سيرجان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر سيرجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پويان عاطفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 40
زيدابادي نژاد هانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 40
هاشمي نسب زهره انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 81
زارع محسن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 60
وثوقي رهبري شقايق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 32
كريمي ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 61
ابصار فروغ السادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 44
عوض نژاد پري ناز ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
نصرت ابادي ريحانه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 39
نيرومندي مرادي محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
ايماني گوغري حجت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 28
جبيري ارمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 58
رضوي موسوي نيلوفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 46
يعقوبي ده قاضي ارش تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 33
ناظري اميرمحمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 57
مددي زاده علي ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
نيك انديش محدثه انسانی روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
پاينده فاطمه انسانی مديريت دولتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
خواجويي نژاد حديث ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
كاراموز ارزو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
اماني لري پريا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
قاسمي نژادراييني سمانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
محمدي فريده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 38
احسايي سيده الناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 19
احمدي افسون تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 39
حسيني نسب سيدحامد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 29
ميرپاريزي مسعود تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 67
صادقي گوغري مصطفي ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 55
پورخنجر معظمه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 46
وكيلي پورتكلو پوريا ریاضی فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
خدابخشي پيرجل محمدصابر انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 52
قاسمي نژادراييني نگين انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
زيدابادي نژاد ياسمن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 34
اسمعيل زاده اشيني محمدرضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 42
ستوده نيا رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 44
سالمي مصطفي انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
ميرزاابراهيمي امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 26
ياراحمدي قرايي محمدجواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 41
محمودابادي فرزانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 50
حافظي قهستاني عادل ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 2سال کانونی 26
اسدي هانيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 37
هاشمي زاده سيدمحمدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 14
قاسمي نژادراييني صابر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 3سال کانونی 59
دارابي نسب سهيل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 34
عماد سيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 36
شيباني نگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 15
جهانشاهي محسن ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال کانونی 18
نصرت ابادي عطيه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
حيدري افشار سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 22
نادري پور اسما انسانی روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
ضيغمي اميررضا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 26
دره گيرايي فاطمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 18
ستوده نياكراني سميرا انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 36
كريمي گوغري هانيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
ده يادگاري فرناز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 38
ميرزاده زهره ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 39
كوركي نژادقرايي فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 38
عرب زادگان ايرن ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 30
ابراهيميان زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
نجمي نژاد رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
كمال ابادي خراساني مصطفي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
دره گرايي فهيمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 47
اسكندري پور سجاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 34
كوركي نجات فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 39
پيك بيژن ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 44
روح الاميني پوريا تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
صحبتي صبا تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 51
محمودابادي بتول ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 36
شهابي پور محسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 24
ملك محمدي فاطمه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 52
ايران نژادپاريزي مرتضي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
ناوكي مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 7
قاسمي نژادافشار رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 25
امجدي حامد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 21
صفي زاده محمد تجربی روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 50
قاسمي نژادرايني عاطفه تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
محمودابادي علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 52
عاقلي پاريزي سجاد زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
اسدپور جواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
اميري گوغري رامين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 38
مكي ابادي غزاله ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 34
رضايي نسب اميرحسين تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 55
اسكندري نسب امينه انسانی روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 24
محمدي سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
ختمي پناهي سولماز انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
اسدپور دانيال تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 3سال کانونی 48
افصحي زاده سميرا انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
عباسلو فرزان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 43
طلائى پاريزى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 7
چراغي پور محمد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 61
پورسيديحيى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 5
حديدي علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
شجاعي هانيه السادات ریاضی فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
ايران نژادپاريزي بهاره ریاضی حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 36
مهرابيان پاريزي الهه انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
سالاري ارزو تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 44
وحيدي عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 41
خدابخشى پاريزى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 40
عرب گوييني محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 7سال کانونی 84
سرچمي فاطمه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
خداكرم پورهنديمي امير ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 39
رسولي نژاد سيدحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
كاظمي زاده مسعود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
صدوقي محمدمهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 30
ده شيري پاريزي فايزه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 25
ميرزاده مرجان تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
اسلامي سكينه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
محمودآبادى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 8
ملكشاهي مهسا تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 22
حاج ابراهيمي ميثم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 30
غضنفرپور مژده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
حاج ابراهيمي ميلاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 21
رنجبرسعادت ابادي مهديه انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 21
ايل پور سعيد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 34
اسكندري گدار فرزانه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
زيدابادي نژاد مهران تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 34
ايزدى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 17
رضوي ناچويي فايزه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 14
حاج محمدي فرزانه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 27
ابراهيمي قرقيونلو محمدجمال تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 36
اسفنديارپور مهدي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 40
ستوده نياكراني مينا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
سالاري فرحناز تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 7
هاشمي زاده سيدمحمدفاضل تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 42
محمديان سهيلا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 92
فيروزابادي هانيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 25
موسى ئى پور تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
شيبانى تذرجى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 23
موحدى پاريزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 34
پورسينا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 37
شول تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 52
ابراهيمى نيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 46
پور شهسوارى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 37
كوركى نژادقرائى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 7
ملك پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
سلاجقه تذرجى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 17
حيدرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 37
صالحى انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 23
حسينى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 37
ياراحمدى قرائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 23
زيدابادى نژاد ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 33
رضوانيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 30
عباسلو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 50
گنبدى كنارى تجربی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 25
خضرى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 52
ابراهيميان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 27
ملكشاهى تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 16
ولى نژاد قرائى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-رفسنجان-روزانه دانشگاه حضرت نرجس(س)(ويژه خواهران)-رفسنجان 1سال کانونی 16
ستوده نيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 24
اعلائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 27
صادقى گوغرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 27
شهبا ریاضی مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
كاظمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 44
طاهريان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 21
رسولى گوئينى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 49
حسنخانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 37
اسلامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 22
پروار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 38
رضائى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
كاميابى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 35
نژادكوركى تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
آب سالان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 42
گل محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 44
جانى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 13
حاج ابراهيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
نژادشاهبداغى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 15
بحرينى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 24
حيدرى نسب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 48
شهسوارى گوغرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 28
فتحى زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 85
صادقى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 5سال کانونی 69
احسانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 34
كريمى گوغرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 21
بارانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
صفى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
حسينى افشار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
صادقى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 37
عباسپور سيرجانى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
افصحى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 28
ميرزاده تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 28
صفى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 29
آذرنگ ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
برزه كار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 41
عظيمى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 34
بلوردى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 30
شيخ سيوندى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 30
تانوردى نسب تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 34
فتحى زاده تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 11
ارشد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 30
نورمندى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
رئيسى پور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
محبى رائينى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 23
ميرزائى نژاد دهنوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 20
كاظمى فر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
اسلاملو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 29
ايزدآبادى پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 24
نامجو ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 21
باسفهرجانى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
پورفريدونى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 35
پور گلزارى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
وثوقى رهبرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
راسخى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 29
بختيارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 13
موذنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 15
روح الامينى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 47
خواجوئى نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
مهاجر انصارى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 34
حلوائى پور ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
كامياب لارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 21
قاسمى كرانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
پور زرندى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 12
جان آقايى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
سالارپور غربا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
سهرابى پور تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 43
صابرانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 16
مفيدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 29
نصرت آبادى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 32
زيدآبادى نژاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 24
ميرزاده ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 20
صالحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 22
جهان آرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
زينلى بوجانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 14
فيروزى پاريزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 27
ابوطالبى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
شهسوارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 58
عرب گوئينى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 25
خوش گفتار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
اسلاملوقرائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 12
اسفنديارپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 20
قرائتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 11
صادقى گوغرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 15
حيدرى جامع بزرگى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 5سال کانونی 85
سلطانى پور قاسملو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
خليلى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
صدوقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 28
يوسفى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
عباسلو تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
سالمى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
چهار گنبدى محمودى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
مسلمى زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 27
كريمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 11
صادقى نژاد گوغرى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
رضوانيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 21
حيدرى نسب ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
حكمتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 22
پورفريدونى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 23
حلوائى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 9
سياهكوهى نيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
خورتن تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 23
ظهورى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 31
گوئينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 11
فرهادى افشار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 46
قاسمى نژاد رائينى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
سميعى ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
نجمى نيا ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
مددى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 28
ناصرى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 24
ابراهيمى ریاضی فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 18
خرم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 16
عليپورلرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 25
بهرامى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 46
آران تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 16
طوسى خجسته تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 63
ستوده نيا كرانى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 25
ايزدى رائينى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
نورى تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 21
جهانگيرى سعيدآبادى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
محمود آبادى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
نورمندى پور ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 23
محمودآبادى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
اسكندرى فتح آبادى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
صالحى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 7
فيروزآبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 23
رهنما تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
رنجبر زيدآبادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 21
غضنفرى تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 28
مكى ابادى تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 24
ايران نژاد پاريزى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 6
زيدآبادى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 17
مرادپور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 18
زيدآبادى نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 48
بحرانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
مداحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 48
بنيات پور ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
پورمعصومى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-شبانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 17
بيگ زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 6
زرندى ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 47
حيدرى لرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 25
عباسى حطانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 8
صادقى گوغرى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 8
احمدى خوب ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
كرمانى تجربی تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم 2سال کانونی 27
خليلى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
بيگلرى ارچندانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
نژادخراسانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 28
آران تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 10
بهزادى پورگودرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
تخشيد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 10