اهر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر اهر

بايبوردي اقدم صبا

بايبوردي اقدم صبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بايبوردي اقدم صفا

بايبوردي اقدم صفا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهمرام مريم

بهمرام مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
قنادي مينا

قنادي مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

7سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
ابراهيمي عاطفه

ابراهيمي عاطفه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقاني تازه كند مجيد

دهقاني تازه كند مجيد

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مينقي زاده زرگر حميد

مينقي زاده زرگر حميد

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
داوردوست حامد

داوردوست حامد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
دروكررزين سميه

دروكررزين سميه

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
اسدي هانيه

اسدي هانيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمودي رقيه

محمودي رقيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فرهادي چخماقبلاغ مهران

فرهادي چخماقبلاغ مهران

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كامراني مهرداد

كامراني مهرداد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
رستمي مجيد

رستمي مجيد

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صالحيان بهسا

صالحيان بهسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرده كتان مرضيه

مرده كتان مرضيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
عزيزي سينا

عزيزي سينا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباسي رضا

عباسي رضا

مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تقوي دنيز

تقوي دنيز

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سليمان اهري زهرا

سليمان اهري زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رحيمي ملك درق رباب

رحيمي ملك درق رباب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن زاده عطيه

حسن زاده عطيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
تاري نواسر راضيه

تاري نواسر راضيه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صفي زاده امير

صفي زاده امير

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نريماني سپيده

نريماني سپيده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهتدي فر الهه

مهتدي فر الهه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عبادي مزرعه رامين

عبادي مزرعه رامين

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خيري فرناز

خيري فرناز

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
محرمي رقيه

محرمي رقيه

دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
ياري بابك

ياري بابك

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهبودپور ليلا

بهبودپور ليلا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اقاپورگنگل ابادي فاطمه

اقاپورگنگل ابادي فاطمه

دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قرباني هانيه

قرباني هانيه

دبيري شيمي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
داوردوست وحيد

داوردوست وحيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
يوسفلو مريم

يوسفلو مريم

دبيري شيمي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوري سميرا

نوري سميرا

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اسكندري فرناز

اسكندري فرناز

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شنابي هادي

شنابي هادي

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ابول زاده نعمت

ابول زاده نعمت

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمودي ترانچه هانيه

محمودي ترانچه هانيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پورسليمان صومعه دل يوسف

پورسليمان صومعه دل يوسف

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستم پور معصومه

رستم پور معصومه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اله قليان فرزين

اله قليان فرزين

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جهاني مهدي

جهاني مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ديزجي قديم نگين

ديزجي قديم نگين

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نوظهوربخشايش بهزاد

نوظهوربخشايش بهزاد

مهندسي عمران -دانشگاه بناب - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسن پورايدينلو زهرا

حسن پورايدينلو زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طوماري الهام

طوماري الهام

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مژده بهل ابوالفضل

مژده بهل ابوالفضل

شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سليمانپور دغليان

سليمانپور دغليان

دبيري فيزيك -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برزگرى

برزگرى

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه - روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حافظى

حافظى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسن پورآيدينلو

حسن پورآيدينلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حميدزاده طايفه عمله

حميدزاده طايفه عمله

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آذرى

آذرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سلطانمرادى

سلطانمرادى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عازمى

عازمى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسديه

اسديه

فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عبدى ريحان

عبدى ريحان

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حكمى انجردى

حكمى انجردى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ثقفى ويند

ثقفى ويند

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صفرى كوسالار

صفرى كوسالار

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فخرى اهر

فخرى اهر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بابازاده

بابازاده

فلسفه -دانشگاه تبريز - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اكرمى سراجر

اكرمى سراجر

زمين شناسي -دانشگاه تبريز - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رستم پور

رستم پور

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
چلنگرى

چلنگرى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سلمانيان

سلمانيان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حامديان

حامديان

زمين شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منصورى راد

منصورى راد

زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستم زاده آقبلاغ

رستم زاده آقبلاغ

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حميديان عمله

حميديان عمله

شيمي -دانشگاه مراغه - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قهرمانيان

قهرمانيان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى سراجر

حسينى سراجر

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه تبريز - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
راهپيما

راهپيما

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مغانلو

مغانلو

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
همتى

همتى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بخشيان

بخشيان

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فرشاد

فرشاد

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی