماعيل فر ریاضی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
على پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
ترابى كرمانى تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 45
فتحيان سرخان ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 2سال کانونی 27
قديرى گنا ابادى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
كلكلى تجربی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 14
صادقى راد تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 25
بلوچ زاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 1سال کانونی 8
طاهرى فرد ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 1سال کانونی 7
محمودى جلال آبادى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 35
بازمانده ارتيسرانى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 2سال کانونی 23
شفيعى پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
زارع زين ابادى تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 13
رمضانى زاده عبدالله ابا تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
علوى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
كاظمى رنجبر تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
ملائى حميدابادى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بعثت - كرمان 1سال کانونی 6
مومنى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كرمان - كرمان 1سال کانونی 15
زمانى علويجه ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كرمان - كرمان 1سال کانونی 12