ماكو

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر ماكو

شيري قندكانلو فردين

شيري قندكانلو فردين

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
علي زاده اصل علي

علي زاده اصل علي

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
بحريني امين

بحريني امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عليزاده كيميا

عليزاده كيميا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران - روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بابازاده ياسر

بابازاده ياسر

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
وكالتي يوسف

وكالتي يوسف

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفرزاده حميد

جعفرزاده حميد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
مددي ياسين

مددي ياسين

دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
وليزاده بازرگاني ايمان

وليزاده بازرگاني ايمان

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدزاده راضيه

محمدزاده راضيه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ولي زاده بازرگاني ارش

ولي زاده بازرگاني ارش

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شريفي قره اغاجي رضا

شريفي قره اغاجي رضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ابراهيمي حسن

ابراهيمي حسن

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شاهاني بلخكانلوئي فرحناز

شاهاني بلخكانلوئي فرحناز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
شهبازپور دريا

شهبازپور دريا

زيست شناسي -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباس پور سهيل

عباس پور سهيل

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
راضي زاده ثمين

راضي زاده ثمين

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
حسنعلي زاده كنعان

حسنعلي زاده كنعان

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پوراصغر ميعاد

پوراصغر ميعاد

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
داداش زاده مايل كندي بهنام

داداش زاده مايل كندي بهنام

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علي پورجنكانلو احمد

علي پورجنكانلو احمد

مهندسي برق -دانشگاه بناب - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
غزالي بلخكانلو صفر

غزالي بلخكانلو صفر

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قلي زاده ندا

قلي زاده ندا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسن نژاد زهرا

حسن نژاد زهرا

مهندسي برق -دانشگاه بناب - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
جلالي شيما

جلالي شيما

دبيري شيمي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شتاب مصركانلو ارزو

شتاب مصركانلو ارزو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جليل نژاد

جليل نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فرجام

فرجام

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ابراهيمى قلعه جوق

ابراهيمى قلعه جوق

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه - روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
جوادزاده اصل

جوادزاده اصل

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسماعيل پور بازرگانى

اسماعيل پور بازرگانى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
هاشم زاده

هاشم زاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محرم زاده

محرم زاده

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسن زاده قلعه وق

حسن زاده قلعه وق

جغرافياي طبيعي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
گنجي زاده مرادلو مژگان

گنجي زاده مرادلو مژگان

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز - شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جليل زاده

جليل زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صباح بلخكانلو

صباح بلخكانلو

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عجمى خلخكانلو

عجمى خلخكانلو

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مصطفى زادگان

مصطفى زادگان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
قاسم زاده

قاسم زاده

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
آقازاده

آقازاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
داداش زاده

داداش زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صمدزاده

صمدزاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اخدر

اخدر

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

فيزيك -دانشگاه جهرم - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ادهمى

ادهمى

اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمد حسنى

محمد حسنى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
تقى زاده جاويد

تقى زاده جاويد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هاشم زاده

هاشم زاده

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى قره تپه

هاشمى قره تپه

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجف زاده

نجف زاده

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ارزانى

ارزانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
آيرملو

آيرملو

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نصير زاده

نصير زاده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
ارسن

ارسن

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مختارزاده جانعزيزى

مختارزاده جانعزيزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حبيب پور

حبيب پور

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پيكانى

پيكانى

اقيانوس شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عزيز زاده كشمش تپه

عزيز زاده كشمش تپه

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد عليزاده

محمد عليزاده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز - شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسدى فر

اسدى فر

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی