لشت نشا

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر لشت نشا

احمدي زاده جورشري مهزاد

احمدي زاده جورشري مهزاد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
طالبي مامودان معصومه

طالبي مامودان معصومه

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باقري زاده ولمي پريما

باقري زاده ولمي پريما

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تقى زاده جور شرى

تقى زاده جور شرى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امامدوست

امامدوست

علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
صادقى دواجى

صادقى دواجى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بينا

بينا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل -رشت - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صيادى چپكى

صيادى چپكى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين - تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
امام دوست

امام دوست

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان -رشت - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على نياى احمدزاده

على نياى احمدزاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آقا رفيعى

آقا رفيعى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی