مرند

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر مرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسن زاده يامچي صالح ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
محمدي هاجر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
عابديني ليواري علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 98
عباسي ميلاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 6سال کانونی 115
محمودي يامچي فريبا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران - روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 65
گلدوست ديزج يكان رضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
شيخ بگلو پيمان هنر چاپ -دانشگاه هنرتهران - روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 24
مقبولي مرند حسين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 22
محمودي هوجقان حامد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 63
قديمي عتيق مينا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
شاهدي هوجقان مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 67
كروبي فهيمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 83
حاجي زاده شكوفه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 79
فضلي فرد سالار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 57
نيرپور يداله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 37
بابائي علي ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
قاري مرند الياس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 41
اريانپور حسام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
عظيمي فاطمه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 52
صفي اقدم محمدعلي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 47
محمدي سميرا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 45
ميرزامحمدي ناصر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 60
فراخ دل ساحل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال کانونی 100
يوسف زاده امين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 46
عليزاده ساروج تپه منيژه ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 59
علي دوست دولت ابادي اسماعيل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 20
سيدزاده سيدعلي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 77
مرندي علي اكبر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 100
طاهري راد رقيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 43
نيكوخصال علي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 57
پوراسماعيل كاوه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 105
سليم حجت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 65
يوسف زاده فائزه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 64
فردي ساناز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 40
عليزاده ساروج تپه سينا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز - روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 55
علمي داريوش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
جعفري كندلجي محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 45
نجاري اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 25
فردين سحر ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
فتح الهي زنوز اسري تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 17
ثنائي بناب ليلا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
عبادي سپيده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 45
قريبيان صابر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
سباعي زهرا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
يوسف زاده دانيال تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 44
ديانت سپيده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 55
واعظي زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 39
صمدي اينالو علي انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
حسن پوريامچي سعيده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 47
پوراصغري اذر هادي تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 57
قبولي ميلاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم - روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 4سال کانونی 42
حمزه اي مهدي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 85
دليلي فردين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 57
اعظمي زنوزق هاتف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
سلطاني زنوزق نسيم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 46
رنجبري جعفر تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 103
عسگري اقدم علي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 4سال کانونی 62
خدادوست سجاد تجربی كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
همايوني ارزو تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 42
عليي سعيد ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال کانونی 100
جاودان جواد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 109
ميرزائي مهسا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 46
فراقي دستجرد مهدي ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 43
عبدالهي احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 45
ميرقاسمي مرندي كار زهرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 45
مهديلوي تازه كند معصومه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
حسيني نير تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 62
خداداد علي تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 10
بهشتى فرد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 23
فرهنگ ازاد شيرين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 46
رضوانجو حسين تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
سبزي مهدي تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 25
دائم شاد حسن ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 38
دهقاني باروج اميد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
اقائي هريس اكبر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 34
حسين زادگان مجتبي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 3سال کانونی 48
سرايدار انيس تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
پورعلي سحر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 22
كاظمي گوراند مطهره انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
حسيني انامق سمانه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 80
قاسمي بهنام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 108
صبري كشكي حميد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
عليرضائي علي ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 41
عظيمي ديزج فرناز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 6سال کانونی 106
هاشمي بناب پريسا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 37
سجادي سيدعلي تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 51
خدائي فائزه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 40
عباسي فرشته تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 23
مارالي نسرين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 39
حوراسفند مرضيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 43
دانه چين رامين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 58
اهنگري ايمان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 45
منيفي عزيزه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
كاري مهناز تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 46
نديمي فرديس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
تاج احمدي علي ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
رنجبري امين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
هادوي خديجه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 24
پورملاميرزا افسانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
ابراهيم زاده رضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 80
حقيقى اقدم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
كريمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
داداشى دولت آباد ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
كهنسال ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 46
نقى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 24
محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب - شبانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 50
هلالى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 45
ضرورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 33
دين پرست تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 70
مشهدى خواه يامچى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران 3سال کانونی 52
گرجاسى ورزقانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 32
پور حسن يامچى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
موسالو ریاضی مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 56
گندمى بناب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
ره انجام تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 4سال کانونی 67
هادى اصل ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
صدوق نيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 6سال کانونی 81
عليرضائى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 37
سردارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
صالحى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 24
حسن زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
ناصرى گوشه درق تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 7
اصغرى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 24
عليپور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان - روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 46
حسن پورى عليا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
صمدزاده بناب ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب - روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 46
دشتبان انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 7
پوراكبر ریاضی شيمي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 7
صادقى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
بهرامى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين - روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 54
خدائى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 24
شجاعى كندلجى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
انصارى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
رزاقى زنوز ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 24
عبدالهى اقدم تجربی شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 50
نياسى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
على محمدى بهرام ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
زينالي تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 7سال کانونی 88
جليلى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
هلالى تازه تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 22
شهباز تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
كمالى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 51
هرزندجديدى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 41
داداشى كلو تجربی شيمي -دانشگاه مراغه - روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
كريمى طاهر ریاضی كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 21
همسايه خواه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 10
پوركاوس تجربی مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
رهبرى نيا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
سعدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
مرادى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه زنجان - روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
كاظمى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
صفائى اصل ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 22
داور معين تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه - شبانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 51
سلطان بيگى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
سيفى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
رضايى ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 40
تندرو ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 5
مصطفى پور ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 46
موسوى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 22
غالب تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 65
پورتقى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
غنى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه - شبانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
حيدرى راد تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
قربانزاده تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 36
انصارى كمار سفلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
ترابى زنوز تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 36
راعى صديق ریاضی مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 7
اخبارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
شهسوارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
عليخواه تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 30
رضائى جديدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه - شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
دهقان زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
تاوس زاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 59
تهمنى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
ستارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز - روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
معصومى هاوستين ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز - شبانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
قربان زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه - روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 39
اطهارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه مراغه - شبانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 24
صادقزاده انسانی كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 14