سياهكل

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر سياهكل

خوش تراش دهگائي فرزانه

خوش تراش دهگائي فرزانه

راهنمايي ومشاوره -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پاشائي فشتالي محمدصاحب

پاشائي فشتالي محمدصاحب

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
خسروي اسبراهاني فرشيد

خسروي اسبراهاني فرشيد

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسداله پورهلستاني راضيه

اسداله پورهلستاني راضيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عطائي اسب راهاني زهره

عطائي اسب راهاني زهره

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
باقري مطلق پاشاكي سوزان

باقري مطلق پاشاكي سوزان

راهنمايي ومشاوره -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اقاعلي پوركلناداني معصومه

اقاعلي پوركلناداني معصومه

راهنمايي ومشاوره -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ملك زاده پيشكلي جاني فاطمه

ملك زاده پيشكلي جاني فاطمه

دبيري فيزيك -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بذري شرفشاده حامد

بذري شرفشاده حامد

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت - شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
بهنامه سجاد

بهنامه سجاد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
توكلي پله شاهي اصفه

توكلي پله شاهي اصفه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
يكتاي لشكرياني ارمين

يكتاي لشكرياني ارمين

مهندسي عمران -دانشگاه بناب - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خوش تراش سوتگوابري فاطمه

خوش تراش سوتگوابري فاطمه

شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ترحمي ازبرمي حامد

ترحمي ازبرمي حامد

دبيري فيزيك -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رستمي چالكسرائي عارف

رستمي چالكسرائي عارف

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صمداني كجدي وحيد

صمداني كجدي وحيد

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس امام علي /ع /-رشت - تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل -رشت - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نزادرمضان

نزادرمضان

دبيري تاريخ -پرديس زينب كبري /س /-اراك - تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
هادى پور زيارتگاهى

هادى پور زيارتگاهى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جادى

جادى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منتظرى اروشكى

منتظرى اروشكى

دبيري شيمي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حاجى بور

حاجى بور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بالايى

بالايى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قربانى فرد

قربانى فرد

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شهدى

شهدى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نظرى حقيقى پاشاكى

نظرى حقيقى پاشاكى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مصطفوى

مصطفوى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودى بنه زمينى

محمودى بنه زمينى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

دبيري فيزيك -پرديس شهيدچمران -تهران - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ساريان -ساري - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرآتى

مرآتى

راهنمايي ومشاوره -پرديس امام علي /ع /-رشت - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
وهابى نيا

وهابى نيا

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شاقلانى

شاقلانى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سالمى

سالمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نقدى

نقدى

علوم تربيتي -پرديس امام علي /ع /-رشت - تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خادمى فر

خادمى فر

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كريم دوخت

كريم دوخت

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صفرى بور

صفرى بور

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -قزوين - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هادى بورزيارتكاه

هادى بورزيارتكاه

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -گنبدكاووس - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بوته خاك

بوته خاك

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي شفق -تنكابن - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی