شهرجديد پرند

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر شهرجديد پرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جغتايى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 52
نيكبخت تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
رضايى تجربی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 15
خير انديش تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
نعيمى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 25
خاقانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
جعفرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 13
كوه نشين ریاضی اماروكاربردها-مركزاموزش عالي گناباد-روزانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 14