هشترود

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر هشترود

فتح اللهي خورجستان محمد

فتح اللهي خورجستان محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسين پورفرد حامد

حسين پورفرد حامد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سلطاني محمدرضا

سلطاني محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مدني سيدامين

مدني سيدامين

دبيري فيزيك -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نوراللهي چپني زهرا

نوراللهي چپني زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدزاده پيمان

احمدزاده پيمان

دبيري رياضي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
حامدي سعيد

حامدي سعيد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوري محمد

نوري محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ستاري مرتضي

ستاري مرتضي

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
تقي زاده دامنابي احمد

تقي زاده دامنابي احمد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
موسوي زاده مسعود

موسوي زاده مسعود

راهنمايي ومشاوره -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
علي پوراشلق كندي زهرا

علي پوراشلق كندي زهرا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرج زاده رعنا

فرج زاده رعنا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
علي پور فاطمه

علي پور فاطمه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خليل فر على آباد

خليل فر على آباد

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
چوبانى

چوبانى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيزارى سراسكانرود

نيزارى سراسكانرود

مهندسي برق -دانشگاه بناب - شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضازاده سراسكانرود

رضازاده سراسكانرود

دبيري رياضي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
تقوى وظيفه خوران

تقوى وظيفه خوران

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صفرپور

صفرپور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجف زاده

نجف زاده

علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محبعلى پور سعادتلو

محبعلى پور سعادتلو

دبيري رياضي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نظامى رشيد

نظامى رشيد

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جلاليان

جلاليان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
ربوى

ربوى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اكبرپور

اكبرپور

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم - نيمه حضوري

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
فريدونى

فريدونى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
اقدمى

اقدمى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جواديان قمشلو

جواديان قمشلو

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
على اشرفى

على اشرفى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
موسوى نسب سرابى

موسوى نسب سرابى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

6سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عباس نژاد

عباس نژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بابازاده گشايش

بابازاده گشايش

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نيزارى سراسكانرود

نيزارى سراسكانرود

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كاظمي

كاظمي

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

7سال کانونی / 131 آزمون

ریاضی
عبدلى

عبدلى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اخلاقى

اخلاقى

فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نورپور

نورپور

دبيري علوم اجتماعي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
اقدمى

اقدمى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ولى نيا

ولى نيا

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فروغى سراسكانرود

فروغى سراسكانرود

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز - روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه مراغه - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زكى

زكى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قريشى

قريشى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نوروزنيا

نوروزنيا

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آبرودى

آبرودى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برزگرى

برزگرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی