تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر تهران

كشت كاران نيكا

كشت كاران نيكا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پورقيومي معصومه

پورقيومي معصومه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مخلصيان مجتبي

مخلصيان مجتبي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حكيم پور ابوالفضل

حكيم پور ابوالفضل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادي شهربابك كاميار

مرادي شهربابك كاميار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صابرمقدم هاني

صابرمقدم هاني

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جهان بخش سيدحسين

جهان بخش سيدحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سمندري هانيه

سمندري هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مرشدزاده طهراني غزل

مرشدزاده طهراني غزل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پرسه صحرا

پرسه صحرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
چيت ساز فوژان

چيت ساز فوژان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
علي ميرزايي سحر

علي ميرزايي سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرپورهره دشت سلاله

اميرپورهره دشت سلاله

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رمضاني اميررضا

رمضاني اميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرنژاد رضا

ميرنژاد رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اثباتي رومينا

اثباتي رومينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رستمي قزلجه مهسا

رستمي قزلجه مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مسيبي نيلوفر

مسيبي نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جليليان خياو لعيا

جليليان خياو لعيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ذوالفقاري پور اذين

ذوالفقاري پور اذين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ضيايي اردكاني ليلا

ضيايي اردكاني ليلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ضيايي اردكاني ليلا

ضيايي اردكاني ليلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
منتظري فاطمه

منتظري فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جعفرزاده قديمي دلارام

جعفرزاده قديمي دلارام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
درخشي هديه

درخشي هديه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مودب شعار زهرا

مودب شعار زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دليري مهرداد

دليري مهرداد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
يكتايي محمدامين

يكتايي محمدامين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهران مريم

مهران مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جامعي ماناالسادات

جامعي ماناالسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شريفيان نيلوفر

شريفيان نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ديدار حميدرضا

ديدار حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدوي مهدي

مهدوي مهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدي نوده مريم

محمدي نوده مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
روشن علي فرزام

روشن علي فرزام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرخ نژاد فايزه

فرخ نژاد فايزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضازاده خادم صهبا

رضازاده خادم صهبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ضابطي طرقي نيك ايين

ضابطي طرقي نيك ايين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
امين اسكندري فرزاد

امين اسكندري فرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهبازخاني اميرحسين

شهبازخاني اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زرند پانيذ

زرند پانيذ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صابري شهربابكي علي

صابري شهربابكي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدنيا فاطمه

محمدنيا فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كاريزنويي هانيه

كاريزنويي هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بريجاني اميررضا

بريجاني اميررضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شفيعي دولت ابادي ساحل

شفيعي دولت ابادي ساحل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صاحبقراني شيوا

صاحبقراني شيوا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حبيبي بهنام

حبيبي بهنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
طالبي اي سا

طالبي اي سا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
برادران افتخاري رضا

برادران افتخاري رضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مستوفي زاده رومينا

مستوفي زاده رومينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بنار سپيده

بنار سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حقي سجاد

حقي سجاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كريمي اميرمحمد

كريمي اميرمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كريمي اميرمحمد

كريمي اميرمحمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رفيعي تهراني نيوشا

رفيعي تهراني نيوشا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مشايخي محسن

مشايخي محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمودي سرخه كيارش

محمودي سرخه كيارش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ادينه وند محسن

ادينه وند محسن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ياوري كيارش

ياوري كيارش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خادم شريعه ساماني نسيم

خادم شريعه ساماني نسيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خامسي سعيد

خامسي سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امام زاده نگار

امام زاده نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهارستاني مليكا

بهارستاني مليكا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فتحي سينا

فتحي سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريمي علويجه عطيه

كريمي علويجه عطيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حميدي كيا مهتاب

حميدي كيا مهتاب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ديناروند بيتا

ديناروند بيتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صيفوري سينا

صيفوري سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جباري شالقوتي ارزو

جباري شالقوتي ارزو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جوادي نژاد كيميا

جوادي نژاد كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مطلبي طبايي سيدمصطفي

مطلبي طبايي سيدمصطفي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
گلبابايي گلاره

گلبابايي گلاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بناني عليرضا

بناني عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لطفي هرمزدابادي فاطمه

لطفي هرمزدابادي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خانزادي علي

خانزادي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبداللهي كيميا

عبداللهي كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پورنقش بند هليا

پورنقش بند هليا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قلي زاده مسگرها ميلاد

قلي زاده مسگرها ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

7سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
اسمعيلي ازاده

اسمعيلي ازاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دليري سپند

دليري سپند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاج رسوليها علي

حاج رسوليها علي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رفيعي عليرضا

رفيعي عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اعجازي محمدشفيع

اعجازي محمدشفيع

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زاهدي فاطمه

زاهدي فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يوسفيان سحر

يوسفيان سحر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رفيعي طباطبايي سيدمحمدرضا

رفيعي طباطبايي سيدمحمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليزاده نيلوفر

عليزاده نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نجات غفار غزاله

نجات غفار غزاله

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رادفر مهديه سادات

رادفر مهديه سادات

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رمضان زاده شقايق

رمضان زاده شقايق

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نيري فرزانه

نيري فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
روحي كوشالشاه اميرحسين

روحي كوشالشاه اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسف زاده پارسا

يوسف زاده پارسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
معيني نوده شرمينه

معيني نوده شرمينه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سواري لميا

سواري لميا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مقصودنيا نيلوفر

مقصودنيا نيلوفر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
منصوركيايي حسين

منصوركيايي حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيف احسان

سيف احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايوبي ابتين

ايوبي ابتين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كروبي محمدرضا

كروبي محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كروبي محمدرضا

كروبي محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
راعي عبدالرضا

راعي عبدالرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيلاخوري اتنا

سيلاخوري اتنا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قشمي مريم

قشمي مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نعيمي سوگند

نعيمي سوگند

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نشانداراصلي صدف

نشانداراصلي صدف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رفيعي طباطبايي نگارسادات

رفيعي طباطبايي نگارسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شازايي ابيانه سعيد

شازايي ابيانه سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حامدي اميرمازيار

حامدي اميرمازيار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پويا شيوا

پويا شيوا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سودي اميد

سودي اميد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دريابيگي فهيمه

دريابيگي فهيمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صبوري منهاج الدين

صبوري منهاج الدين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رادگودرزي نيلوفر

رادگودرزي نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ركني هيراد

ركني هيراد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تدين كيانا

تدين كيانا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قلي نژاد نسيم

قلي نژاد نسيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قلمقاش سامان

قلمقاش سامان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كوچكعلي مونا

كوچكعلي مونا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدري امين

حيدري امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملواني تينا

ملواني تينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رجبي مايده

رجبي مايده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رجبي مايده

رجبي مايده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رازقي سارا

رازقي سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابراهيمي كاميار

ابراهيمي كاميار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرشاد فاطمه

فرشاد فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بصيري پوريا

بصيري پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زرگر دانوش

زرگر دانوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدي زهرا

محمدي زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شكرالهي نيلوفر

شكرالهي نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
درگاهي ساينا

درگاهي ساينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كرمي سميه

كرمي سميه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسم پورقنواتي ساجده

قاسم پورقنواتي ساجده

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسيني سيدايين

حسيني سيدايين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
لطفي پور امير

لطفي پور امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امينيان هانيه

امينيان هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كسب پرست هانيه

كسب پرست هانيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نعيمي مهرناز

نعيمي مهرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبادي سيدشايان

عبادي سيدشايان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيدري هوادرق ساناز

حيدري هوادرق ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سيفي كيميا

سيفي كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سلامي سيده سايه

سلامي سيده سايه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اقبال نيا علي سينا

اقبال نيا علي سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
استركي اتبين

استركي اتبين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفري نيا سپيده

جعفري نيا سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طولاني مهتاب

طولاني مهتاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مقيمي سينا

مقيمي سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفري صدف

جعفري صدف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حيدري مجتبي

حيدري مجتبي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مقدسي فاطمه

مقدسي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
بالازاده فاطمه

بالازاده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طليمي روژين

طليمي روژين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابك فاطمه

ابك فاطمه

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سميعي نصر دانيال

سميعي نصر دانيال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حقيقت شيرين

حقيقت شيرين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سليماني سينا

سليماني سينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كياني مروج فهامه

كياني مروج فهامه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدي شهرزاد

محمدي شهرزاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ميرزايي سمانه السادات

ميرزايي سمانه السادات

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بوكاني بهنام

بوكاني بهنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قويمي سروين

قويمي سروين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فتي الهام

فتي الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
منادي پريسا

منادي پريسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ثقفي دنا

ثقفي دنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نوراذري خشگناب ايداسادات

نوراذري خشگناب ايداسادات

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حسيني يزدي حانيه سادات

حسيني يزدي حانيه سادات

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عاليشاه سبحان

عاليشاه سبحان

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هاشمي فرد سيده شاداب

هاشمي فرد سيده شاداب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
توسلي فرناز

توسلي فرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پاك سرشت فرزام

پاك سرشت فرزام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طوري حورا

طوري حورا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عسگري كيا صبا

عسگري كيا صبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
معصومي محدثه

معصومي محدثه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پناه گاهي ويژه ميلاد

پناه گاهي ويژه ميلاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
منصوري فايزه

منصوري فايزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرزان تبار فريماه

فرزان تبار فريماه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميري زهرا

اميري زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شهابي راد ريحانه

شهابي راد ريحانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حاتمي سعيد

حاتمي سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قرباني اميد

قرباني اميد

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زماني امير

زماني امير

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
چوكامي رضا

چوكامي رضا

دندانپزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيري همداني سينا

شيري همداني سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ابراهيمي جاويدي مليكا

ابراهيمي جاويدي مليكا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرادي ملايري ارزو

مرادي ملايري ارزو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وزيري زاده ياسمين

وزيري زاده ياسمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شفيع زاده ارجمندي علي

شفيع زاده ارجمندي علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصرالهي پرتو

نصرالهي پرتو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صالح پورتولون مهسا

صالح پورتولون مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پروين پرنيان

پروين پرنيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
علياري نگين

علياري نگين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زاريان صالحه

زاريان صالحه

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گياهي درسا

گياهي درسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ابوترابي زهرا

ابوترابي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كشاورزفرج خواه كاميار

كشاورزفرج خواه كاميار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جمالي صدرا

جمالي صدرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شاورديان مقري

شاورديان مقري

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
علياري محدثه

علياري محدثه

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحيمي زينب

رحيمي زينب

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروياني سارا

خسروياني سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمي محمدرضا

هاشمي محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شكوري نقده اميرحسين

شكوري نقده اميرحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
لطفي راحله

لطفي راحله

پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پاسباني يگانه

پاسباني يگانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفي نگين

شريفي نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذاكر سيده فاطمه

ذاكر سيده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اذركهن فرشته

اذركهن فرشته

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرازطلب يگانه اتبين

فرازطلب يگانه اتبين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسين زاده سينا

حسين زاده سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
يعقوبي ندا

يعقوبي ندا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موحد ماندانا

موحد ماندانا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بيوك پور سروين

بيوك پور سروين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيدي سحر

سعيدي سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نهضت سيامك

نهضت سيامك

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زايري اميراني فاطمه

زايري اميراني فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قاسمي مايده

قاسمي مايده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عسگري فاطمه

عسگري فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ذبيحي سپيده

ذبيحي سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تركاشوند ترنم

تركاشوند ترنم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
توكلي سوگند

توكلي سوگند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اورنگي سحر

اورنگي سحر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اقبال بهبهاني سوگل

اقبال بهبهاني سوگل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نيك نژاد مهدي

نيك نژاد مهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مرادي سبزوار شبنم

مرادي سبزوار شبنم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كشاورز محمدحسن

كشاورز محمدحسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منافي ستاره

منافي ستاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مشكاتي مه گل

مشكاتي مه گل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اسدي مهدي

اسدي مهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بابايان تازه كند اروين

بابايان تازه كند اروين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرنيا فريال

فرنيا فريال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نيكنامي الميرا

نيكنامي الميرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
راهبريان يزدي رامان

راهبريان يزدي رامان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سربازي گلعذاري علي

سربازي گلعذاري علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريم زاده ارزو

كريم زاده ارزو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمدي ضحي

احمدي ضحي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نورانوري نگار

نورانوري نگار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تقوي رضا

تقوي رضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
تكيه غزاله

تكيه غزاله

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضايي سيما

رضايي سيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سليمي سارا

سليمي سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تات اسدي مهشيد

تات اسدي مهشيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فتح ابادي سيما

فتح ابادي سيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صمدي فاطمه

صمدي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حاجيان برنجستانكي مرضيه

حاجيان برنجستانكي مرضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضوي ازغدي مرسده سادات

رضوي ازغدي مرسده سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رستمي فاطمه

رستمي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاتمي سيدسپهر

خاتمي سيدسپهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احساني اميررضا

احساني اميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قرگزلو صابر

قرگزلو صابر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهارلو سعيده

بهارلو سعيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جاني زاده حاجي ميلاد

جاني زاده حاجي ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نشاط اشفته محمدرضا

نشاط اشفته محمدرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شكور نيكي

شكور نيكي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صادقي فاطمه

صادقي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسماعيلي شهميرزادي سپيده

اسماعيلي شهميرزادي سپيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قهرماني بي تا

قهرماني بي تا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدي زاده حميدرضا

مهدي زاده حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يعقوبيان رامين

يعقوبيان رامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بنان كامران

بنان كامران

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اونداميني بهنود

اونداميني بهنود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وحيدزاده نفيسه

وحيدزاده نفيسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هادي كيا ارشيا

هادي كيا ارشيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدي فاطمه

احمدي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرمهيني فراهاني علي

فرمهيني فراهاني علي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عبدالهي هانيه

عبدالهي هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خاص احمدي ارغوان

خاص احمدي ارغوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جواهري نگين

جواهري نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خرمي سارا

خرمي سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جفت پسند فاطمه

جفت پسند فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كلباسي بي تا

كلباسي بي تا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جهاني فر محمدصابر

جهاني فر محمدصابر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كرمي سميه

كرمي سميه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پيشنمازليل ابادي صادق

پيشنمازليل ابادي صادق

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اقاجاني فايزه

اقاجاني فايزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دل گشا فايزه

دل گشا فايزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شفيعيون شايان

شفيعيون شايان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسين پورتركايشي مهسا

حسين پورتركايشي مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شكري سبا

شكري سبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مينايي امراله ندا

مينايي امراله ندا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدعليزاده مهديه

محمدعليزاده مهديه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اماني فاطمه

اماني فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پورصالح بگي زهرا

پورصالح بگي زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پهلوان ريحانه

پهلوان ريحانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ذوالفقاري بهناز

ذوالفقاري بهناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تباري محمدرضا

تباري محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سمياري حديثه

سمياري حديثه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ترابي مهسا

ترابي مهسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرهادي مازيار

فرهادي مازيار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرزايي مهسا

ميرزايي مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يعقوب بگي پريسا

يعقوب بگي پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
توسن فواد

توسن فواد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پشنگ پور خشايار

پشنگ پور خشايار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حدايق اميررضا

حدايق اميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اعظمي سارا

اعظمي سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عاطف فرزانه

عاطف فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريمي دستگردي نازنين

كريمي دستگردي نازنين

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
لادن مقدم مهسا

لادن مقدم مهسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جلايي درسا

جلايي درسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بيانلو مجيد

بيانلو مجيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحماني اندبيلي محيا

رحماني اندبيلي محيا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرسليماني ناديا

اميرسليماني ناديا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اميرسليماني ناديا

اميرسليماني ناديا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ثامني فرناز

ثامني فرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صابري همداني محمد

صابري همداني محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عباسيان نقنه نسرين

عباسيان نقنه نسرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عيني سميرا

عيني سميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
داودي نگين

داودي نگين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسي همداني هدي

عباسي همداني هدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خليفه شال مصطفي

خليفه شال مصطفي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدوي نجم ابادي ساراسادات

مهدوي نجم ابادي ساراسادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نجم الدين سارا

نجم الدين سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ذكري امير شاهين

ذكري امير شاهين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحيمي خوب مريم

رحيمي خوب مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محرابي سي سخت سارا

محرابي سي سخت سارا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاشمي مقدم سيداميررضا

هاشمي مقدم سيداميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بيكي فريده

بيكي فريده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كولوبندي محمدعلي

كولوبندي محمدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسين زاده گان اصغري علي

حسين زاده گان اصغري علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رحيم پورسليماني علي رضا

رحيم پورسليماني علي رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلامي سعيده

غلامي سعيده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شفايي صبا

شفايي صبا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
توكلي نفيسه

توكلي نفيسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مختاري اميرحسين

مختاري اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
طهماسيان دلارام

طهماسيان دلارام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طهماسيان دلارام

طهماسيان دلارام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كاظمي صبا

كاظمي صبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پارسا محمدرضا

پارسا محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دبستاني رامتين

دبستاني رامتين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسني تكيه حميده سادات

حسني تكيه حميده سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
باقري اشكان

باقري اشكان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابوالفتحي اميرحسين

ابوالفتحي اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حقي ناوند پريسا

حقي ناوند پريسا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
انوشه نرگس

انوشه نرگس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مزيناني پژهان

مزيناني پژهان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خاني پيله رود سهند

خاني پيله رود سهند

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زماني رعنا

زماني رعنا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فتحي اناهيتا

فتحي اناهيتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرايي تشريق حانيه

زهرايي تشريق حانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اختياري نازنين

اختياري نازنين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهيم پورمير فايزه

ابراهيم پورمير فايزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدخاني شيدا

محمدخاني شيدا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كبودوند محمداحسان

كبودوند محمداحسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طالبي همت مسعود

طالبي همت مسعود

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پوراحمد نويد

پوراحمد نويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نانكلي مريم

نانكلي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شفيع پور تينا

شفيع پور تينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شياري سارا

شياري سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كلانتر فرناز

كلانتر فرناز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اردوخاني پريسا

اردوخاني پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياوري سارا

ياوري سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاتحي حورا

فاتحي حورا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايران پناه هليا

ايران پناه هليا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بختياري علي

بختياري علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مفاخري باشماق سميه

مفاخري باشماق سميه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبري فرد سارا

اكبري فرد سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اعلايي رومينا

اعلايي رومينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جليلي زهرا

جليلي زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كيايي مهسا

كيايي مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حلمي طاهره السادات

حلمي طاهره السادات

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
برار عرفانه

برار عرفانه

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سليمي نسترن

سليمي نسترن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عزيزي مشفق عليرضا

عزيزي مشفق عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمي بنفشه

رحيمي بنفشه

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهامت حميدرضا

شهامت حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اتش پيكر محمدعلي

اتش پيكر محمدعلي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قلعه نويي مريم

قلعه نويي مريم

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صالحي نيلوفر

صالحي نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زرگرتيزابي افسانه

زرگرتيزابي افسانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دانشمندي احسان

دانشمندي احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خنجري مهدي

خنجري مهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرزاده احسان

جعفرزاده احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفري كيميا

جعفري كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
علايي اميد دانيال

علايي اميد دانيال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرزا كيميا

ميرزا كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مركزي رسول

مركزي رسول

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رشيدپور شيدسا

رشيدپور شيدسا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هاشمي مغانجوقي نيما

هاشمي مغانجوقي نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عسگر مينو

عسگر مينو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسفندي سرافراز پويا

اسفندي سرافراز پويا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رستگار الهام

رستگار الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدي زهرا

محمدي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مواجيان مينا

مواجيان مينا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
افتخاري فاطمه

افتخاري فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
وطنيان شانجاني الميرا

وطنيان شانجاني الميرا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمدي سيداميرحسين

احمدي سيداميرحسين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مسجدي مسعود

مسجدي مسعود

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسفندياري راد الناز

اسفندياري راد الناز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خرمي تقي ديزج زينب

خرمي تقي ديزج زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مشايخي فايزه

مشايخي فايزه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گرامي فرد عسل

گرامي فرد عسل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قره جه داغي فاطمه

قره جه داغي فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزيزي شالباف فرناز

عزيزي شالباف فرناز

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اژيري سردرود ندا

اژيري سردرود ندا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
داورپناه تينا

داورپناه تينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهي پدرام

الهي پدرام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
نصيري زهرا

نصيري زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رباني حسن ابادي مريم

رباني حسن ابادي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قرباني نژاد پريوش

قرباني نژاد پريوش

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عاشوري عليرضا

عاشوري عليرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خوش رو روناك

خوش رو روناك

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مختاريان فاطمه

مختاريان فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شلالوند محسن

شلالوند محسن

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدي فرناز

احمدي فرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كريم زاده ماهيار

كريم زاده ماهيار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ولدخاني سجاد

ولدخاني سجاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرزبان رضا

مرزبان رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
احمدي سيداميرياسين

احمدي سيداميرياسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سالاري نسترن

سالاري نسترن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جهان ثمين

جهان ثمين

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
روشن پژوه رامين

روشن پژوه رامين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نجم ابادي امير

نجم ابادي امير

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حدادي اميرعباس

حدادي اميرعباس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسفيني فراهاني سيده بهاران

اسفيني فراهاني سيده بهاران

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ارجمند سوگل

ارجمند سوگل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهادري زهرا

بهادري زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شاه منصوري مرجان

شاه منصوري مرجان

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مشايخ كيميا

مشايخ كيميا

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شريفيان مايده

شريفيان مايده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوروزي اسما

نوروزي اسما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسدي سپيده

اسدي سپيده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمديان سارا

محمديان سارا

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نبوي نوين

نبوي نوين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خداوردي تينا

خداوردي تينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خرمكي نفيسه

خرمكي نفيسه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
روهينا سارا

روهينا سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عليا مايده

عليا مايده

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صادق دوست عادل

صادق دوست عادل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شاكرپور عليرضا

شاكرپور عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
داودي كارسالاري پرشيا

داودي كارسالاري پرشيا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شمس كمره محمدحسين

شمس كمره محمدحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنبري عليرضا

قنبري عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اقايي مهسا

اقايي مهسا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ادريسي مريم

ادريسي مريم

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهقاني كيميا

دهقاني كيميا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
موسوي فر ميرسعيد

موسوي فر ميرسعيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دارستاني فراهاني مهسا

دارستاني فراهاني مهسا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صنعي شرق مهسا

صنعي شرق مهسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسيني قهي نرگس

حسيني قهي نرگس

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دلاور شهره

دلاور شهره

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مومني ازندرياني زهرا

مومني ازندرياني زهرا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسيني سيدمحمدعلي

حسيني سيدمحمدعلي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارع ارندي زهرا

زارع ارندي زهرا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كوچك حسيني سيدخشايار

كوچك حسيني سيدخشايار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجفي زاده ساري شهريار

نجفي زاده ساري شهريار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاجي ميرزابيگي رژين

حاجي ميرزابيگي رژين

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بسيم فر پارسيا

بسيم فر پارسيا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پورقاضي نيلوفر

پورقاضي نيلوفر

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شرفيه مهتاب

شرفيه مهتاب

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قاسمي سروش

قاسمي سروش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
افشار ارمين

افشار ارمين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
انتخاب شاهمرادي فاطمه سادات

انتخاب شاهمرادي فاطمه سادات

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نجفي فرد مبينا

نجفي فرد مبينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ايراني هانيه

ايراني هانيه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
انوشه مهسا

انوشه مهسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خاني زاده ساران الهام

خاني زاده ساران الهام

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بروخيان بي نظير

بروخيان بي نظير

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
انوري پريسا

انوري پريسا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شاهسون زاده دل اسا

شاهسون زاده دل اسا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قادري سميرا

قادري سميرا

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حقيقي حوريه

حقيقي حوريه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
موسوي سيده نوشين

موسوي سيده نوشين

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گوران اوريمي سبا

گوران اوريمي سبا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امامي شهاب

امامي شهاب

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهديخاني نهرخلجي ميلاد

مهديخاني نهرخلجي ميلاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غلامي سعيد

غلامي سعيد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبادي فرداذر اميرعلي

عبادي فرداذر اميرعلي

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرحاجيان سيدشهاب

ميرحاجيان سيدشهاب

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلطاني صالح ابادي الناز

سلطاني صالح ابادي الناز

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
انتظاري سيده سروين

انتظاري سيده سروين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عزيزجلالي ياسمين

عزيزجلالي ياسمين

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مختاري محبوبه

مختاري محبوبه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماعيلي پدرام

اسماعيلي پدرام

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلماني نژاد كامران

سلماني نژاد كامران

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پوراسدي ياسمن

پوراسدي ياسمن

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقاني نويد

دهقاني نويد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رسولي ثاني ابادي مهتاب

رسولي ثاني ابادي مهتاب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هداوند سعيد

هداوند سعيد

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اقايي علي

اقايي علي

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شاخس گوراب زرمخي صديقه

شاخس گوراب زرمخي صديقه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضايي شريف ابادي محمد

رضايي شريف ابادي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقري حسين

باقري حسين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
چيت ساز محدثه

چيت ساز محدثه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسين پوردهكا زهرا

حسين پوردهكا زهرا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شبتايي سبا

شبتايي سبا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طلاچي نگين

طلاچي نگين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كلانتري كيميا

كلانتري كيميا

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خرسندمويد فرزانه

خرسندمويد فرزانه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عسگري دانيال

عسگري دانيال

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طالعي شادي

طالعي شادي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چنگيزي مريم

چنگيزي مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گودرزي زهرا

گودرزي زهرا

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شريفيان ساينا

شريفيان ساينا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عماد ياسمين سادات

عماد ياسمين سادات

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بربار فهيمه

بربار فهيمه

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اشجعي ثمين

اشجعي ثمين

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تجلي رامين

تجلي رامين

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفخان حميدرضا

يوسفخان حميدرضا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرهمند يلدا

فرهمند يلدا

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفري الهام

جعفري الهام

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فيروزشاهي نرگس

فيروزشاهي نرگس

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميزبان الهه

ميزبان الهه

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معافي زاد ارميتا

معافي زاد ارميتا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مختاران محمدي مهسا

مختاران محمدي مهسا

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اهنگران فاطمه

اهنگران فاطمه

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرشريف سيده صديقه

ميرشريف سيده صديقه

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طاهري ماندانا

طاهري ماندانا

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صفري شايان

صفري شايان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيوا فايزه

شيوا فايزه

دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضيعي محمد

رضيعي محمد

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قيطاسي مهسا

قيطاسي مهسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شهرياري فاطمه

شهرياري فاطمه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مقصودي اشتياني مايده

مقصودي اشتياني مايده

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيرواني قمي سروش

شيرواني قمي سروش

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غروبي فاطمه

غروبي فاطمه

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهنوي ياسمن

دهنوي ياسمن

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رضوي سيده فايزه

رضوي سيده فايزه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جعفري اردكان زهرا

جعفري اردكان زهرا

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شمس الناز

شمس الناز

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خان تاراج فاطمه

خان تاراج فاطمه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خلج فاطمه

خلج فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ابوالحسني سيدمحمدمهدي

ابوالحسني سيدمحمدمهدي

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدرعليزاده تينا

حيدرعليزاده تينا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خندقي ميبدي سيده زهرا

خندقي ميبدي سيده زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دوست نفيسه

دوست نفيسه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اعتمادزاده سيدعلي

اعتمادزاده سيدعلي

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حق وردي شكيبا

حق وردي شكيبا

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محجوب صبا

محجوب صبا

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سراستاد محمدمهدي

سراستاد محمدمهدي

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طاهري حانيه

طاهري حانيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
درخشان مينا

درخشان مينا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طهوري ويدا

طهوري ويدا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
روحي محمدحسين

روحي محمدحسين

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شارعي شيما

شارعي شيما

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
هارطونيان پور ارينه

هارطونيان پور ارينه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميري لواساني راضيه سادات

ميري لواساني راضيه سادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبدالهي مندولكاني هانيه

عبدالهي مندولكاني هانيه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كربلايي حاجي اقاطهراني غزال

كربلايي حاجي اقاطهراني غزال

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بيرقي زيور

بيرقي زيور

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حيدري زهرا

حيدري زهرا

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سببي محمد

سببي محمد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
درودي امين

درودي امين

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهداد فرزين

شهداد فرزين

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رنجبر هديه

رنجبر هديه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نجد نسترن

نجد نسترن

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الوندي هاله

الوندي هاله

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاح سپيده

فلاح سپيده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسي قطب ابادي فاطمه

عباسي قطب ابادي فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سجده فاطمه

سجده فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حسيني حسين

حسيني حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالعلي زاده سمانه

عبدالعلي زاده سمانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسفلي زهرا

يوسفلي زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اقاحيدري ميقاني فايزه

اقاحيدري ميقاني فايزه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نفري ايدين

نفري ايدين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رفيعي منا

رفيعي منا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عدالت خواه مرتضي

عدالت خواه مرتضي

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كارگر كيميا

كارگر كيميا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قهاري محدثه

قهاري محدثه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بيرام زاده مقدم الما

بيرام زاده مقدم الما

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عباسي همداني مونا

عباسي همداني مونا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كامراني سوسن

كامراني سوسن

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قربانزاده تودشكي ميلاد

قربانزاده تودشكي ميلاد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تيموريان فرد نسترن

تيموريان فرد نسترن

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نبي پورساروقي زهرا

نبي پورساروقي زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زرگري كردكلايي الهه

زرگري كردكلايي الهه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ازادمنجيري عاطفه

ازادمنجيري عاطفه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ابراهيمي فاطمه

ابراهيمي فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دباغي كوپايي علي

دباغي كوپايي علي

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اعيادي لرد ملك سيما

اعيادي لرد ملك سيما

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طلايي فرشته

طلايي فرشته

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زندي مهتاب

زندي مهتاب

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمدي براتي نرگس

احمدي براتي نرگس

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيدزنوزي گلنوش

سيدزنوزي گلنوش

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
وزيرزنجاني مينا

وزيرزنجاني مينا

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معروفي اميرحسين

معروفي اميرحسين

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساكي اشكان

ساكي اشكان

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پورسعادت نيوشا

پورسعادت نيوشا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كارگرماسوله نيكا

كارگرماسوله نيكا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امام زاده قلعه مسكن علي

امام زاده قلعه مسكن علي

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شريفي اميرحسين

شريفي اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
جانان مارال

جانان مارال

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دادافروز فاطمه

دادافروز فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسمي شروين

قاسمي شروين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اميري تارا

اميري تارا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شمس اذر پاشارضا

شمس اذر پاشارضا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
احمدي اكبري پروين

احمدي اكبري پروين

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدي داتيس

محمدي داتيس

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدزاده الناز

احمدزاده الناز

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خان عمويي اشي مهدخت

خان عمويي اشي مهدخت

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شريفي مقدم سروش

شريفي مقدم سروش

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهمني داشبلاغي ريحانه

بهمني داشبلاغي ريحانه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پيري دمقي معصومه

پيري دمقي معصومه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ترابي الهه

ترابي الهه

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طاهري زهرا

طاهري زهرا

مديريت اموربانكي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مويدي بنان زهرا

مويدي بنان زهرا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابرودي زهرا

ابرودي زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بابايي سيندخت

بابايي سيندخت

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علي بخشي حديث

علي بخشي حديث

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امينيان ارمين

امينيان ارمين

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خليلي غزل

خليلي غزل

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساجدي ايدا

ساجدي ايدا

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قاضي پور اميررضا

قاضي پور اميررضا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
متين پور زهرا

متين پور زهرا

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شريفي بهاره

شريفي بهاره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارهشي عاطفه

زارهشي عاطفه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جواهري نصر مانا

جواهري نصر مانا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گشاني سارا

گشاني سارا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صبوري ديلمي سروناز

صبوري ديلمي سروناز

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
الماسي حشياني خديجه

الماسي حشياني خديجه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صادقي دلويي فرزانه

صادقي دلويي فرزانه

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بوربورفرون اباد شهريار

بوربورفرون اباد شهريار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
گياه رو كيميا

گياه رو كيميا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ودايع خيري سياوش

ودايع خيري سياوش

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سليمي توپ قرا زهرا

سليمي توپ قرا زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقاني نگين

دهقاني نگين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
انصاري شميم

انصاري شميم

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميني حسين

اميني حسين

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عنبري مرضيه

عنبري مرضيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رحيمي چنگزيني شادي

رحيمي چنگزيني شادي

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
باغبان زاده نازنين

باغبان زاده نازنين

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عابدي محمدرضا

عابدي محمدرضا

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفريان غزل

جعفريان غزل

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موحد زهرا

موحد زهرا

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بهرام ميرزايي ميلاد

بهرام ميرزايي ميلاد

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسني هاله

حسني هاله

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيك سياكوي اميرحسين

نيك سياكوي اميرحسين

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
باقري ركني فاطمه

باقري ركني فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داودوندي حميدرضا

داودوندي حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دانيالي سينا

دانيالي سينا

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محموديان اميرمحمد

محموديان اميرمحمد

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلطاني مهشيد

سلطاني مهشيد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فتاحي ارغوان

فتاحي ارغوان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان ريكنده علي

دهقان ريكنده علي

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
منصوري محمدمسعود

منصوري محمدمسعود

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفري فرزاد

جعفري فرزاد

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بيات شيوا

بيات شيوا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسيني دولابي علي

حسيني دولابي علي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
توزنده جاني دانيال

توزنده جاني دانيال

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عابدي زهرا

عابدي زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كهن سال واجاري مهدي

كهن سال واجاري مهدي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظامي معصومه

نظامي معصومه

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گرجي حسين

گرجي حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاطرعباس قمي مژگان

شاطرعباس قمي مژگان

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشم زهي محبوبه

هاشم زهي محبوبه

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مقبولي رضا

مقبولي رضا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غضنفري امرايي فريماه

غضنفري امرايي فريماه

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
علي نژاد بيتا

علي نژاد بيتا

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بلياني ارمغان

بلياني ارمغان

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصلاني فاطمه

اصلاني فاطمه

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرابي مليكا

ميرابي مليكا

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خرم ياسمن

خرم ياسمن

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريمي پرنيا

كريمي پرنيا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رادفر نيلوفر

رادفر نيلوفر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدري نيلوفر

حيدري نيلوفر

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خيريه سيدمحمدحسن

خيريه سيدمحمدحسن

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رستمي طهراني موژان

رستمي طهراني موژان

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ناطقي مهسا

ناطقي مهسا

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اكبري زياراني زهرا

اكبري زياراني زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ضامن كيميا

ضامن كيميا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرنژاد مريم

جعفرنژاد مريم

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قاسمي اصل شكيبا

قاسمي اصل شكيبا

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمودي معصومه

محمودي معصومه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
باقري محمدمهدي

باقري محمدمهدي

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرجي زنوز مرضيه

فرجي زنوز مرضيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مجيدي ثميلا

مجيدي ثميلا

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رياضتي كشه محمد

رياضتي كشه محمد

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بختياري نسترن

بختياري نسترن

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضايي ترانه

رضايي ترانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رجايي پدرام

رجايي پدرام

دامپزشكي -دانشگاه تهران-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادقي اهنگر مايده

صادقي اهنگر مايده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جابري زاده اميرحسين

جابري زاده اميرحسين

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسيني اشتياني فاطمه

حسيني اشتياني فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كچوييان مهسا

كچوييان مهسا

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيك منش عليرضا

نيك منش عليرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كمالي مژگان

كمالي مژگان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمي فرد محسن

قاسمي فرد محسن

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهديزادكيقباد فاطمه

مهديزادكيقباد فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ايزدي ديمان شكوفه

ايزدي ديمان شكوفه

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهراميان دهكردي بهار

بهراميان دهكردي بهار

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محرابي شيوا

محرابي شيوا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلامت نسترن

سلامت نسترن

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبدالهي ارمين

عبدالهي ارمين

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان منشادي سحرالسادات

دهقان منشادي سحرالسادات

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كريمي احمدمعين

كريمي احمدمعين

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شاطرمشهدي الهام

شاطرمشهدي الهام

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ديده بان شبنم

ديده بان شبنم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شاهسوند فاطمه

شاهسوند فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جوانشير عليرضا

جوانشير عليرضا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عسگري فاطمه

عسگري فاطمه

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قطبي هديه

قطبي هديه

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باقري نيلوفر

باقري نيلوفر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يوسفي سمانه

يوسفي سمانه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شريعت ناصري محدثه

شريعت ناصري محدثه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اقانصيري فاطمه

اقانصيري فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خدمت پرست الهه

خدمت پرست الهه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اخوت مريم

اخوت مريم

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
موسوي معصومي سعيد

موسوي معصومي سعيد

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
الياسي ديويد

الياسي ديويد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفي هليسا

يوسفي هليسا

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شهرياري فاطمه

شهرياري فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شكويي حامد

شكويي حامد

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فروغي مهديه

فروغي مهديه

مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نجميان مهدي

نجميان مهدي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مقدس صدقياني نرگس

مقدس صدقياني نرگس

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيدهندي شادي

بيدهندي شادي

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شيخ ميلاني ارزو

شيخ ميلاني ارزو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيخ باقرمهاجر نيلوفر

شيخ باقرمهاجر نيلوفر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محقق محدثه

محقق محدثه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرزانه كلورزي زهرا

فرزانه كلورزي زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پوستيان مهسا

پوستيان مهسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حيدرزاده سهي ياسمين

حيدرزاده سهي ياسمين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ذوالفقاري هما

ذوالفقاري هما

مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مومني نسب فاطمه

مومني نسب فاطمه

حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مومني نسب فاطمه

مومني نسب فاطمه

حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسان شيرين

حسان شيرين

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شكيبا الهام

شكيبا الهام

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طهماسبي نسب مريم

طهماسبي نسب مريم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اقطاعي زينب

اقطاعي زينب

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شيري زيبا

شيري زيبا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شاهراه نجيب شيدا

شاهراه نجيب شيدا

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زرگر زهراسادات

زرگر زهراسادات

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ستايش اذين

ستايش اذين

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سجودي فاطمه

سجودي فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سرداري نيلوفر

سرداري نيلوفر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ثباتي شيوا

ثباتي شيوا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نجابتي علي

نجابتي علي

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
علاقه بندي هومن

علاقه بندي هومن

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسمعيلي مبينا

اسمعيلي مبينا

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قلي زاده نگار

قلي زاده نگار

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شريفي مهر رسول

شريفي مهر رسول

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حبيبي مقدم فايزه

حبيبي مقدم فايزه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پورعسگري مهسا

پورعسگري مهسا

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حبيبيان بهاره

حبيبيان بهاره

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
علايي علي

علايي علي

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ختمي سيده ايسان

ختمي سيده ايسان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نجفي عاطفه

نجفي عاطفه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شعبان نژاد زينب

شعبان نژاد زينب

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحماني فرانك

رحماني فرانك

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادي فرامرز

مرادي فرامرز

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرجي مرضيه

فرجي مرضيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نبوي سورنا

نبوي سورنا

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گلزار دنيا

گلزار دنيا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
تفضلي هرندي محمدهادي

تفضلي هرندي محمدهادي

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حبيبي مليحه

حبيبي مليحه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قربانعلوي سارا

قربانعلوي سارا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاسمي الهه

قاسمي الهه

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رشيدي الهام

رشيدي الهام

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سخابخش مهديه

سخابخش مهديه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ارين رامتين

ارين رامتين

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اكبري امير

اكبري امير

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حبيبي مژگان

حبيبي مژگان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بسامي مينا

بسامي مينا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طالبيان روژين

طالبيان روژين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كراميان متين

كراميان متين

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدي اميد

محمدي اميد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فولادي وحيد

فولادي وحيد

شيمي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهرپور بهزاد

مهرپور بهزاد

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فروزانفر سميه

فروزانفر سميه

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بحري فرشته

بحري فرشته

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اشرف جوراوري فرناز

اشرف جوراوري فرناز

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبداللهي سميرا

عبداللهي سميرا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رزمجويي پگاه

رزمجويي پگاه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رضايي يكتا

رضايي يكتا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تركمان ارزو

تركمان ارزو

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يدالهي فريد

يدالهي فريد

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيدي ورنوس فادراني مارال

سعيدي ورنوس فادراني مارال

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمدي طباطبايي علي

احمدي طباطبايي علي

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رييسيان درسا

رييسيان درسا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جواهري مهسا

جواهري مهسا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسيني الهام السادات

حسيني الهام السادات

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسلامي مهر محمدحسن

اسلامي مهر محمدحسن

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حياتي راضيه

حياتي راضيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نيكجوي توابي نسيم

نيكجوي توابي نسيم

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
برازش فاطمه

برازش فاطمه

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سعيدا ميلاد

سعيدا ميلاد

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بابايي الهام

بابايي الهام

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جماليان نارين

جماليان نارين

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
منصوري مريم

منصوري مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صفرپور مژده

صفرپور مژده

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سراجي بجندي زهرا

سراجي بجندي زهرا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
گندمي مه گل

گندمي مه گل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سعادتي نژاد الهه

سعادتي نژاد الهه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پاشايي خبير رضا

پاشايي خبير رضا

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفري سوده

جعفري سوده

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خسروجردي نسيم

خسروجردي نسيم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصيري مهشيد

نصيري مهشيد

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ريوفي غزاله

ريوفي غزاله

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسي فايزه

عباسي فايزه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدتقي مافي مريم

محمدتقي مافي مريم

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شاه پوري اراني ياسمين

شاه پوري اراني ياسمين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قاسمي فرد فاطمه

قاسمي فرد فاطمه

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تيموري سمانه

تيموري سمانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كلاهيان مصطفي

كلاهيان مصطفي

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شوشي زاده معصومه

شوشي زاده معصومه

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحيمي نوشنق پريوش

رحيمي نوشنق پريوش

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صالح طبري پريسا

صالح طبري پريسا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جليلي پريسا

جليلي پريسا

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرسلي توحيدي عرفانه

مرسلي توحيدي عرفانه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بابايي سپيده

بابايي سپيده

زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نظريان زهرا

نظريان زهرا

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضايي خوزاني زينب

رضايي خوزاني زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
افشين نيا اميرعلي

افشين نيا اميرعلي

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رستم كلايي سباسادات

رستم كلايي سباسادات

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پورزرگر نيما

پورزرگر نيما

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تقي زاده شادي

تقي زاده شادي

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزتي الميرا

عزتي الميرا

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمي زهرا

كريمي زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نعيم ابادي محمد

نعيم ابادي محمد

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زنگنه عليرضا

زنگنه عليرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خورسندنژاد الهام

خورسندنژاد الهام

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
توكلي اميرحسين

توكلي اميرحسين

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سوادكوهي باوندي شروين

سوادكوهي باوندي شروين

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
روشني اميررضا

روشني اميررضا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ايزدي ازرم سحر

ايزدي ازرم سحر

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
داودابادي سارا

داودابادي سارا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاوسي محمدعلي

كاوسي محمدعلي

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رسولي جامبري سحر

رسولي جامبري سحر

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پارسا حسنا

پارسا حسنا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سميع عطيه

سميع عطيه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
باقريان زهرا

باقريان زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شاه كرم پويا

شاه كرم پويا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قنبري غزل

قنبري غزل

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حجاري حانيه

حجاري حانيه

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدي بهاره

محمدي بهاره

دامپزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نوروزي شكوفه

نوروزي شكوفه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن زاده بافقي مايده

حسن زاده بافقي مايده

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خدادادي اسما

خدادادي اسما

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زندي طناز

زندي طناز

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كشاني الهام

كشاني الهام

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرخانلورضايي نگين

جعفرخانلورضايي نگين

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يزدي معصومه

يزدي معصومه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بنازاده طاهري فرزانه

بنازاده طاهري فرزانه

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رحماني مهلا

رحماني مهلا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عسگري محمدرضا

عسگري محمدرضا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع حاجي تقي مريم

زارع حاجي تقي مريم

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شارعي مهدي

شارعي مهدي

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاداب عليرضا

شاداب عليرضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قرباني شريف مرتضي

قرباني شريف مرتضي

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قرباني گركاني غزاله

قرباني گركاني غزاله

دامپزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پوربابادي جلوگير مهسا

پوربابادي جلوگير مهسا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سامي مليكا

سامي مليكا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اقبالي كاميار

اقبالي كاميار

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پيله وا زهرا

پيله وا زهرا

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسمعيلي ركني فاطمه

اسمعيلي ركني فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سامير ثنا

سامير ثنا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رمضاني اميراحمد

رمضاني اميراحمد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
روشن ضمير سروش

روشن ضمير سروش

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غفوري كيميا

غفوري كيميا

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جعفري فر مهسا

جعفري فر مهسا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بايرامي روشنق مهتاب

بايرامي روشنق مهتاب

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
وزيري پرگل

وزيري پرگل

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرادي كيارش

مرادي كيارش

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مفيدي فريبا

مفيدي فريبا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميري بهقدم اصل سميرا

اميري بهقدم اصل سميرا

حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
علي مرداني نعيمه

علي مرداني نعيمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
تقوي منش اهنگ

تقوي منش اهنگ

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هدايتي محيا

هدايتي محيا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غياثي سيدپوريا

غياثي سيدپوريا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خاسب ساناز

خاسب ساناز

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نبي پور پوريا

نبي پور پوريا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تيموري فاطمه

تيموري فاطمه

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عمرابادي مسعوده

عمرابادي مسعوده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيف اللهي اغميوني سولماز

سيف اللهي اغميوني سولماز

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سلطاني تيرانچي مرضيه

سلطاني تيرانچي مرضيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاجي خداورديخان زهرا

حاجي خداورديخان زهرا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
گرجي كيميا

گرجي كيميا

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ارش نجمه

ارش نجمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليا سجاد

عليا سجاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ناصحي اعظم

ناصحي اعظم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خانلري پرستو

خانلري پرستو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باغشاهي سمانه

باغشاهي سمانه

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
همتي ترابي شايسته

همتي ترابي شايسته

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قايمي فاطمه

قايمي فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معيني قراگوزلو شيوا

معيني قراگوزلو شيوا

مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نازي فرناز

نازي فرناز

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شفيعي عرفان

شفيعي عرفان

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدري حانيه

حيدري حانيه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
واعظي فاطمه

واعظي فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مومني سيدعارف

مومني سيدعارف

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خادمي راوندي پگاه

خادمي راوندي پگاه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فغاني عليرضا

فغاني عليرضا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيران عقل محمدرضا

پيران عقل محمدرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ربيعي كاشانكي عطيه

ربيعي كاشانكي عطيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدشفيعي مهسا

محمدشفيعي مهسا

مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجي عباسي محمدنويد

حاجي عباسي محمدنويد

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صفري مصطفي

صفري مصطفي

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دامغاني نژاد سارا

دامغاني نژاد سارا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اطلس باف فاطمه

اطلس باف فاطمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غفاري حميرا

غفاري حميرا

اتاق عمل -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
غفاري حميرا

غفاري حميرا

اتاق عمل -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ساري فايزه

ساري فايزه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حبيبي يگانه

حبيبي يگانه

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرجادي پريچهر

فرجادي پريچهر

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صفايي اطلسي

صفايي اطلسي

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پارسا پريا

پارسا پريا

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسماعيلي بروجردي رضا

اسماعيلي بروجردي رضا

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جافري شهرزاد

جافري شهرزاد

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهجورشفيعي بهناز

مهجورشفيعي بهناز

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميركاظم مرسده

ميركاظم مرسده

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زندي شيما

زندي شيما

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صفاري زهرا

صفاري زهرا

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرهادخاني هانيه

فرهادخاني هانيه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ذوالفقاري غزل

ذوالفقاري غزل

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ربوشه مرضيه

ربوشه مرضيه

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مسافرحقيقي طناز

مسافرحقيقي طناز

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فروهر عما

فروهر عما

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
درگاهي مريم

درگاهي مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تاجيك نيلوفر

تاجيك نيلوفر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ساكي پور نسيم

ساكي پور نسيم

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جليله وند شكيبا

جليله وند شكيبا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ملك پوربصرا شيوا

ملك پوربصرا شيوا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تاجيك مرواريدسادات

تاجيك مرواريدسادات

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شاهميري الهام

شاهميري الهام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شريعتي شايان

شريعتي شايان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظري ليلا

نظري ليلا

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موسوي سروناز

موسوي سروناز

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لالي زينب

لالي زينب

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اريانا شيما

اريانا شيما

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غلامي فايزه

غلامي فايزه

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علي شاهي نوراني روزبه

علي شاهي نوراني روزبه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسيني كلكو سيدرضا

حسيني كلكو سيدرضا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
باقري مريم

باقري مريم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينقلي ارغوان

حسينقلي ارغوان

حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدزاده طيبه

محمدزاده طيبه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حاجي زاده زهرا

حاجي زاده زهرا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرصعي هاله سادات

مرصعي هاله سادات

روانشناسي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمدي سارا

احمدي سارا

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كتابي مرادبگلويي عاطفه

كتابي مرادبگلويي عاطفه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
منوچهريان پريسا

منوچهريان پريسا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
وكيلي معصومه

وكيلي معصومه

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قاسمي فرزانه

قاسمي فرزانه

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفري نيلوفر

جعفري نيلوفر

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدي نجف ابادي اتوسا

احمدي نجف ابادي اتوسا

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيري پارسا

شيري پارسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
علي زيلوباف عسل

علي زيلوباف عسل

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اشفته هير ليلا

اشفته هير ليلا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميرزرگر مهدي

اميرزرگر مهدي

دامپزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حيايي شميم

حيايي شميم

مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رهبري شهسا

رهبري شهسا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كلهر مايده

كلهر مايده

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بختياري عاطفه

بختياري عاطفه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجيب مقدم راحله

نجيب مقدم راحله

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قريشي الميراالسادات

قريشي الميراالسادات

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسمعيل بيگي اميررضا

اسمعيل بيگي اميررضا

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
انصافي زهرا

انصافي زهرا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميري محمد

اميري محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كامران زهرا

كامران زهرا

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فلاح علي پور مهديه

فلاح علي پور مهديه

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبداللهي مرتضي

عبداللهي مرتضي

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
لطفي سارا

لطفي سارا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
لطفي سارا

لطفي سارا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بيگ محمدي الهام

بيگ محمدي الهام

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عرب اسدي ستاره

عرب اسدي ستاره

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ايلانلو مهشاد

ايلانلو مهشاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ستايش ولي پور راحله

ستايش ولي پور راحله

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شاهرخي امين

شاهرخي امين

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبيري سارا

عبيري سارا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برغمدي ساناز

برغمدي ساناز

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رضايي مينا

رضايي مينا

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهري سعيده

زهري سعيده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شاطررضا داود

شاطررضا داود

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرزاعلي خان ياسمين

ميرزاعلي خان ياسمين

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
زادحيدر سورين

زادحيدر سورين

مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلامي فريده

سلامي فريده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شوقي بنام مهديه

شوقي بنام مهديه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سماط سجاد

سماط سجاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رجبي جو رويا

رجبي جو رويا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيگى الوار

بيگى الوار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاهجويي مهسا

شاهجويي مهسا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محقي عاطفه

محقي عاطفه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارعي مرضيه

زارعي مرضيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تحيري مهسا

تحيري مهسا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جليل پور روحينا

جليل پور روحينا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صفايي فرد فهيمه

صفايي فرد فهيمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ناظريان سلماني شميم

ناظريان سلماني شميم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ولي اقبال عرفانه

ولي اقبال عرفانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نمازي محدثه

نمازي محدثه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قياسوند مهشيد

قياسوند مهشيد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شكوه مطلق شكيبا

شكوه مطلق شكيبا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معاضدي ساجده

معاضدي ساجده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدي نازنين

محمدي نازنين

حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ترابي طاش مريم

ترابي طاش مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خوش بين منفرد فاطمه

خوش بين منفرد فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سنگ مهسا

سنگ مهسا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عبداله زاده مير زينب

عبداله زاده مير زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بدرلو بهاره

بدرلو بهاره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جهانديده فايزه

جهانديده فايزه

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
تيربند سحر

تيربند سحر

مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفرزاده محمد

صفرزاده محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يزدان دوست پريا

يزدان دوست پريا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رجبي اناهيتا

رجبي اناهيتا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فخيم حمزه نيا ساناز

فخيم حمزه نيا ساناز

مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سگاگي قزويني فاطمه

سگاگي قزويني فاطمه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مظلوم رهني فاطمه

مظلوم رهني فاطمه

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمي درو مريم سادات

فاطمي درو مريم سادات

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ولي پورنراقي بهاره

ولي پورنراقي بهاره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مولايي محمدحسين

مولايي محمدحسين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فروغي اردكان راشين

فروغي اردكان راشين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
يوسفي نگار

يوسفي نگار

مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اقابزرگي ماكان

اقابزرگي ماكان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زرشناس پوريا

زرشناس پوريا

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرادي فاطمه

مرادي فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورمحمدي شايان

نورمحمدي شايان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عمادي صفوي پري ماه سادات

عمادي صفوي پري ماه سادات

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علي اكبري زينب

علي اكبري زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خان بابا مهسا

خان بابا مهسا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اوسطي زهرا

اوسطي زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جاهدخليفه لو پرستو

جاهدخليفه لو پرستو

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شاه باغي زهرا

شاه باغي زهرا

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مظفري سحر

مظفري سحر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دخيلي سحر

دخيلي سحر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مولوي كتايون

مولوي كتايون

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سليمانپور بهاره

سليمانپور بهاره

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابوالحسني عطيه

ابوالحسني عطيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
داداشي مهر نيلوفر

داداشي مهر نيلوفر

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيدعلي زاده اكرم

سيدعلي زاده اكرم

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اميرراشد زهرا

اميرراشد زهرا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سلطاني الهه

سلطاني الهه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رحيمي كلور هانيه

رحيمي كلور هانيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خليلي امند مريم

خليلي امند مريم

اتاق عمل -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مصطفايي مهرناز

مصطفايي مهرناز

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
هرمزي مهسا

هرمزي مهسا

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدي علي

احمدي علي

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قاسم زاده كاشاني وصال

قاسم زاده كاشاني وصال

مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صحرايي محمد

صحرايي محمد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ارين اروين

ارين اروين

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
وحيدي زند فريبا

وحيدي زند فريبا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نيك خلق وحيد

نيك خلق وحيد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
منتظري محمدامين

منتظري محمدامين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پناهي احمدرضا

پناهي احمدرضا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بيات پژمان

بيات پژمان

مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قدرت بين شيما

قدرت بين شيما

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هاشمي نرجس

هاشمي نرجس

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدابنده لو فايزه

خدابنده لو فايزه

شيمي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرادي ندا

مرادي ندا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صمدتبريزي مهسا

صمدتبريزي مهسا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين فشمي مريم

حسين فشمي مريم

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسبقي ممقاني ابوالفضل

اسبقي ممقاني ابوالفضل

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اله تقي ندا

اله تقي ندا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دبيريان طناز

دبيريان طناز

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مستفيض بهار

مستفيض بهار

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
گيو بهاره

گيو بهاره

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طهماسبي فرانك

طهماسبي فرانك

مديريت صنعتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قدرتي زاده فراز

قدرتي زاده فراز

مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مظاهري شقايق

مظاهري شقايق

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اويسي شيوا

اويسي شيوا

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمي پرستو

قاسمي پرستو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدايي ارزو

خدايي ارزو

مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عباسي منجزي محمدحسين

عباسي منجزي محمدحسين

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی