لشت نشا

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر لشت نشا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
احمدي زاده جورشري مهزاد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
طالبي مامودان معصومه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
رفيعى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 53
تقى زاده جور شرى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
امامدوست ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 53
صادقى دواجى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت - شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14