اسلام‌شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر اسلام‌شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
يزديان حسين ابادي مايده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
علي پورگوگه زينب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
روزساز محبوبه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 22
مالك سميرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
پيش بهار باهر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 32
مهديخاني احسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 31
قاسمي مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
حاجي حسني زينب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 24
بقايي مريم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
سليماني هانيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 27
خدادادي محمدحسين انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
نوري قزلدره مارال ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
رجبي جعفرابادي اميررضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 31
توسلي شهاب الدين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
مختاري ليلا انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 25
رضايي ليلا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
حبيبي مشفق پيمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 29
شريفي پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
نصراللهي عاطفه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 23
قلندرايش فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
طهماسيان سارا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
قلي زاده ورگه سران اميد هنر موزه داري -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي-روزانه مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي 1سال کانونی 19
عارفي پريسا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
توكلي اميرابادي ناهيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 8
حيدري محمدسعيد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
ميرزايي طاهره ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
انصاري عطيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 13
كارانديش حديثه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 43
قرهي قهي محمدباقر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
رباني پريسا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 18
دبستاني رحمت اباد علي ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 23
نظري ابوالفضل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 20
رشوند فروه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
نصيري فرزام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 27
جعفرقلي هانيه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 19
كرامت ايردموسي مهديه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
اسلامي اميد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 30
حسني مهشيد مسعود ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 25
اورجي ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 22
علوي سيده فايزه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 38
ضرابي شالقوني سجاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 21
ابراهيميان فاطمه ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 36
وكيلي پور شيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 27
شيراوندي مه جبين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 20
سجادي فرد محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 30
پناهي حسين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 25
كريمي خشنوديان رقيه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
تكلو امير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 26
نجبايي فاطمه سادات تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
انصاري حكمت ريحانه ریاضی حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 31
نصيري ورزقاني الهام ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 21
امامي قواقي مريم انسانی حقوق -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم-روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 1سال کانونی 16
جعفري مجيد انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
حيدري صوفلو محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 26
طبايي زهراسادات ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 37
غفاري پيمان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 7
جنابي عليرضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 28
وحيديان اصل مهديه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
خدادادي محمدعالم ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
سليماني سحر ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 16
سيدعبداله يي سيداحمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 29
اله نصري سهيلا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 35
شيري شيره جيني سميرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
معاشري رضا ریاضی مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 27
كنعاني حميدرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18
ابراهيمي بهنام تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 53
اميني فاطمه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 23
زارعي جواد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
عبدالتاجديني ندا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 38
موسايي فاطمه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 23
عبدي محدثه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 41
بابايي قوچقار زينب ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 41
خبري پريسا ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 2سال کانونی 31
عمراني زهرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 37
پناهي نيلوفر انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 19
رجب نياويشكايي صدف ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
عدالتي عظيم پويا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 46
جباري زهرا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 23
درويشي فرزانه زبان زبان ايتاليايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 44
نادي محمد ریاضی مهندسي خطوسازه هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 29
گرگاني فيروزجاه زهرا تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 22
علي نژاد رضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 26
گودرزي امير ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
نيك سرشت يونس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 28
زالي شهلا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 44
عزتي مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 34
اسكندري محمدرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
جنت اسكويي شهريار تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 53
فتحي امين اباد الناز ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 2سال کانونی 37
حيدريان هريس مهدي ریاضی شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 20
سليماني الهه تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 38
سيدعالي نژاد سميه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم-روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 1سال کانونی 18
شاكري حسين اباد محمدمسعود ریاضی مهندسي خطوسازه هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 27
اماني هادي زبان زبان روسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 43
واحدي فرشته زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 40
احدي شكوفه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
باستاني صفدرابادي محدثه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 40
طيبي الاشتي ازيتا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 8سال کانونی 121
مهمان نوازبيله درق سميه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 34
رضايي محسن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
محمدي جواد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 30
عليزاده زهرا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 9
محمدي فرشته تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 19
غلام زاده مهدي ریاضی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 27
طاوسي اميرفرهنگ تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 30
زرجيني محمد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 31
عبدي مهديه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 32
نامدارگل خطمي سحر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 49
شعباني اصلي سمانه ریاضی حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 21
قره كوزلوخيرابادي بهاره ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 17
قريب نژاد محمدجواد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 28
پاري امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 25
حسيني بوييني ناهيد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 38
هنرمند عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 13
هاشمي ناوليقي مهناز انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
عاشوري لسكر محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 41
رحيمي پيركوهي محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 11
زند مرتضي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 30
خاني كوثر انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
رفيعي مهرداد ریاضی مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 13
ابراهيمي كزج پويا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 46
حسنلويي امير تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 15
محمدي حديثه زبان زبان روسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
مماني ممان امنه ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 34
عبادي سيده زهرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي-شبانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 23
شمس مهسا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
حاتمي فرناز زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 37
رحيم پور زهرا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 36
كماليان غرقه فاطمه تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 42
شريفيان مهناز تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 40
چراغي مهسا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 10
اميري ده نمكي زهرا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 21
اقاياري امير ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 27
رباني ريحانه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 42
سلطان خمسي پويا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
فتح الهي محمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-شبانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 19
محمدي ملاحاجيلو زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 6
ساجدى خو تجربی شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
كرامتي دولت اباد صبا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 85
اظهري فرزاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 45
سجودى ملايى تجربی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 30
شريفى ریاضی مهندسي معدن -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج-روزانه آموزشکده محيط زيست وابسته به سازمان حفاظت محيط - کرج 1سال کانونی 18
سرايي جمال تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
كاظم الهه انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
كريمي چهرق لعيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 15
مجتهدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
شريفي نيا زهرا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
جعفرى تجربی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
كاشفي نرميق حسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 16
حضرتي زينب تجربی شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
داداش زاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 12
جباري سحر زبان زبان روسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 25
شعيب انسانی روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
قانعي ابرقويي محدثه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 33
رسولي خانقاه مهرداد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 37
سلطاني كوهستانق فرزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 20
حسين پور مهدي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 23
كوچك كوشكقاضي فاطمه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 58
رهنماي لشكامي سپيده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 40
قادرزاده اميد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
نورپوراناقيزي پريسا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 39
رحيمى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
فلاح حسين آبادى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
نخع پور اكرم تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 35
كوراولي ابوذر ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
جوكارهاشمي سيدسينا انسانی روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
فاطمي مينا ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
پارسامنش مريم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 6سال کانونی 108
معصومي مقدم احمدسرايي رسول ریاضی فيزيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 17
كوهي علي ابادي عليرضا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 36
عبدي امين ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 28
زارعي فايزه تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
زارعي عليرضا تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 26
نوروزي مهرداد تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 16
قلي پورخطير زهرا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 52
حاجيلو رقيه تجربی حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 15
سليماني سروش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 26
شقاقي اميد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 33
جعفري معصومه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 44
ايمني ويند وحيد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 14
عرب راضيه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 36
حسنلو ايمان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 24
علي زاده كتكسر علي اكبر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 23
زيرك خشت مسجدي معصومه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
باقري سهيلا ریاضی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 36
عزت زاده ياسمن تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 30
عباس پور سمانه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
بيگدلى تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
نجف زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 18
سليمى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
عباس زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 37
حيدرى ریاضی حسابداري -دانشگاه دخترانه حضرت معصومه /ع /قم-روزانه دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) - قم 1سال کانونی 11
صادقى پور تجربی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 12
جعفرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 41
محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه مجتمع آموزش عالي اسفراين 1سال کانونی 8
اصغرى وافى ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشكده فني ومهندسي گرمسار 2سال کانونی 35
زند ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشكده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 11
اسدزاده قوناقران ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
غفوريان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 22
انصافى تجربی حسابداري -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 2سال کانونی 33
غنى پورگنجى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
احمديان ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 17
على اكبر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
جدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 37
شاهى سقرلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 17
نجفى پيرالقر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 30
الطافى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 25
بيات ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 20
جوانمردى اشنارى تجربی شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 1سال کانونی 13
رضايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
جعفرى تجربی حسابداري -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه دانشگاه علوم اقتصادي تهران 2سال کانونی 41
نهال گر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 38
رضايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 28
رونقى دهكائى زبان زبان چيني -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
احمدى سقرلو ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 38
كاظمى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
نورى نژاد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
مظفرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 33
مرادى عهديه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 15
رضا زاده ریاضی مهندسي معدن -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج-روزانه آموزشکده محيط زيست وابسته به سازمان حفاظت محيط - کرج 2سال کانونی 39
بامدادسوها تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 43
نورى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
نوروزپورقلعه جوقى تجربی حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 18
رضازاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 3سال کانونی 54
رجبى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
صفيارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 42
باقرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 31
دهقانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
قائدرحمتى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
خليلى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 10
مرادنژاد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
برزگرى خروانق تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
عليپور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 11
گلپايى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 14
قربانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 19
زارع احمدآبادى ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه مجتمع آموزش عالي ايت اله العظمي حايري - ميبد 1سال کانونی 24
مختارزاده ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
دهقانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
اميرى نيگجه تجربی شيمي -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج-روزانه آموزشکده محيط زيست وابسته به سازمان حفاظت محيط - کرج 2سال کانونی 30
ساروخانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
آقايى راد انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 13
نصيرى فر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 24
حسين زاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 6
عبدالهى دولق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 3سال کانونی 49
صادق زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
سالك صفرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
رضايى ریاضی مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
درويش تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
اسدى نوده تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
اسماعيلى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
شاهى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-شبانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 28
مرادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
واحدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
خليلى ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
آهن جانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
براتى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 26
مخدومى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
عباسپور تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 19
مهديخواه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان 1سال کانونی 9
اكبرى ششكلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 32
اكبرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 32
طاهرى فرد تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج-شبانه آموزشکده محيط زيست وابسته به سازمان حفاظت محيط - کرج 1سال کانونی 25
رزمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 19
غفارى قلى پور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
شاه ميرزائى تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
رهبر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 25
اسكندرى مجدر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 19
نام آور تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 36
ناصرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 36
فرقانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 21
كريمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 9
پدرى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 22
يونسى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 23
هموله تجربی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 32
محمدى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 9
محمودى تجربی شيمي -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج-روزانه آموزشکده محيط زيست وابسته به سازمان حفاظت محيط - کرج 2سال کانونی 31
كريمى ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
مهدور ریاضی مهندسي معدن -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه مركز آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 18
شيرين آبادى فراهانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 57
محمدرضا تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 32
برزگر پيشه ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 16
انگوتى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1سال کانونی 24
نصيرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 18
حسينى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
خوش اقبال گيلوائى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
فتحى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
رستم زاده تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
عليزاده قره داغى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-شبانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 24
آبدارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
سعيدى كيا ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
يزدانى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 6
بالاميرى تجربی حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران-روزانه موسسه آموزش عالي بانکداري ايران - تهران 1سال کانونی 18
مجيدى راد ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
محمدى جلده باخانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-شبانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 34
قلى زاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 59
مطلبى مقدم ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 7
نورنژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 31
دماوندى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4سال کانونی 74